เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์สหรัฐอเมริกา - ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 9D6N Mar-May20 CI

Upated: 1/16/2020 12:59:06 PM
เปิดดู: 54  Rating:ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก  - เลทส์โก พบรักที่แกรนด์แคนยอน - Mar-May20 CI Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เมืองลอสแอนเจลิส,กริฟฟิธ พาร์ค,ฮอลลีวูดไซน์,ฮอลลีวูด เลอวาร์ด,เบเวอรี่ฮิลส์,ย่านไทยทาวน์,เมืองออนแทรีโอ,บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท,อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม,ทะเลสาปโพเวล,เขื่อนเกลนแคนยอน,โค้งเกือกม้าแม่น้ำโคโลราโด,อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองลอสแอนเจลิส กริฟฟิธ พาร์ค ฮอลลีวูดไซน์ ฮอลลีวูด เลอวาร์ด เบเวอรี่ฮิลส์ ย่านไทยทาวน์ เมืองออนแทรีโอ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท ทะเลสาปโพเวล เขื่อนเกลนแคนยอน โค้งเกือกม้าแม่น้ำโคโลราโด

ทัวร์สหรัฐอเมริกา: แพคเกจทัวร์สหรัฐอเมริกา - ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 9D6N Mar-May20 CI

ทัวร์ไอดี: 15073
หมวดหมู่ : ทัวร์สหรัฐอเมริกา  มาตราฐาน: Tour Code: ZG-ZLAX03

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์สหรัฐอเมริกา: แพคเกจทัวร์สหรัฐอเมริกา - ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 9D6N Mar-May20 CI

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
18 มี.ค. 63-26 มี.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 75,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
88,998 75,999 75,999 75,999
8 พ.ค. 63-16 พ.ค. 63 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 79,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
95,998 79,999 79,999 79,999

กริฟฟิธ พาร์ค ฮอลลีวูดไซน์ ฮอลลีวูด เลอวาร์ด เบเวอรี่ฮิลส์ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม ทะเลสาปโพเวล เขื่อนเกลนแคนยอน โค้งเกือกม้าแม่น้ำโคโลราโด อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนเมืองลอสแอนเจลิส กริฟฟิธ พาร์ค ฮอลลีวูดไซน์ ฮอลลีวูด เลอวาร์ด เบเวอรี่ฮิลส์ ย่านไทยทาวน์ เมืองออนแทรีโอ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท ทะเลสาปโพเวล เขื่อนเกลนแคนยอน โค้งเกือกม้าแม่น้ำโคโลราโด

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน - สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา - เมืองลอสแอนเจลิส - กริฟฟิธ พาร์ค - ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ - ฮอลลีวูด เลอวาร์ด - เบเวอรี่ฮิลส์ - ย่านไทยทาวน์ - เมืองออนแทรีโอ

08.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน China Airlines เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

10.55 น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI834
** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

15.25 น.      เดินทางถึง สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 
 
16.50 น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI006 
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

13.30 น.      เดินทางถึง สนามบินลอสแอนเจอลิส เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอสแอนเจลิส (Los Angeles) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอส แอนเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และ อเมริกาใต้ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ ชื่อเมืองลอส แอนเจลิส (Los Angeles) มาจากคำว่า โลส อังเคเลส ในภาษาสเปน หมายถึง ทูตสวรรค์หลายองค์ เป็นรูปพหูพจน์ของคำว่า el ángel ซึ่งเป็นเพศชาย ชื่อเมืองจึงมีความหมายว่า "เมืองแห่งทูตสวรรค์" ลอส แอนเจลิสได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด และปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ คือทางหลวงสหรัฐหมายเลข 66 (Route 66) 

นำท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ด้วยพื้นที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ กริฟฟิธ พาร์ค ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ จากจุดนี้ท่านสามารถ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้ายฮอลลีวูด หรือ ฮอลลีวูดไซน์ (Hollywood Sign) ตั้งอยู่บนภูเขาลีในฮอลลีวูด ฮิลล์บนเขตพื้นที่ของเทือกเขาซานตาโมนิก้า ซึ่งเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คยอดฮิตสำหรับผู้คนที่แวะเวียนมายังเมืองนี้ ป้ายฮอลลีวูดสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมในตัวเมืองลอสแอนเจลิส

นำท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รู้จักฮอลลีวูดแห่งนี้ สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงเป็นจำนวนมาก

