แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 10028 : ไต้หวัน (อาลีซาน+ทาโรโกะ+เย่หลิว) หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน5คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ธ.ค. 62 ฿29,878 ฿29,878 ฿29,878 ฿37,877 ฿29,878 (เหลือแค่ 4 ที่)
14 ม.ค. 63 ฿20,878 ฿20,878 ฿20,878 ฿28,877 ฿20,878 มีที่ว่าง
5 ก.พ. 63 ฿20,878 ฿20,878 ฿20,878 ฿28,877 ฿20,878 มีที่ว่าง
11 มี.ค. 63 ฿20,878 ฿20,878 ฿20,878 ฿28,877 ฿20,878 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง