แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 10020 : พม่า Hello ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
9 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,800 ฿12,900 มีที่ว่าง
16 ส.ค. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,788 ฿11,888 มีที่ว่าง
30 ส.ค. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,788 ฿11,888 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,788 ฿11,888 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,788 ฿11,888 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,788 ฿11,888 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,788 ฿11,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง