เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท่นสกีรีสอร์ท ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชินจุกุ

Upated: 1/14/2019 11:50:27 AM
เปิดดู: 1808  Rating:Happy Tokyo โตเกียว Hipster 5วัน3คืน XW Link has been Rated 3.1 stars คะแนนเฉลี่ย : 3.1/5  (โหวตแล้ว 11 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น-ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ -โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น: Happy Tokyo โตเกียว Hipster 5วัน3คืน XW

ทัวร์ไอดี: 9423
หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น  มาตราฐาน: Tour Code: HT-XW53-B01

กำหนดออกเดินทาง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
30 ม.ค. 62-3 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
1 ก.พ. 62-5 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
3 ก.พ. 62-7 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
4 ก.พ. 62-8 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
5 ก.พ. 62-9 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
7 ก.พ. 62-11 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
9 ก.พ. 62-13 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
10 ก.พ. 62-14 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
11 ก.พ. 62-15 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
12 ก.พ. 62-16 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
14 ก.พ. 62-18 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
16 ก.พ. 62-20 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
17 ก.พ. 62-21 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
18 ก.พ. 62-22 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
19 ก.พ. 62-23 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
21 ก.พ. 62-25 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
23 ก.พ. 62-27 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
24 ก.พ. 62-28 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
25 ก.พ. 62-1 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
26 ก.พ. 62-2 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
28 ก.พ. 62-4 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
2 มี.ค. 62-6 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
3 มี.ค. 62-7 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
4 มี.ค. 62-8 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
32,999 24,999 24,999 24,999
5 มี.ค. 62-9 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 27,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,999 27,999 27,999 27,999
7 มี.ค. 62-11 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 27,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,999 27,999 27,999 27,999
9 มี.ค. 62-13 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 27,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,999 27,999 27,999 27,999
10 มี.ค. 62-14 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 27,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,999 27,999 27,999 27,999

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท่สสกีรีสอร์ท ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชินจุกุ

?????

แนะนำติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ Acrobat (*.pdf) ได้ที่นี่ ฟรี   หรือโปรแกรม 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน TR

TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน TR

รหัสทัวร์: 10002
ราคาท่านละ 29,888 บาท
Rating:tokyo-fuji-ซุปตาร์-pinkmoss-โลกอมชมพู-ไม่มีฟรีเดย์-5วัน3คืน-tr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 659
Happy Tokyo โตเกียว Hipster 5วัน3คืน XW

Happy Tokyo โตเกียว Hipster 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 9423
ราคาท่านละ 22,345 บาท
Rating:happy-tokyo-โตเกียว-hipster-5วัน3คืน-xw Link has been Rated 3.1 stars Vote: 3.1/5 Views: 1808
HAPPY TOKYO ปัง ปัง ปัง  4วัน2คืน XW

HAPPY TOKYO ปัง ปัง ปัง 4วัน2คืน XW

รหัสทัวร์: 9998
ราคาท่านละ 17,987 บาท
Rating:happy-tokyo-ปัง-ปัง-ปัง-4วัน2คืน-xw Link has been Rated 4.5 stars Vote: 4.5/5 Views: 842