นำท่านเดินทางสู่ เบเวอรี่ฮิลส์ (Beverly Hills) หากพูดถึงย่านเบเวอรี่ฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงขึ้นมาเป็นลำดับแรก แม้กระทั่งเจ้ารหัสไปรษณีย์ของที่นี่คือ "90210" ยังถูกนำเอาไปใช้เป็นชื่อซีรี่ย์ยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เหล่าดาราชื่อดังมักมาเป็นประจำ แทบจะเดินกระทบไหล่กันได้เลยทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่ ย่านไทยทาวน์ (Thai Town) เป็นย่านธุรกิจ การค้าสำคัญของชาวไทย ในเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่านเดินทางสู่ เมืองออนแทรีโอ (Ontario) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ทางตะวันออกของตัวเมืองลอสแองเจลิส เป็นส่วนหนึ่งของเขตเมืองลอสแองเจลิส เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติออนแทริโอซึ่งเป็นสนามบินที่คึกคักที่สุดทางด้านการขนส่งสินค้า เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดการขนส่งสินค้าจากท่าเรือเมืองลอสแองเจลิสและลองบีช 

เย็น    อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ

พักที่        Ontario Airport Hotel, Ontario หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง    เมืองออนแทรีโอ - เมืองบาร์สโตว์ - บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท - เมืองวิลเลี่ยม

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญ มีทางหลวงหลายสายรวมถึง Interstate 15, Interstate 40 , California State Route 58 และ U.S. Route 66 รวมตัวอยู่ในเมือง เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ที่เป็นของ 
นำท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท (Barstow Tanger Outlets) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling และอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน    อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ    
    นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิลเลี่ยม (William) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองขนาดเล็กในรัฐแอริโซนา (Arizona) เป็นเมืองที่ตั้งส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เมืองนี้มีความสำคัญต่อการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนไม่น้อย เพราะเป็นเมืองที่อยู่ตรงทางแยกที่จะใช้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนพอดี ไม่ว่าจะมาด้วยรถยนต์หรือรถไฟ เรียกได้ว่าคือประตูสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมแวะพักที่เมืองวิลเลียมก่อนที่จะเดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน จึงมีร้านอาหารและโรงแรมให้นอนพักมากพอสมควร บรรยากาศเมืองยังคงไว้ซึ่งอาคารเก่าแก่ในยุคบุกเบิกตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เย็น    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักที่        La Quinta Inn & Suites by Wyndham Williams - Grand Canyon Area, William หรือเทียบเท่า
 

 

วันที่สาม    เมืองวิลเลี่ยม - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม - เมืองเพจ - ทะเลสาปโพเวล - เขื่อนเกลน แคนยอน - โค้งเกือกม้า แม่น้ำโคโลราโด

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม (Grand Canyon South Rim) เพื่อชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชจากประเทศอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินเป็นระยะเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปถึงก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง ต่ำ นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติขึ้นที่นี่     (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

    นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ (Page) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) อยู่ทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (Arizona) เป็นเมืองต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เนื่องจากแม่น้ำโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เมืองนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เกี่ยวกับแม่น้ำโคโลราโด 

นำท่าน เข้าชม โค้งเกือกม้า แม่น้ำโคโลราโด (Horseshoe Bend) บนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต หรือราวๆ 300 เมตร (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)

    นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ทะเลสาปโพเวล (Lake Powell) เหนือ เขื่อนเกลน แคนยอน (Glen Canyon Dam) ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละกว่า 2 ล้านคน มีสีสันงดงามจากแร่ธรรมชาติ สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า แม่น้ำใต้เขื่อนแห่งนี้คือแม่น้่ำโคโลราโดซึ่งจะไหลผ่านโค้งเกือกม้า แม่น้ำโคโลราโด ไปจนถึงแกรนด์แคนยอน ก่อนจะไหลต่อไปยังทะเลสาป เลคมีด (Lake Mead) เหนือเขื่อนฮูเวอร์ แดม (Hoover Dam)

เย็น        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารสไตล์เอเชีย)

พักที่        Hyatt Place, Page หรือเทียบเท่า
 
 

วันที่สี่     เมืองเพจ - แอนเทอโลป แคนยอน -  อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน - หินแดง - ฮูดู

