เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน TG

Upated: 11/15/2019 11:55:48 AM
เปิดดู: 293  Rating:ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  8วัน5คืน  TG Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ฮัลล์สตัทท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุ4500ปี,ซาลซ์บูร์ก ที่ถ่ายThe Sound Of Music,อินส์บรุค ชมหลังคาทองคำ,มิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์,ชมปราสาทนอยชวานชไตน์,เมืองการ์มิชพาร์เทนไคร์เช่น BEST OF THE ALPS,เมืองซอฟฮาวเซ่น น้ำตกRhein,แองเกิลเบิร์กๅม,ลูเซิร์น

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก อินส์บรุค หลังคาทองคำ มิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ปราสาทนอยชวานชไตน์ เมืองการ์มิชพาร์เทนไคร์เช่น น้ำตกRhein แองเกิลเบิร์กๅม ลูเซิร์น

ทัวร์ยุโรป: เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน TG

ทัวร์ไอดี: 13968
หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป  มาตราฐาน: Tour Code: IT-TG712

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ยุโรป: เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน TG

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ฮัลล์สตัทท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุ4500ปี ซาลซ์บูร์ก ที่ถ่ายThe Sound Of Music อินส์บรุค ชมหลังคาทองคำ มิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ชมปราสาทนอยชวานชไตน์ เมืองการ์มิชพาร์เทนไคร์เช่น BEST OF THE ALPS เมืองซอฟฮาวเซ่น น้ำตกRhein แองเกิลเบิร์กๅม ลูเซิร์นฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก อินส์บรุค หลังคาทองคำ มิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ปราสาทนอยชวานชไตน์ เมืองการ์มิชพาร์เทนไคร์เช่น น้ำตกRhein แองเกิลเบิร์กๅม ลูเซิร์น

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
21.00 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและแท็กกระเป๋า

 

วันที่สอง     ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค – โบถส์ St.Peter’s Church-จตุรัสมาเรียน
00.50 น.    ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG924 
07.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มิวนิค ประเทศเยอรมนี(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง และช่วงฤดูหนาวจะ6ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 38 กม. 45นาที) และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก)และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล จากนั้น นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munich) หรือ Residenz München สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1385 ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสมัยก่อนเรียกว่า Neuveste หรือในปัจจุบันคือ มิวนิค (Munich)  ที่นี่ถูกยกให้เป็นพระราชวังใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนั้นๆ อีกหลายยุคสมัยด้วย ซึ่งภายหลังเกิดการปฏิวัติทำให้บ้านเรือนและชุมชนพังเสียหายมากมาย รวมทั้งพระราชวังเรสซิเดนซ์ด้วย ในปี ค.ศ. 1918 เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบลง พระราชวังและรัฐสภาแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การออกแบบภายใน ใช้เป็นที่เก็บสะสมงานทางศิลปะและเป็นคลังเก็บสมบัติของกษัตริย์ รวมถึงมีอนุสาวรีย์หินสลักภาพภาพของผู้อุปถัมภ์ผู้ปกครองจาก House of Wittelsbach ผู้ปกครองบาวาเรียตั้งแต่ ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นไป แต่ไม่นานหลัง จากนั้น นำท่านไปชม วิหาร Frauenkirche หรือที่เราจะรู้จักกันดีใน ชื่อว่า Church of Our Lady นั้นเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคเลยทีเดียว เพราะทั้งความสวยงามเเละเก่าเเก่ อีกทั้งมีตำนานในเรื่องของความลึกลับซ่อนตัวอยู่ด้วย ก็ยิ่งทำให้เป็นมนต์เสน่ห์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากของสถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้ ที่ทำให้หลายๆ คนมาเที่ยวชมความงดงามของวิหารเเห่งนี้กัน  จากนั้นนำท่านไปชม St. Peter's Church นับว่าเป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมากที่สุดในเมืองมิวนิค เเละเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมิวนิคกันอย่างมากเลยทีเดียว โดยมีส่วนที่สวยงามหลายจุดด้วยกัน ตามบันทึกนั้นกล่าวว่าอายุของ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ นั้นเริ่มมาตั้งเเต่ปี ค.ศ.1180 พร้อมกับการก่อตั้งเมืองมิวนิคเลยทีเดียว โดยมีการผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างโชกโชนเลยทีเดียว ผ่านทั้งเหตุเพลิงไหม้เเละได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1368 จากนั้นก็โดนถล่มราบเรียบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะได้รับการบุรณะขึ้นมาใหม่จนสวยงามในปี ค.ศ.2000 ซึ่งโบสถ์เเห่งนี้ผ่านการต่อเติมเสริมเเต่งไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามทั้งในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค่ ซึ่งภายในด้านในนั้นมีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียว ด้วยประติมากรรมของเซนต์ปีเตอร์ ที่เเท่นบูชา ที่จะสวมมงกุฎเทียร่าอีกด้วย ซึ่งจริงๆ เเล้วมงกุฏเทียร่านั้นจะถูกถอดออกหลังจากที่พระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์ไปเเล้ว จนกว่าจะมีการเลือกพระองค์ขึ้นมา จากนั้น ใกล้กันนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน Marienplatz ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ Victuals Market วิคทูอาเลียนมาคท์ หรือ ตลาดวิคทูอาเลียน เป็นตลาดขายอาหารและจัตุรัสใจกลางนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี มีแผงขายสินค้ากว่า 140 แผงบนพื้นที่กว่า 22,000 ตารางเมตร มีทั้งแผงขายดอกไม้ ผลไม้ สัตว์ปีก เครื่องเทศ เนยแข็ง ปลา น้ำผลไม้ และอื่น 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)  อาหารจีน
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่  เมืองอินกอลสตัดท์ (Ingolstadt) (ระยะทาง80ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Outlet Village อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ  เอ้าท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ Aigner, Bally, Burberrly, Calvin Klein, Camel, Fossil, Geox, Guess,  L’Occitane, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Stefanel, Superdry, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านดินทางกลับสู่เมืองมิวนิค อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม
ที่พัก :  Holiday inn Munich south 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สาม   มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ -  ซาลซ์บูร์ก -  อินส์บรูค
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่2)
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่พรมแดนประเทศออสเตรีย เดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง209ก.ม./ 3.30 ชั่วโมง)  หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด อยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท (Salzkammergut) เขตที่มีภูเขาและมีทะเลสาบมากมายถึง 76 แห่ง กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในออสเตรียและได้ชื่อว่าเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารักหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3) อาหารท้องถิ่น
บ่าย      หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ตลอดเส้นทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญ้าสลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านเดินชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของออสเตรียด้วย ตัวเมืองแบ่งเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งเมืองใหม่และฝั่งเมืองเก่า โดยมีแม่น้ำซาลซัค (Salzach)ไหลผ่านกลางเมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ บริเวณเมืองเก่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลลีวูด จากนั้น นำท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายรูป ต่อจากนั้นนำท่านชม บ้านเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse  บ้านสีเหลืองเลขที่ 9 เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใจกลางย่านเมืองเก่าอยู่ใกล้ มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก( Salzburg Cathedral) มีน้ำพุสไตล์บาโรก เป็นจุดเด่นของบริเวณนี้ แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนส โก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ของฝากของที่ระลึกต่างๆก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ตรารูปโมสาร์ทเกือบทั้งหมด  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อินส์บรุค (Innsbruck) (ระยะทาง189กม.ใช้เวลา 2.30 ชม.)  
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าที่โรงแรม
ที่พัก: Alphotel  4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สี่      อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น  ฟุสเซ่น
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5) 
นำท่านเดินทางสู่ Hofkirche Innsbruck เป็นโบสถ์แบบกอธิคริสตจักรอยู่ในส่วน เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษ  ที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล จากนั้นท่านสามารถเดินสู่ถนนสายหลักของเมืองมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ(Maria-Theresien-Strasse) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์บารอคที่แสนงดงามยังคงได้รับกา รรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม ตัวอาอาคารมีสีเหมือนลูกกวาดพาสเทลซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักเดินทางต้องหยุดเก็บภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลา ท่านสมารถนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกขนมหวานช็อกโกแลตหรือซื้อแฮมชีทที่ขึ้นชื่อเป็นของฝากคนทางบ้านได้อีกด้วยอิสระให้ท่านตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 65 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนกําแพง ให้ท่านได้เก็บภาพความงามประทับใจที่สวยงาม
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที6)  อาหารท้องถิ่น
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึ่งในเมืองบนเส้นทางถนนสายโรแมนติกของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย(ระยะทาง 63 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองน่ารักของฟุสเซ่น 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)  อาหารจีน 
    หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม
 ที่พัก: Europarkhotel International 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ห้า    ฟุสเซ่น - Neuschwanstein Castle  - ทะเลสาบทิทิเซ่ - Donausechingen
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)
นำท่านเดินทางสู่ โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึ่งในเมืองบนเส้นทางถนนสายโรแมนติกของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย นำท่านเดินทางขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง(เข้าชมภายใน)
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) อาหารท้องถิ่น
บ่าย    ท่านเดินทางสู่ ทิทิเซ่(Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขา(ระยะทาง 379 กม.ใช้เวลา 5 ชม.)  ที่ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำตอนใต้ (South Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของเยอรมนี ทิทิเช่ ยังเป็นต้นกำเนิดของนาฬิกากุ๊กกูที่มีชื่อเสียงด้วย จุดเด่นของที่นี่คือทะเลสาบทิทิเซ่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนี้ไว้ จากนั้น นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ Lake Titisee สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี จากนั้น นำท่านชมนาฬิกากุ๊กกู Cuckoo clocks สินค้าพื้นเมืองให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลักต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าดำด้วย 
    หมายเหตุ: รายการล่องเรือเป็นบริการแถมอาจมีความจำเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ที่ไม่เอื้ออำนวย หรือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่คิวเต็มก่อนและช่วงที่เรือปิดให้บริการในแต่ละช่วงฤดูกาลซึ่งอาจเร็วกว่าปกติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)  อาหารจีน
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Donaueschingen ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 35กม.ใช้เวลา45นาที)  เพื่อนำท่านเข้าที่พักแรม
 ที่พัก: Wyndham Garden Donaueschingen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่หก   Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซ่น –เมืองซุก  - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่11)
      นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลา 1ชม.)  เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ Rhein fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  ชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ และโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 91 ก.ม. ใช้เวลา 1.30ชม.)   เมืองริมทะเลสาบและเมืองที่รวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามดุจราวกับเทพนิยายชมย่านเมืองเก่า จากนั้น นำท่านไปเยี่ยมชมร้านนาฬิกา ที่รวบรวมเอานาฬิกาชั้นนำของสวิสเซอร์แลนด์มาให้ท่านเลือกชม และสินค้าหลากหลาย จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาที่งดงามของเทือกเขาแอลป์  ชมถ้ำแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร (มื้อที่12)  Asian Set Menu
ร้านอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาพร้อมกับวิวเทือกเขาแบบระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย
บ่าย    หลังอาหารเที่ยงนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา40นาที)  จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)  ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิสบริเวณย่านOld Town เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)   อาหารจีน
สมควรแก่เวลาน้ำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

 ที่พัก: Hotel Rothaus 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยานซูริค

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่14)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.00 น.    เดินทางถึงสนามบินซูริค เช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ให้ท่านทำคืนภาษี (Tax Refund )และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
13.30 น.    ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

วันที่แปด         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
05.30+1 น.    คณะเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

*****************************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

อิตาลี อันซีน เหนือจรดใต้  10 วัน  TG

อิตาลี อันซีน เหนือจรดใต้ 10 วัน TG

รหัสทัวร์: 12127
ราคาท่านละ 79,900 บาท
Rating:อิตาลี-อันซีน-เหนือจรดใต้-10-วัน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 976
สวิตเซอร์แลนด์ SCENIC TRAIL  8วัน5คืน  TG

สวิตเซอร์แลนด์ SCENIC TRAIL 8วัน5คืน TG

รหัสทัวร์: 9970
ราคาท่านละ 96,000 บาท
Rating:สวิตเซอร์แลนด์-scenic-trail-8วัน5คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 2383
สวิสเซอร์แลน์ด์ THE MATTERHORN REFLECTION  7วัน4 คืน  TG

สวิสเซอร์แลน์ด์ THE MATTERHORN REFLECTION 7วัน4 คืน TG

รหัสทัวร์: 12084
ราคาท่านละ 59,900 บาท
Rating:สวิสเซอร์แลน์ด์-the-matterhorn-reflection-7วัน4-คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1122