เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ทะเลทานาล็อท หาดจิมบารัน

Upated: 10/2/2019 9:00:20 PM
เปิดดู: 978  Rating:บาหลี  เกาะสวรรค์บาหลี   3วัน2คืน FD Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เยือนดินแดน "อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" อัศจรรย์วิหารกลางทะเลทานาล็อท ชมประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ดินเนอร์ซีฟู๊ดบาหลี ณ หาดจิมบารัน พักดี 4 ดาว

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: สวนพระวิษณุ

อาหารเด่น: เมนูซ๊ฟู๊ด จิมบารัน

ทัวร์อินโดนีเซีย: ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ทะเลทานาล็อท หาดจิมบารัน

ทัวร์ไอดี: 9344
หมวดหมู่ : ทัวร์อินโดนีเซีย  มาตราฐาน: Tour Code: ZG-ZDPS06

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์อินโดนีเซีย: ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ทะเลทานาล็อท หาดจิมบารัน

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
2 พ.ย. 62-4 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,999 12,999 12,999 12,999
9 พ.ย. 62-11 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,999 12,999 12,999 12,999
16 พ.ย. 62-18 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,999 12,999 12,999 12,999
23 พ.ย. 62-25 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,999 12,999 12,999 12,999
24 พ.ย. 62-26 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,999 12,999 12,999 12,999

อินโดนีเซีย บาหลี วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) วานากิริ ฮิลส์ ประตูสวรรค์ ทะเลสาบบราตัน วิหารอูลูวาตูสวนพระวิษณุ

วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน 

วันที่สอง    วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ –ประตูสวรรค์  – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล 

วันที่สาม    วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

บาหลี  เกาะสวรรค์บาหลี   3วัน2คืน FD

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี 3วัน2คืน FD

รหัสทัวร์: 9344
ราคาท่านละ 10,999 บาท
Rating:บาหลี-เกาะสวรรค์บาหลี-3วัน2คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 978