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

นำท่าน เข้าชม แอนเทอโลป แคนยอน (Antelope Canyon) ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม ซึ่งเกิดจากการมีน้ำหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆ ปี เมื่อฝนตกจะมีน้ำท่วมทะลักเข้ามาในตัวแคนยอน จนก่อให้เกิด แอนเทอโลป แคนยอน ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นแคนยอนที่มีผู้นิยมเข้าชม และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด) 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
    นำท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (Utah) ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน เป็นหน้าผาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 8000-9000 ฟุต (2400-2700 เมตร) ขณะที่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) สูงเพียง 7000 ฟุต เท่านั้น เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เมื่อ 60 ล้านปีมาแล้วที่บริเวณนี้อยู่ใต้ผืนน้ำเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหินมากมายก่ายกองในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน ทั้งที่จริงๆ ไม่ใช่เป็นแคนยอน เพราะไม่ใช่ภูเขาที่ถูกกัดเซาะด้วยแม่น้ำ แต่ชาวอินเดียนเรียกที่นี่ว่า "หินแดง" หรือ "Red Rock" แต่ไม่ว่าใครก็ตามที่มายืนอยู่บนหน้าผาและมองไปในหุบกว้างนี้ก็จะเห็นภาพเสาหินรูปร่างต่างๆนานา ซึ่งเราจินตนาการว่านี่คือเสาหินรูปตุ๊กตาอินเดียนแดง อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนเปรียบได้กับสถานที่จัดแสดงแสงสีธรรมชาติ ด้วยรูปลักษณ์และสีของหินที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแสงของวัน และ เวลา ขึ้นอยู่กับการหักเหของแสง การเดินทางเข้ามาชมความงามนี้จึงเริ่มได้ตั้งอรุณรุ่งของวันไปจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น ที่ ที่ราบสูงอควาริอุส (Aquarius Plateau) และจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ซันเซ็ตพอยต์ (Sunset Point) เอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน คือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่าง รูปทรงแปลกประหลาด ตำนานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาปกลายเป็นหินไบรซ์แคนยอน ประกอบด้วยหินทรายสลับหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึงช่วงต้นของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทั่งน้ำตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เริ่มมีการกร่อนของแม่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขาร็อกกี้ (70-50 ล้านปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และทำให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปีก่อน การยกตัวทำให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาหินสวยงามในปัจจุบัน สีน้ำตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลือได้จากแร่ลิโมไนต์ (Limonite) ส่วนสีม่วง ได้จากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) หินแต่ละชั้นมีความทนทานต่อการกร่อนแตกต่างกัน ทำให้เสาหินมีลักษณะเป็นปล้องๆ และเว้าตรงส่วนที่หินผุพังง่าย (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)

เย็น    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

พักที่        Best Western Plus Ruby's Inn หรือเทียบเท่า

 

 
วันที่ห้า    เมืองเพจ - อุทยานแห่งชาติไซออน - หุบเขาไซออน - เมืองลาสเวกัส - ถนนสตริป

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นาท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติไซออน (Zion National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2452 ประธานาธิบดี William Howard Taft ได้ประกาศบริเวณนี้ให้เป็น National Monument เพื่ออนุรักษ์พื้นที่หุบเขา ภายใต้ชื่อว่า Mukuntuweap National Monument ต่อมาใน พ.ศ. 2461 Acting Director จาก National Park Service ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้เปลี่ยนชื่ออุทยานเป็น Zion เนื่องจากชื่อเดิมไม่เป็นที่นิยมในท้องถิ่น Zion เป็นคำในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย ซึ่งชื่อนี้ได้รับการต้อนรับเชิงบวกมากขึ้นจากสาธารณชน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 United States Congress ได้ประกาศให้ Monument แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ จนกระทั่ง พ.ศ. 2480 Kolob Section ได้ประกาศ Zion National Monument แยกต่างหากอย่างเป็นทางการ แต่ได้นำมาผนวกรวมเข้ากับอุทยานเมื่อ พ.ศ. 2499 อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ 593 ตร.กม. หรือ 370,625 ไร่ มีสถานที่สำคัญคือ หุบเขาไซออน (Zion Valley) ซึ่งยาว 15 กิโลเมตร และลึก 800 เมตร ตัดผ่าน Najavo Sandstone สีแดงโดยเหนือของแม่น้ำเวอร์จิน เนื่องจากตั้งอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงโคโลราโด , Great Basin , และทะเลทราย Mojave อุทยานแห่งนี้จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และมี Life Zone ที่หลากหลาย (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองในรัฐเนวาด้า (Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่าเมืองแห่งบาป (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ ธุรกิจการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่บริการ ธุรกิจ ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่ใดในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนคาสิโนและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย    
    นำท่าน ผ่านชม ความสวยงามตระการตา การประชันป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ร้านค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมายเรียงรายกัน รวมไปถึงโรงแรมและคาสิโน โดยรอบของ เมืองลาสเวกัสบน ถนนสตริป (Strip Road) ยามค่ำคืน อิสระให้ท่านเลือกชม น้ำพุเต้นระบำประกอบดนตรีที่ด้านหน้าของโรงแรมเบลลาจิโอ (Bellagio) , โชว์โจรสลัด (Treasure Island) , เวนิสจำลองและน้ำพุเทียมแห่งโรงแรมเวเนเชี่ยน (Venetian Hotel) ที่ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้าคล้ายการเนรมิตและมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม ชมความสวยงามของโรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งเมืองลาส เวกัส ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ สามารถเดินถึงกันได้เพราะตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันทั้งหมด คือ ถนนสตริป (Strip Road) ที่เป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัสแห่งนี้ (กฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นการพนัน หรือ คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด)

