แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 10002 : โตเกียว FUJI ซุปตาร์ สกี มหานคร 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
31 ม.ค. 61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿28,899 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง