เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน 6D4N XW

Upated: 10/17/2019 9:55:43 AM
เปิดดู: 299  Rating:จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน Tianjin Beijing Shanghai 6วัน4คืน  XW Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้-เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก-หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด-ย่านซินเทียนตี้ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก-Hema ซุปเปอร์มาร์เก็ตไร้เงินสดสุดไฮเทค-พิชิตกำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังกู้กง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ย่านซินเทียนตี้ กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดหงเฉียว

ทัวร์จีน: แพคเกจทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน 6D4N XW

ทัวร์ไอดี: 13960
หมวดหมู่ : ทัวร์จีน  มาตราฐาน: Tour Code: IT-XW-BS81

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์จีน: แพคเกจทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน 6D4N XW

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


แพคเกจทัวร์จีน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด ย่านซินเทียนตี้ Hema ซุปเปอร์มาร์เก็ตไร้เงินสดสุดไฮเทค พิชิตกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมินเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ย่านซินเทียนตี้ กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดหงเฉียว

วันแรก:    สนามบินดอนเมือง-สนามบินเทียนสิน 
12.30 น.    คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น  3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  
15.20 น.    เดินทางสู่ เทียนสิน โดยสายการบิน                เที่ยวบินที่ XW880
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.00 น.       เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและ            รับกระเป๋าสัมภาระออกมาพบกับไกด์ท้องถิ่นเพื่อ (ไม่มีบริการอาหารค่ำ)
เข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Tianjin Airport (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

วันที่สอง:    ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง   
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านขึ้นรถบัส เดินทางสู่ นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ.1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา *ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.* เดินทางสู่ศูนย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา ประชาคม และ  หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ นครโบราณ หรือ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นบนพื้นที่  720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนาง  ซูสีไทเฮาจากนั้น ผ่านชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ่งหรือตึกไข่ ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน 
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย        แวะชม โรงงานไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบำรุงผิว  ไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพื่อบำรุงผิวหน้าและกาย  ให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารค่ำ พาชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่น่าประทับใจ 
เข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

วันที่สาม:     กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว 
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
นำท่านเดินทางไป กำแพงเมืองจีน ชมความยิ่งใหญ่ของ“กำแพงเมืองจีน” (ด่านจียงกวน) ที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้กำแพง กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แล้วมีระยะทาง ยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรุดได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง  
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก สนามกีฬาหลักที่  ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ซึ่งมีชื่อเล่นว่า รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง เดินทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ศูนย์กระจายสินค้าที่เกี่ยวกับมุกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน และรวบรวมสินค้าราคาถูกมีสินค้ามากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้มากกว่าครึ่งอีกด้วย
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

วันที่สี่:         พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ 
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
    นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน นำท่านชม ปี่เซียะ หรือ ผีชิว ท่านจะได้ศาสตร์แห่งการเสริมบารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน และท่านที่ทำการค้าขาย หรือทำธุรกิจ สามารถเช่าผีชิวเพื่อนำไปตั้งเป็นเครื่องรางของมงคลกับบ้าน ห้างร้าน และกิจการของท่าน  
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
    นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและถือว่าเป็นมหานครที่เจริญที่สุดของจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในประเทศจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หมายเหตุ:กระเป๋าเดินทางต้องทำการลากเองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
นำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสียงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้าน  ก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่นรมย์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่สไตล์โมเดิร์น,เรสเตอรองต์ของคนดัง,บูติกเก๋ๆของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช้อปปิ้งมอลล์ระดับอัพสเกลถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่องรสนิยม
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก Ramada enco shanghai hang tou Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

วันที่ห้า:         หาดไว่ทาน-ตึกสตาร์บัค-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-สนามบินผู่ตง
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น  ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา  จากนั้นนำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ ยาสมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉินหวังเมี่ยว อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตลาดที่สร้างเลียนแบบ ในสมัยราชวงศ์หมิงเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมือง อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ สีสันร้านค้าต่างๆ ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง มีร้านกาแฟดัง สตาร์บัคส์ ตั้งอยู่อย่างกลมกลืน ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย เดินทางสู่ Hema (เหอ หม่า)  ซุปเปอร์มาร์เก็ตไร้เงินสดของ Jack Ma ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเทคนี้มีสินค้าหลากหลายทุกกลุ่ม เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผักสด เหล้าไวน์ อาหารทะเลสดๆเป็นๆ ฯลฯ และยังมีมุมปรุงอาหารที่สามารถนำเอาอาหารหรือผักสดๆไปปรุงและรับประทานได้ทันทีในร้าน จากนี้ยังมีโซนร้านอาหารต่างๆมากมายให้เลือกสรร  **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง

 

วันที่หก:     เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

02.00 น.    เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน                    เที่ยวบินที่ XW857
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
05.30 น.    ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

***************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย [เลทส์โก จอมยุทธ์เทียมฟ้า] 4วัน3คืน  FD

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย [เลทส์โก จอมยุทธ์เทียมฟ้า] 4วัน3คืน FD

รหัสทัวร์: 15105
ราคาท่านละ 5,000 บาท
Rating:จีน-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-[เลทส์โก-จอมยุทธ์เทียมฟ้า]-4วัน3คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 72