เย็น    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

พักที่    Excalibur Hotel and Casino, Las Vegas หรือเทียบเท่า

 

 
วันที่หก    เมืองลาสเวกัส - ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส - เอาท์เล็ท แอท แทจอน - ถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 - เมืองเฟรสโน

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    
    นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้ายยินดีต้อนรับ สู่เมืองลาสเวกัส (Welcome to Las Vegas - Drive Carefully Come Back Soon Sign) ป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาสเวกัสที่แท้จริง ประตูสู่ความบันเทิงแห่งเมืองที่ไม่เคยหลับใหล สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1959 จุดที่ตั้งนี้อยู่ช่วงต้นของลาสเวกัส บูเลอวาร์ด 

    นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท แอท แทจอน (Outlets Tejon) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ในราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, Kipling เป็นต้น และอื่นๆอีกมากมาย ผ่านชม ถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66 Road) ยาวกว่า 4,000 กิโลเมตร อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกตัดผ่าน 8 รัฐ มีเรื่องราวคลาสสิกมากมายเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้ รวมไปถึงโลกภาพยนต์ก็นำไปกล่าวถึง และถูกใช้เป็นฉากสำคัญอยู่บ่อยครั้ง ถนนประวัติศาสตร์เส้นนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีจุดสิ้นสุดที่ทะเลซานตา โมนิกา เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่กาลเวลาผ่านไป เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกามีถนนไฮต์เวย์มากขึ้น มีระบบทางพิเศษต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ก็ดูเหมือนว่า Route 66 Road จะถูกลดบทบาทลง และมันถูกถอดออกจากการเป็นถนนเส้นหลักทางหลวง ในปี ค.ศ. 1985 แต่ก็ยังมีผู้คนไม่น้อยที่ยังใช้ถนนเส้นทางนี้อยู่ เพราะเป็นถนนสายหลัก คู่รักก็ใช้เป็นเส้นทางผจญภัย กลุ่มเพื่อนฝูงใช้เป็นเส้นทางรำลึกความหลัง ในบางรัฐบางพื้นที่ถนนเส้นนี้ก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้และถูกใช้งานอยู่ ยังคงมีปั๊มน้ำมัน โมเต็ล ร้านอาหาร เปิดให้บริการอยู่บ้าง ภาพที่เห็นชินตาจากภาพยนตร์หลายๆเรื่อง ภาพคือ ร้านอาหารอันโดดเดี่ยวตั้งอยู่บนพื้นที่ทะเลทราย หรือปั๊มน้ำมันทรุดโทรม แต่ยังคงใช้เติมน้ำมันได้อยู่ เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของถนนเส้นนี้
กลางวัน    อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลา อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับมนุษย์เดินดินมากกว่าหุ่นยนต์ ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิส และชาวซาน ฟรานซิสโก ซึ่งมองชาวเมืองเฟรสโน ที่อยู่ระหว่างเมืองทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และ ค่อนข้างดูแคลนชาวเมืองเฟรสโนว่าร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ท่านจะได้สัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของชาวพื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
เย็น    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
พักที่    Holiday Inn Express Fresno South, Fresno หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่เจ็ด    เมืองเฟรนโน - เมืองซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบาร์ด - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทรัส - ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - สนามบินซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา    

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 808,976 คน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มาตั้งรกรากในซานฟรานฯ คือชาวสเปน โดยในปี ค.ศ. 1776 เมืองมีชื่อว่า เซนต์ฟรานซิส (St. Francis) ภายหลังจากช่วงยุคตื่นทองในปี ค.ศ. 1848 ทำให้ประชากรในซานฟรานฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมืองเติบโตอย่างมาก ถึงแม้ว่าซานฟรานฯจะประสบปัญหาแผ่นดินไหวและไฟไหม้ขนาดใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1906 ซานฟรานฯกลับฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และได้ชื่อว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในแถบชายฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซานฟรานฯมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ และมีชาวเอเชียอาศัยที่อ่าวซานฟรานฯเป็นจำนวนมาก
    นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) จุดชมวิวใจกลางเมืองซาน ฟรานซิสโก จากจุดนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองซานฟรานฯแบบ 360 องศา 

นำท่าน เข้าชม พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Art) สถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียน ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันนิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด เป็นหนึ่งในฉากละครดังอย่าง “ทรายสีเพลิง” (รอบของการเข้าชม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)

นำท่านเดินทางสู่ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ความหมายคือ "ประตูทอง" ต้อนรับทุกท่านที่มีจุดมุ่งหมายมายังเมืองซานฟรานซิสโก ทำสถิติเป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเส้นทางสู่อ่าวซานฟรานซิสโกและเชื่อมระหว่างซานฟรานฯ กับ มาริน เคาท์ตี ใช้งบประมาณในการสร้าง 35 ล้านดอลลาร์สหัฐ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1933 อันเป็นช่วงสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี. รูสเวลต์ มี โจเซฟ สเตราส์ เป็นวิศวกร ฝากฝีมือบันทึกไว้บนสะพานโกลเดนเกต สะพานทาสีแดงอมส้มตามสีสัญลักษณ์สีของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ ความงามทางด้านวิศวกรรมได้รับการยกย่องจากสมาคมวิศวกรพลเรือนอเมริกันให้เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกจนทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกแห่งนี้

กลางวัน    อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ 
นำท่าน ผ่านชม ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าคดเคี้ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่าง Jones Street และ Hyde Street มีลักษณะเป็นถนนที่คดเคี้ยวแบบโค้งหักศอกอยู่บนเนินชัน มีทั้งหมด 8 โค้ง เป็นโค้งช่วงสั้นๆ และแคบมาก การเดินรถจะเดินรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสู่ด้านล่าง รอบข้างของถนนเส้นนี้จะเป็นบ้านเรือนอันสวยหรูสไตล์วิคตอเรียน มีการประดับประดาถนนด้วยต้นไม้และดอกไม้สวยงามตามฤดูกาล โดยด้านบนสุดของถนนเส้นนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวซาน ฟรานซิสโก สะพานเบย์ และ คอย์น ทาวเวอร์ ได้อย่างสวยงาม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานฯ อยู่ตรงกลางระหว่าง สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) และ สะพานเบย์ (Bay Bridge) เนื่องด้วยเมืองซานฟรานฯเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตจึงมีท่าเรือเพื่อขนส่งสินค้ามากมายโดยมีตัวเลขกำกับตั้งแต่ Pier 1 ไปเรื่อยๆ แต่ด้วยเหตุผลที่ท่าเรือเพียร์ 39 แห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุด อาจเป็นเพราะอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สวยงามเหมาะสม ทำให้ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้ง และ ร้านอาหารต่างๆมากมาย 

นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Cruise) ผ่านชม ความยิ่งใหญ่และสวยงามของ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) จากมุมใกล้ และ มุมไกล ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz Island) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟรานฯ ใกล้กันจะเป็น ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู้จักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และ สะพานโกลเดน เกต (Golden Gate Bridge) ที่นี่จึงมีร้านอาหารทะเลสดๆไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมาย (รอบของการล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)

เย็น    อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร

 

 

วันที่แปด    สนามบินซาน ฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

01.05 น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI003
** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

วันที่เก้า    สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

06.00 น.    เดินทางถึง สนามบินไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

07.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI833
** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

09.50 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก  - เลทส์โก พบรักที่แกรนด์แคนยอน - Mar-May20 CI

ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก - เลทส์โก พบรักที่แกรนด์แคนยอน - Mar-May20 CI

รหัสทัวร์: 15073
ราคาท่านละ 75,999 บาท
Rating:ลอสแอนเจลิส-ลาสเวกัส-ซานฟรานซิสโก-เลทส์โก-พบรักที่แกรนด์แคนยอน-mar-may20-ci Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 54
อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส  10วัน  CX

อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส 10วัน CX

รหัสทัวร์: 13354
ราคาท่านละ 106,990 บาท
Rating:อเมริกาตะวันตก-ซานฟรานซิสโก-ลาสเวกัส-ลอสแองเจลิส-10วัน-cx Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 164
อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก 10วัน6คืน QR

อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก 10วัน6คืน QR

รหัสทัวร์: 8959
ราคาท่านละ 70,900 บาท
Rating:อเมริกาตะวันออก-นิวยอร์ก-10วัน6คืน-qr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1554