แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12083 : ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ BOLOGNA IN LOVE 8วัน5คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
2 ธ.ค. 62 ฿57,900 ฿57,900 ฿57,900 ฿64,800 ฿57,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง