เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

Upated: 10/12/2019 3:46:45 PM
เปิดดู: 1030  Rating:ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN  5วัน3คืน SL Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง MITSUI OUTLET

อาหารเด่น: BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ

ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

ทัวร์ไอดี: 9721
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: VW-HIGHLIGHT

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
31 ต.ค. 62-4 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 13,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,055 13,555 13,555 13,555
7 พ.ย. 62-11 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง เกือบเต็ม 13,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,055 13,555 13,555 13,555
14 พ.ย. 62-18 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 13,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,055 13,555 13,555 13,555
21 พ.ย. 62-25 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง เกือบเต็ม 13,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,055 13,555 13,555 13,555
28 พ.ย. 62-2 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 13,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,055 13,555 13,555 13,555
6 ธ.ค. 62-10 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,499 14,999 14,999 14,999
12 ธ.ค. 62-16 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 13,777
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,277 13,777 13,777 13,777
13 ธ.ค. 62-17 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 13,777
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,277 13,777 13,777 13,777
19 ธ.ค. 62-23 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง (เหลือแค่ 0 ที่) 13,777
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,277 13,777 13,777 13,777
Sold Out
20 ธ.ค. 62-24 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 13,777
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,277 13,777 13,777 13,777
27 ธ.ค. 62-31 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 20,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
25,055 20,555 20,555 20,555
30 ธ.ค. 62-3 ม.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 20,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
25,499 20,999 20,999 20,999
8 ม.ค. 63-12 ม.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,333
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,833 14,333 14,333 14,333
15 ม.ค. 63-19 ม.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
5 ก.พ. 63-9 ก.พ. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
12 ก.พ. 63-16 ก.พ. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
19 ก.พ. 63-23 ก.พ. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
26 ก.พ. 63-1 มี.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
4 มี.ค. 63-8 มี.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
11 มี.ค. 63-15 มี.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
18 มี.ค. 63-22 มี.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,499 14,999 14,999 14,999
25 มี.ค. 63-29 มี.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,499 14,999 14,999 14,999
1 เม.ย. 63-5 เม.ย. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,499 14,999 14,999 14,999
8 เม.ย. 63-12 เม.ย. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,499 14,999 14,999 14,999
10 เม.ย. 63-14 เม.ย. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 22,222
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
26,722 22,222 22,222 22,222
11 เม.ย. 63-15 เม.ย. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 22,222
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
26,722 22,222 22,222 22,222
12 เม.ย. 63-16 เม.ย. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 19,111
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
23,611 19,111 19,111 19,111
15 เม.ย. 63-19 เม.ย. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
22 เม.ย. 63-26 เม.ย. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
29 เม.ย. 63-3 พ.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,499 14,999 14,999 14,999

วัดเหวินอู่ ตึกไทเป101 สถานีสือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋งตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง MITSUI OUTLET

วันแรก             กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง        สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม        ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่        ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK 

วันที่ห้า     สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ไต้หวัน AROUND TAIWAN  6วัน4คืน SL

ไต้หวัน AROUND TAIWAN 6วัน4คืน SL

รหัสทัวร์: 10006
ราคาท่านละ 16,999 บาท
Rating:ไต้หวัน-around-taiwan-6วัน4คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 769
ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน3คืน  XW

ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 9968
ราคาท่านละ 12,888 บาท
Rating:ไต้หวัน-taiwan-say-hi-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-5วัน3คืน-xw Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 442
ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน3คืน XW

ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 9818
ราคาท่านละ 14,888 บาท
Rating:ไต้หวัน-hello-taiwan-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ๋ว-จิ่วเฟิ่น-ผิงซี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-5วัน3คืน-xw Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 760