เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 9 วัน QR เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

Upated: 10/2/2019 7:40:18 PM
เปิดดู: 286  Rating:ยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์) 9 วัน  QR Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : โคเปนเฮเก้น-ชมเมืองลิตเติ้ลเมอร์เมด-ล่องเรือสำราญDFDS-ออสโล-นั่งรถไฟสายโรแมนติก-ล่องเรือชมฟจอร์ด-เบอร์เกน-เกียโล-สวนประติมากรรมวิกแลนด์-ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท-คาร์ลสตัด-สต๊อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา-ล่องเรือสำราญ SILJA LINE

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองโคเปนเฮเก้น ย่านถนนสตรอยเกท์ กรุงออสโล เมืองเบอร์เก้น สวนประติมากรรมวิกแลนด์ เมืองคาร์ลสตัท กรุงสต๊อกโฮล์ม จัตุรัสรัฐสภา อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ

อาหารเด่น: สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood

ทัวร์เดนมาร์ก: ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 9 วัน QR เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

ทัวร์ไอดี: 13933
หมวดหมู่ : ทัวร์เดนมาร์ก  มาตราฐาน: Tour Code: WC-WQR0609C

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์เดนมาร์ก: ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 9 วัน QR เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ชมเมืองลิตเติ้ลเมอร์เมด ล่องเรือสำราญDFDS นั่งรถไฟสายโรแมนติก ล่องเรือชมฟจอร์ด ล่องเรือสำราญ SILJA LINEเมืองโคเปนเฮเก้น ย่านถนนสตรอยเกท์ กรุงออสโล เมืองเบอร์เก้น สวนประติมากรรมวิกแลนด์ เมืองคาร์ลสตัท กรุงสต๊อกโฮล์ม จัตุรัสรัฐสภา อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ

วันที่1           สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30           คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

20.55           ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR833

วันที่2           โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสำราญ DFDS

00.10           ถึงสนามบินโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทาง

01.35           ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR161

07.05      เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho นำท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชม น้ำพุเกฟิออน ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านสู่ย่านนูฮาวน์ “NYHAVN” ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17  นำท่านชมจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์” นำท่านลงเรือสำราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ  ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก สู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว

ที่พัก :          บนเรือ DFDS พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN)

วันที่3           ออสโล – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือ DFDS

                   เรือเข้าเทียบฝั่งท่าเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ำตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองกอล (169 กม.) เพื่อรับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน สู่เมืองฟลอม Flam นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ำตกที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองฟลัม

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:           FREITHEIM HOTEL / PARK HOTEL VOSS หรือระดับใกล้เคียง

วันที่4           ฟลัม/วอส - ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – เกียโล

เช้า              บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รายล้อมด้วยภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเบอร์เกน Bergen  (147 กม.)

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) เดินทางสู่เมืองวอส (Voss)

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :          FREITHEIM HOTEL / PARK HOTEL VOSS หรือระดับใกล้เคียง

วันที่5          วอส – ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์-ช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท

เช้า              บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่าน “เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์” ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) ที่แกะสลักจากหินสลักแกรนิตเพียงแห่งเดียว อิสระกับการช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:           SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคียง

วันที่6          ออสโล – ชมเมือง – คาร์ลสตัด – สต๊อกโฮล์ม

เช้า              บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านขึ้น สู่จุดชมวิว “ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน” HOLMENKOLLEN ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ นำคณะเดินทางสู่ “เมืองคาร์ลสตัท”KARLSTAD เมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านชมเมืองคาร์ลสตัด เมืองนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ ชาร์ลที่ 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง  จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:           QUALITY GLOBE HOTEL, STOCKHOLM หรือระดับใกล้เคียง

วันที่7          สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW)

เช้า              บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ำ” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำคณะ “เข้าชมศาลาว่าการเมือง” CITY HALL  สถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ใช้เวลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911  จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทำให้เป็นที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี้ โดยที่นี่เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงรายมากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง         เข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” ชมเรือรบวาซา ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับเยอรมนี แต่เรือรบลำนี้กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลำต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ำได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก :          บนเรือสำราญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN)

วันที่8          เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ

เช้า              บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารในเรือ SILJA LINE

                   เรือเข้าเทียบฝั่ง “กรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  นำท่าน ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church (ภายนอก) ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นำชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์  ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าชื่อดัง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย  // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน

ค่ำ               อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

23.20           ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR308

วันที่9           โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30           ถึงสนามบินโดฮา

08.30           เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR832

19.00           เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

...............................................................................

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