แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12070 : เกาหลี SNOW FISHING (พักสกีรีสอร์ท) 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
25 ม.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿24,999 ฿17,999
31 ม.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿24,999 ฿17,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
2 ก.พ. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿25,999 ฿18,999 เกือบเต็ม
15 ก.พ. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿24,999 ฿17,999 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง