แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12066 : พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3วัน2 คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
14 มิ.ย. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,499 ฿11,999 เกือบเต็ม
28 มิ.ย. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
15 ก.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿16,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
26 ก.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,499 ฿11,999 เกือบเต็ม
10 ส.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,499 ฿12,999 (เหลือแค่ 4 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง