แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12061 : เกาหลี Ski So Cool (พักสกีรีสอร์ท) 5วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
22 ธ.ค. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿33,999 ฿26,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
25 ธ.ค. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿33,999 ฿26,999 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 61 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿38,999 ฿31,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง