เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์พม่า เที่ยวหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์

Upated: 10/31/2019 1:38:48 PM
เปิดดู: 902  Rating:พม่า พระธาตุอินทร์แขวน(พัก 5 ดาว)  3วัน2คืน 8M Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : หงสาวดี–เจดีย์ชเวมอดอว์–พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน–เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-พระหินอ่อน

ทัวร์พม่า: แพคเกจทัวร์พม่า เที่ยวหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์

ทัวร์ไอดี: 8987
หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า  มาตราฐาน: Tour Code: CU-EASY-3D2N-8M

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์พม่า: แพคเกจทัวร์พม่า เที่ยวหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
28 พ.ย. 62-30 พ.ย. 62 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,400 12,900 12,900 12,900
3 ธ.ค. 62-5 ธ.ค. 62 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,400 12,900 12,900 12,900
4 ธ.ค. 62-6 ธ.ค. 62 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,400 12,900 12,900 12,900
9 ธ.ค. 62-11 ธ.ค. 62 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,400 12,900 12,900 12,900
15 ธ.ค. 62-17 ธ.ค. 62 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
19 ธ.ค. 62-21 ธ.ค. 62 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
22 ธ.ค. 62-24 ธ.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
9 ม.ค. 63-11 ม.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,400 12,900 12,900 12,900
16 ม.ค. 63-18 ม.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,400 12,900 12,900 12,900
19 ม.ค. 63-21 ม.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
26 ม.ค. 63-28 ม.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
9 ก.พ. 63-11 ก.พ. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
13 ก.พ. 63-15 ก.พ. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,400 12,900 12,900 12,900
23 ก.พ. 63-25 ก.พ. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
27 ก.พ. 63-29 ก.พ. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 12,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,400 12,900 12,900 12,900
5 มี.ค. 63-7 มี.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
8 มี.ค. 63-10 มี.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
19 มี.ค. 63-21 มี.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
22 มี.ค. 63-24 มี.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900
29 มี.ค. 63-31 มี.ค. 63 20 ที่นั่ง มีที่ว่าง 11,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,400 11,900 11,900 11,900

แพคเกจทัวร์พม่า เที่ยวหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว

?????

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

พม่า มหัศจรรย์บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3วัน2คืน  FD

พม่า มหัศจรรย์บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3วัน2คืน FD

รหัสทัวร์: 14034
ราคาท่านละ 21,900 บาท
Rating:พม่า-มหัศจรรย์บากัน-นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม-3วัน2คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 56
พม่า  ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล  5วัน4คืน  8M

พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน4คืน 8M

รหัสทัวร์: 14032
ราคาท่านละ 39,999 บาท
Rating:พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล-5วัน4คืน-8m Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 70
พม่า มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน 2 คืน PG

พม่า มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน 2 คืน PG

รหัสทัวร์: 13944
ราคาท่านละ 11,999 บาท
Rating:พม่า-มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน-3-วัน-2-คืน-pg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 87