เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก*

Upated: 10/22/2019 11:05:11 PM
เปิดดู: 260  Rating:รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   8วัน5คืน EK Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : จตั ุรสั แดง นงั่ เมโทรชมสถานรี ถไฟใตด้ นิ พระราชวงั เครมลนิ พระราชวงั เฮอรม์ เิ ทจ พระราชวงั ปี เตอรฮ์ อฟ พระราชวงั แคทเธอรีน ระบา พื้นเมอื ง กาล่าดนิ เนอร ์ณ พระราชวงั นโิ คลสั จตั ุรสั แดง

ทัวร์รัสเซีย: รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก*

ทัวร์ไอดี: 13737
หมวดหมู่ : ทัวร์รัสเซีย  มาตราฐาน: Tour Code: WO-EK002

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์รัสเซีย: รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก*

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
29 พ.ย. 62-6 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
62,900 52,900 52,900 50,900
4 ธ.ค. 62-11 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
62,900 52,900 52,900 50,900
25 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 64,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
74,900 64,900 64,900 62,900
26 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 64,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
74,900 64,900 64,900 62,900
24 ม.ค. 63-31 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
62,900 52,900 52,900 50,900
7 ก.พ. 63-14 ก.พ. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
62,900 52,900 52,900 50,900
28 ก.พ. 63-6 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 52,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
62,900 52,900 52,900 50,900
6 มี.ค. 63-13 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 54,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
64,900 54,900 54,900 54,900
13 มี.ค. 63-20 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 54,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
64,900 54,900 54,900 54,900
20 มี.ค. 63-27 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 54,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
64,900 54,900 54,900 54,900วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท

วันที่สาม     พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส                   

วันที่สี่        สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–ห้างสรรพสินค้ากุม–ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

วันที่ห้า       มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว

วันที่หก      พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

วันที่เจ็ด     พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนต์ไอแซค Pulkovo Outlet Village

วันที่แปด     ดูไบ – กรุงเทพฯ

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

รัสเซีย WOW WOW RUSSIA   7วัน5คืน TK

รัสเซีย WOW WOW RUSSIA 7วัน5คืน TK

รหัสทัวร์: 13540
ราคาท่านละ 49,999 บาท
Rating:รัสเซีย-wow-wow-russia-7วัน5คืน-tk Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 550
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  6วัน3คืน EK

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน3คืน EK

รหัสทัวร์: 9700
ราคาท่านละ 32,900 บาท
Rating:รัสเซีย-มอสโคว์-ซากอร์ส-6วัน3คืน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1199
รัสเซีย SHORTCUT RUSSIA   มอสโคว์ ซาร์กอส   5วัน3คืน  TG

รัสเซีย SHORTCUT RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอส 5วัน3คืน TG

รหัสทัวร์: 13739
ราคาท่านละ 41,900 บาท
Rating:รัสเซีย-shortcut-russia-มอสโคว์-ซาร์กอส-5วัน3คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 210