เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ กูดาอูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี คัสเบกิ

Upated: 10/29/2019 7:15:42 PM
เปิดดู: 214  Rating:จอร์เจีย AMAZING GRAND GEORGIA  8วัน5คืน   TK Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส สุดขอบเอเชีย,เมืองทบิลิซิ,เมืองมิสเคด้า,มหาวิหารจวารี,วิหารสเวติสเคอเวรี,ป้อมนาริกาลา,เมืองอันนานูรี,ป้อมอันนานูรี,อ่างเก็บน้ำชินวารี,โบสถ์เกอร์เก,เมืองไซห์นากี,กำแพงเมืองโบราณ,เมืองอัพลิสสิค,พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองทบิลิซิ เมืองมิสเคด้า มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ป้อมนาริกาลา เมืองอันนานูรี ป้อมอันนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี โบสถ์เกอร์เก เมืองไซห์นากี กำแพงเมืองโบราณ เมืองอัพลิสสิค พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

ทัวร์จอร์เจีย: ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ กูดาอูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี คัสเบกิ

ทัวร์ไอดี: 14007
หมวดหมู่ : ทัวร์จอร์เจีย  มาตราฐาน: Tour Code: SST-8D5N-TK

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์จอร์เจีย: ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ กูดาอูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี คัสเบกิ

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
21 มี.ค. 63-28 มี.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
27 มี.ค. 63-3 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
4 เม.ย. 63-11 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,980
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
60,880 52,980 52,980 52,980
10 เม.ย. 63-17 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 56,850
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
64,750 56,850 56,850 56,850
12 เม.ย. 63-19 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 56,850
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
64,750 56,850 56,850 56,850
18 เม.ย. 63-25 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,980
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
60,880 52,980 52,980 52,980
25 เม.ย. 63-2 พ.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,980
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
60,880 52,980 52,980 52,980
2 พ.ค. 63-9 พ.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,980
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
60,880 52,980 52,980 52,980
9 พ.ค. 63-16 พ.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,980
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
60,880 52,980 52,980 52,980
23 พ.ค. 63-30 พ.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,980
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
60,880 52,980 52,980 52,980
30 พ.ค. 63-6 มิ.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,980
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
60,880 52,980 52,980 52,980
6 มิ.ย. 63-13 มิ.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 53,600
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
61,500 53,600 53,600 53,600
13 มิ.ย. 63-20 มิ.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 53,600
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
61,500 53,600 53,600 53,600
4 ก.ค. 63-11 ก.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 53,600
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
61,500 53,600 53,600 53,600
8 ส.ค. 63-15 ส.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 53,600
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
61,500 53,600 53,600 53,600
19 ก.ย. 63-26 ก.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 53,600
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
61,500 53,600 53,600 53,600
3 ต.ค. 63-10 ต.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
10 ต.ค. 63-17 ต.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
13 ต.ค. 63-20 ต.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
14 ต.ค. 63-21 ต.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
21 ต.ค. 63-28 ต.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
31 ต.ค. 63-7 พ.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
7 พ.ย. 63-14 พ.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
14 พ.ย. 63-21 พ.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995
21 พ.ย. 63-28 พ.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,995
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
57,895 49,995 49,995 49,995

ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส สุดขอบเอเชีย เมืองทบิลิซิ เมืองมิสเคด้า มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ป้อมนาริกาลา เมืองอันนานูรี ป้อมอันนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี โบสถ์เกอร์เก เมืองไซห์นากี กำแพงเมืองโบราณ เมืองอัพลิสสิค พิพิธภัณฑ์ของสตาลินเมืองทบิลิซิ เมืองมิสเคด้า มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ป้อมนาริกาลา เมืองอันนานูรี ป้อมอันนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี โบสถ์เกอร์เก เมืองไซห์นากี กำแพงเมืองโบราณ เมืองอัพลิสสิค พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

?????

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA  5วัน3คืน  QR

จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA 5วัน3คืน QR

รหัสทัวร์: 15052
ราคาท่านละ 34,900 บาท
Rating:จอร์เจีย-take-me-to-georgia-5วัน3คืน-qr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 61
จอร์เจีย COUNTDOWN IN GEORGIA  8วัน5คืน  KC

จอร์เจีย COUNTDOWN IN GEORGIA 8วัน5คืน KC

รหัสทัวร์: 13539
ราคาท่านละ 53,999 บาท
Rating:จอร์เจีย-countdown-in-georgia-8วัน5คืน-kc Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 176
จอร์เจีย GEORGIA ON MY MIND  8วัน5คืน  EK

จอร์เจีย GEORGIA ON MY MIND 8วัน5คืน EK

รหัสทัวร์: 12049
ราคาท่านละ 42,900 บาท
Rating:จอร์เจีย-georgia-on-my-mind-8วัน5คืน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1108