เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน 5วัน3คืน SL

Upated: 1/9/2020 8:13:43 PM
เปิดดู: 1429  Rating:ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด

อาหารเด่น: ขนมพายสัปปะรด อาหารจีน อิสระอาหาร

ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน 5วัน3คืน SL

ทัวร์ไอดี: 9371
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: VW-TPE-09N

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน 5วัน3คืน SL

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
11 มี.ค. 63-15 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,055 14,555 14,555 14,555
25 มี.ค. 63-29 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,499 14,999 14,999 14,999
3 เม.ย. 63-7 เม.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,055 16,555 16,555 16,555
11 เม.ย. 63-15 เม.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 22,222
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
28,722 22,222 22,222 22,222
12 เม.ย. 63-16 เม.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 17,777
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
24,277 17,777 17,777 17,777
14 เม.ย. 63-18 เม.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,055 16,555 16,555 16,555

ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด

วันแรก        กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก

วันที่สอง    เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้

วันที่สาม    เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่    เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน

วันที่ห้า    สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

 

 

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

รหัสทัวร์: 9371
ราคาท่านละ 14,555 บาท
Rating:ไต้หวัน-มหัศจรรย์อาลีซาน-signature-taiwan-5วัน3คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1429
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว  4วัน3คืน VZ

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว 4วัน3คืน VZ

รหัสทัวร์: 9379
ราคาท่านละ 12,888 บาท
Rating:ไต้หวัน-ไทจง-หนานโถว-ไทเป-เหย๋หลิว-4วัน3คืน-vz Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 782
ไต้หวัน LOVER TAIWAN  เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง  5วัน3คืน SL

ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL

รหัสทัวร์: 13544
ราคาท่านละ 13,333 บาท
Rating:ไต้หวัน-lover-taiwan-เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง-5วัน3คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 430