เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

เที่ยวประเทศจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย

Upated: 10/29/2019 7:37:06 PM
เปิดดู: 290  Rating:จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทูมี่ - คูไตซิ    8วัน6คืน  PS Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส,ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี,ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่,ลิ้มลองอาหารGeorgian Cuisine,นั่งรถจี๊ป 4WD,ชมความงามของโบสถ์Gergeti Trinity Church,บากู,โกบุสตาน,แหลมอับเชรอน,ชามากี,เชกี,ลาโกเดกี,ซิกนากี,ควาเรลี,ทบิลิซี่

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน ชามากี เชกี ลาโกเดกี ซิกนากี ควาเรลี ทบิลิซี่

ทัวร์จอร์เจีย: เที่ยวประเทศจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย

ทัวร์ไอดี: 13988
หมวดหมู่ : ทัวร์จอร์เจีย  มาตราฐาน: Tour Code: GS-TBS03-PS

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์จอร์เจีย: เที่ยวประเทศจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
28 พ.ย. 62-5 ธ.ค. 62 30 ที่นั่ง (เหลือแค่ 2 ที่) 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
1 ธ.ค. 62-8 ธ.ค. 62 30 ที่นั่ง เกือบเต็ม 39,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
48,900 39,900 39,900 39,900
10 ธ.ค. 62-17 ธ.ค. 62 30 ที่นั่ง (เหลือแค่ 2 ที่) 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
24 ธ.ค. 62-31 ธ.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 45,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
54,900 45,900 45,900 45,900
28 ธ.ค. 62-4 ม.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
58,900 49,900 49,900 49,900
31 ธ.ค. 62-7 ม.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 45,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
54,900 45,900 45,900 45,900
11 ม.ค. 63-18 ม.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
16 ม.ค. 63-23 ม.ค. 63 30 ที่นั่ง (เหลือแค่ 7 ที่) 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
25 ม.ค. 63-1 ก.พ. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 39,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
48,900 39,900 39,900 39,900
26 ม.ค. 63-2 ก.พ. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
13 ก.พ. 63-20 ก.พ. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
15 ก.พ. 63-22 ก.พ. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
21 ก.พ. 63-28 ก.พ. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
15 มี.ค. 63-22 มี.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 38,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
47,900 38,900 38,900 38,900
2 เม.ย. 63-9 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 39,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
48,900 39,900 39,900 39,900
5 เม.ย. 63-12 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 39,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
48,900 39,900 39,900 39,900
6 เม.ย. 63-13 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 39,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
48,900 39,900 39,900 39,900
9 เม.ย. 63-16 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
58,900 49,900 49,900 49,900
12 เม.ย. 63-19 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
58,900 49,900 49,900 49,900
13 เม.ย. 63-20 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 49,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
58,900 49,900 49,900 49,900
26 เม.ย. 63-3 พ.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 39,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
48,900 39,900 39,900 39,900
30 เม.ย. 63-7 พ.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 39,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
48,900 39,900 39,900 39,900

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหารGeorgian Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์Gergeti Trinity Church บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน ชามากี เชกี ลาโกเดกี ซิกนากี ควาเรลี ทบิลิซี่จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน ชามากี เชกี ลาโกเดกี ซิกนากี ควาเรลี ทบิลิซี่

?????

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

จอร์เจีย GEORGIA ON MY MIND  8วัน5คืน  EK

จอร์เจีย GEORGIA ON MY MIND 8วัน5คืน EK

รหัสทัวร์: 12049
ราคาท่านละ 42,900 บาท
Rating:จอร์เจีย-georgia-on-my-mind-8วัน5คืน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1127
จอร์เจียไฮไลท์  6วัน3คืน  GF

จอร์เจียไฮไลท์ 6วัน3คืน GF

รหัสทัวร์: 13538
ราคาท่านละ 49,900 บาท
Rating:จอร์เจียไฮไลท์-6วัน3คืน-gf Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 217
จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนาก 6วัน3คืน  TK

จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนาก 6วัน3คืน TK

รหัสทัวร์: 15054
ราคาท่านละ 32,900 บาท
Rating:จอร์เจีย-georgia-ทบิลิซี่-คาซเบกี้-มิทสเตต้า-ซิกนาก-6วัน3คืน-tk Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 46