เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

Upated: 10/2/2019 9:01:25 PM
เปิดดู: 1067  Rating:พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์  4วัน3คืน PG Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองพุกาม เจดีย์ติโลมินโล วัดอานันดา เจดีย์ชเวสิกอง

อาหารเด่น: อิสระอาหาร

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

ทัวร์ไอดี: 9073
หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า  มาตราฐาน: Tour Code: ZG-ZMDL05

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
31 ต.ค. 62-3 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
14 พ.ย. 62-17 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
15 พ.ย. 62-18 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
22 พ.ย. 62-25 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
28 พ.ย. 62-1 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
29 พ.ย. 62-2 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
5 ธ.ค. 62-8 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 15,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,999 15,999 15,999 15,999
7 ธ.ค. 62-10 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง (เหลือแค่ 5 ที่) 15,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,999 15,999 15,999 15,999
12 ธ.ค. 62-15 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
14 ธ.ค. 62-17 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
19 ธ.ค. 62-22 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
20 ธ.ค. 62-23 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
21 ธ.ค. 62-24 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,999 14,999 14,999 14,999
26 ธ.ค. 62-29 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,999 16,999 16,999 16,999
27 ธ.ค. 62-30 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 17,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
20,999 17,999 17,999 17,999
28 ธ.ค. 62-31 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 18,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,999 18,999 18,999 18,999
29 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 18,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,999 18,999 18,999 18,999
30 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 18,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,999 18,999 18,999 18,999

เจดีย์กวงมูดอ มัณฑะเลย์ เมืองมินกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เมืองสกายน์ เจดีย์กวงมูดอ พระราชวังมัณฑะเลย์เมืองพุกาม เจดีย์ติโลมินโล วัดอานันดา เจดีย์ชเวสิกอง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์

วันที่สอง เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี

วันที่สาม พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม

วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

พม่า มหัศจรรย์พม่า 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์  5วัน4คืน  PG

พม่า มหัศจรรย์พม่า 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 5วัน4คืน PG

รหัสทัวร์: 14033
ราคาท่านละ 21,900 บาท
Rating:พม่า-มหัศจรรย์พม่า-5-มหาบูชาสถาน-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-5วัน4คืน-pg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 33
พม่า โปรเทใจ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน  3วัน2คืน  FD

พม่า โปรเทใจ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD

รหัสทัวร์: 13947
ราคาท่านละ 9,999 บาท
Rating:พม่า-โปรเทใจ-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน-3วัน2คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 71
พม่า  ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล  5วัน4คืน  8M

พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน4คืน 8M

รหัสทัวร์: 14032
ราคาท่านละ 39,999 บาท
Rating:พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล-5วัน4คืน-8m Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 52