แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 10054 : ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน6คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
12 ต.ค. 62 ฿55,900 ฿55,900 ฿53,900 ฿65,900 ฿55,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
19 ต.ค. 62 ฿55,900 ฿55,900 ฿53,900 ฿65,900 ฿55,900 มีที่ว่าง
9 พ.ย. 62 ฿54,900 ฿54,900 ฿52,900 ฿64,900 ฿54,900 มีที่ว่าง
30 พ.ย. 62 ฿54,900 ฿54,900 ฿52,900 ฿64,900 ฿54,900 มีที่ว่าง
6 ธ.ค. 62 ฿54,900 ฿54,900 ฿52,900 ฿64,900 ฿54,900 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿69,900 ฿69,900 ฿67,900 ฿79,900 ฿69,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง