แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12060 : เกาหลี Love Love Ski 5วัน3คืน LJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
17 ก.พ. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 (เหลือแค่ 2 ที่)
24 ก.พ. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 (เหลือแค่ 4 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง