เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ฝรั่งเศส 9วัน6คืน TG

Upated: 10/2/2019 7:37:41 PM
เปิดดู: 812  Rating:ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV  9วัน6คืน TG Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน-บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ห้างลาฟาแยต ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Duty Free

อาหารเด่น: อาหารท้องถิ่น สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส

ทัวร์ฝรั่งเศส: อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ฝรั่งเศส 9วัน6คืน TG

ทัวร์ไอดี: 9925
หมวดหมู่ : ทัวร์ฝรั่งเศส  มาตราฐาน: Tour Code: WC-WTG0109J

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ฝรั่งเศส: อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ฝรั่งเศส 9วัน6คืน TG

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
2 พ.ย. 62-10 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,900 69,900 69,900 69,900
7 พ.ย. 62-15 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,900 69,900 69,900 69,900
9 พ.ย. 62-17 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,900 69,900 69,900 69,900
14 พ.ย. 62-22 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,900 69,900 69,900 69,900
16 พ.ย. 62-24 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,900 69,900 69,900 69,900
21 พ.ย. 62-29 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,900 69,900 69,900 69,900
23 พ.ย. 62-1 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,900 69,900 69,900 69,900
28 พ.ย. 62-6 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,900 69,900 69,900 69,900
1 ธ.ค. 62-9 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 72,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
91,900 72,900 72,900 72,900
2 ธ.ค. 62-10 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 72,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
91,900 72,900 72,900 72,900
3 ธ.ค. 62-11 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 72,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
91,900 72,900 72,900 72,900
4 ธ.ค. 62-12 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 72,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
91,900 72,900 72,900 72,900
5 ธ.ค. 62-13 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 72,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
91,900 72,900 72,900 72,900
6 ธ.ค. 62-14 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 72,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
91,900 72,900 72,900 72,900
28 ธ.ค. 62-5 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 88,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
108,800 88,900 88,900 88,900
29 ธ.ค. 62-6 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง เกือบเต็ม 88,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
108,800 88,900 88,900 88,900

ทัวร์ยุโรป ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ เกาะเวนิส นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา วิหารแพนธีออนห้างลาฟาแยต ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Duty Free

วันที่1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่2       โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้ 

วันที่3      หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า

วันที่4      มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 -อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง

วันที่5       อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง

วันที่6          ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

วันที่7       ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล  – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย- Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ

วันที่8         ปารีส – กรุงเทพฯ

วันที่9    กรุงเทพฯ

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์(จูงเฟรา)-ฝรั่งเศส  8วัน QR

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์(จูงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8วัน QR

รหัสทัวร์: 13533
ราคาท่านละ 59,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์-จูงเฟรา-ฝรั่งเศส-8วัน-qr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 406
ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม    9วัน6คืน  TG

ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9วัน6คืน TG

รหัสทัวร์: 13486
ราคาท่านละ 53,900 บาท
Rating:ยุโรป-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-9วัน6คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 335
ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  9 วัน  EK

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน EK

รหัสทัวร์: 13773
ราคาท่านละ 49,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี-9-วัน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 270