แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12070 : เกาหลี ENJOY SKI RESORT 6วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
4 ธ.ค. 62 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿30,800 ฿23,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
13 ธ.ค. 62 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿30,800 ฿23,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
18 ธ.ค. 62 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿32,800 ฿25,900 (เหลือแค่ 7 ที่)
20 ธ.ค. 62 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿32,800 ฿25,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
29 ธ.ค. 62 ฿30,900 ฿29,900 ฿28,900 ฿39,800 ฿30,900 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง