เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

Upated: 2/20/2020 12:19:18 PM
เปิดดู: 826  Rating:ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว  4วัน3คืน VZ Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวันเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ตึกไทเป101 ร้านพายสับปะรด ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

อาหารเด่น: อิสระอาหาร

ทัวร์ไต้หวัน: ทวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไอดี: 9379
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: TTN-VZRMQ01

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน: ทวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
6 มี.ค. 63-9 มี.ค. 63 34 ที่นั่ง (เหลือแค่ 6 ที่) 13,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,888 13,888 13,888 13,888
20 มี.ค. 63-23 มี.ค. 63 34 ที่นั่ง (เหลือแค่ 6 ที่) 13,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,888 13,888 13,888 13,888
22 มี.ค. 63-25 มี.ค. 63 34 ที่นั่ง (เหลือแค่ 4 ที่) 12,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,888 12,888 12,888 12,888

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติงตึกไทเป101 ร้านพายสับปะรด ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันแรก         กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่สอง         ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

วันที่สาม         DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่สี่      หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว  4วัน3คืน VZ

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว 4วัน3คืน VZ

รหัสทัวร์: 9379
ราคาท่านละ 10,888 บาท
Rating:ไต้หวัน-ไทจง-หนานโถว-ไทเป-เหย๋หลิว-4วัน3คืน-vz Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 826
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่](สุริยันจันทรา +อาลีซาน + เย่หลิว)  5วัน3คืน  BR

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่](สุริยันจันทรา +อาลีซาน + เย่หลิว) 5วัน3คืน BR

รหัสทัวร์: 9825
ราคาท่านละ 17,999 บาท
Rating:ไต้หวัน-หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ไทเป-[เลทส์โก-เช็คอินตัวแม่]-สุริยันจันทรา-อาลีซาน-เย่หลิว-5วัน3คืน-br Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 563
ไต้หวัน Hello..Taipei  เที่ยวครบเต็มอิ่ม(เย่หลิว-อาลีซาน+ออนเซ็นส่วนตัว)  6วัน4คืน  SL

ไต้หวัน Hello..Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม(เย่หลิว-อาลีซาน+ออนเซ็นส่วนตัว) 6วัน4คืน SL

รหัสทัวร์: 13953
ราคาท่านละ 16,900 บาท
Rating:ไต้หวัน-hello-taipei-เที่ยวครบเต็มอิ่ม-เย่หลิว-อาลีซาน-ออนเซ็นส่วนตัว-6วัน4คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 165