เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ วัดอาซากะซะ โตเกียวสกายทรี กระเช้าคาชิคาชิ โอไดบะ วัดนาริตะซัง

Upated: 1/14/2019 1:18:32 PM
เปิดดู: 1417  Rating:TOKYO ซุปตาร์ Ski Snow สายแบ๊ว(ไม่มีฟรีเดย์)  5วัน3คืน  TR Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ-ช้อปปิ้งโอไดบะ - วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งอิออน - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว – คุจูกุริ

ทัวร์ญี่ปุ่น: TOKYO ซุปตาร์ Ski Snow สายแบ๊ว(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน TR

ทัวร์ไอดี: 9418
หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น  มาตราฐาน: Tour Code: TTN-TR19

กำหนดออกเดินทาง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
23 ม.ค. 62-27 ม.ค. 62 34 ที่นั่ง (เหลือแค่ 1 ที่) 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
24 ม.ค. 62-28 ม.ค. 62 34 ที่นั่ง (เหลือแค่ 4 ที่) 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
30 ม.ค. 62-3 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
31 ม.ค. 62-4 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
1 ก.พ. 62-5 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
2 ก.พ. 62-6 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
4 ก.พ. 62-8 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
6 ก.พ. 62-10 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง (เหลือแค่ 3 ที่) 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
8 ก.พ. 62-12 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง (เหลือแค่ 2 ที่) 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
16 ก.พ. 62-20 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
18 ก.พ. 62-22 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,788 25,888 25,888 25,888
19 ก.พ. 62-23 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
21 ก.พ. 62-25 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
23 ก.พ. 62-27 ก.พ. 62 34 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,788 26,888 26,888 26,888
25 ก.พ. 62-1 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
26 ก.พ. 62-2 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
27 ก.พ. 62-3 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
28 ก.พ. 62-4 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
2 มี.ค. 62-6 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
3 มี.ค. 62-7 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
4 มี.ค. 62-8 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
5 มี.ค. 62-9 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
6 มี.ค. 62-10 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
7 มี.ค. 62-11 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
8 มี.ค. 62-12 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
9 มี.ค. 62-13 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
11 มี.ค. 62-15 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
12 มี.ค. 62-16 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
13 มี.ค. 62-17 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
14 มี.ค. 62-18 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888
15 มี.ค. 62-19 มี.ค. 62 34 ที่นั่ง มีที่ว่าง 27,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,788 27,888 27,888 27,888

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ วัดอาซากะซะ โตเกียวสกายทรี กระเช้าคาชิคาชิ โอไดบะ วัดนาริตะซัง

?????

แนะนำติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ Acrobat (*.pdf) ได้ที่นี่ ฟรี   หรือโปรแกรม 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

OSAKA TAKAYAMA KYOTO  ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY   4วัน3คืน TR

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY 4วัน3คืน TR

รหัสทัวร์: 13318
ราคาท่านละ 25,888 บาท
Rating:osaka-takayama-kyoto-ซุปตาร์-ฮีโร่-snowy-4วัน3คืน-tr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 256
Love Sakura  อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว  6วัน3คืน XJ

Love Sakura อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 9492
ราคาท่านละ 39,900 บาท
Rating:love-sakura-อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว-6วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 494
TOKYO FUJI  ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน3คืน  XJ

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 13317
ราคาท่านละ 25,888 บาท
Rating:tokyo-fuji-ซุปตาร์-ซากุระ-ฟรุ้งฟริ้ง-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 46