แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12066 : พม่า พุกาม มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3วัน2คืน PG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿14,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
3 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿15,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
4 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿15,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿16,900 ฿14,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง