เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลทโก เพลิดเพลินสงกรานต์] 5วัน4คืน BR

Upated: 3/27/2019 4:03:25 PM
เปิดดู: 1300  Rating:ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลทโก เพลิดเพลินสงกรานต์] 5วัน4คืน BR Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่-Coffee Shop – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

อาหารเด่น: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูเสี่ยวหลงเปา

ทัวร์ไต้หวัน: ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลทโก เพลิดเพลินสงกรานต์] 5วัน4คืน BR

ทัวร์ไอดี: 9370
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: ZG-ZTPE56

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน: ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลทโก เพลิดเพลินสงกรานต์] 5วัน4คืน BR

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้งร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันแรก        กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน

วันที่สอง    เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่- Coffee Shop – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม    เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

วันที่สี่    เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ห้า    สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

รหัสทัวร์: 9371
ราคาท่านละ 14,555 บาท
Rating:ไต้หวัน-มหัศจรรย์อาลีซาน-signature-taiwan-5วัน3คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1428
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว  4วัน3คืน VZ

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว 4วัน3คืน VZ

รหัสทัวร์: 9379
ราคาท่านละ 12,888 บาท
Rating:ไต้หวัน-ไทจง-หนานโถว-ไทเป-เหย๋หลิว-4วัน3คืน-vz Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 782
ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]  6วัน4คืน XW

ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6วัน4คืน XW

รหัสทัวร์: 13514
ราคาท่านละ 17,879 บาท
Rating:ไต้หวัน-อาลีซาน-หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ไทเป-[เลสโก-อินดี้ตัวพ่อ]-6วัน4คืน-xw Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 523