เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู 4วัน2คืน ZE

Upated: 4/30/2019 11:35:33 AM
เปิดดู: 459  Rating:ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู 4วัน2คืน ZE Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน

อาหารเด่น: จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว

ทัวร์เกาหลีใต้: ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู 4วัน2คืน ZE

ทัวร์ไอดี: 13735
หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลีใต้  มาตราฐาน: Tour Code: TW-ROMANTICJEJUDEC

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้: ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู 4วัน2คืน ZE

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
1 ธ.ค. 62-4 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,100 8,200 8,200 8,200
2 ธ.ค. 62-5 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,700 8,800 8,800 8,800
3 ธ.ค. 62-6 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 9,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,700 9,800 9,800 9,800
4 ธ.ค. 62-7 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 12,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,700 12,800 12,800 12,800
5 ธ.ค. 62-8 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 10,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
15,700 10,800 10,800 10,800
6 ธ.ค. 62-9 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 11,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
16,700 11,800 11,800 11,800
7 ธ.ค. 62-10 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 10,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
15,700 10,800 10,800 10,800
8 ธ.ค. 62-11 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,400 8,500 8,500 8,500
9 ธ.ค. 62-12 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,400 8,500 8,500 8,500
10 ธ.ค. 62-13 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,100 8,200 8,200 8,200
11 ธ.ค. 62-14 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,400 8,500 8,500 8,500
12 ธ.ค. 62-15 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,700 8,800 8,800 8,800
13 ธ.ค. 62-16 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,700 8,800 8,800 8,800
14 ธ.ค. 62-17 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,400 8,500 8,500 8,500
15 ธ.ค. 62-18 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,400 8,500 8,500 8,500
16 ธ.ค. 62-19 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,400 8,500 8,500 8,500
17 ธ.ค. 62-20 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 8,800
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
13,700 8,800 8,800 8,800
18 ธ.ค. 62-21 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 9,100
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,000 9,100 9,100 9,100
19 ธ.ค. 62-22 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 9,400
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,300 9,400 9,400 9,400
20 ธ.ค. 62-23 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 9,700
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,600 9,700 9,700 9,700
21 ธ.ค. 62-24 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 9,700
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,600 9,700 9,700 9,700
22 ธ.ค. 62-25 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 10,000
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
14,900 10,000 10,000 10,000
23 ธ.ค. 62-26 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 10,300
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
15,200 10,300 10,300 10,300
24 ธ.ค. 62-27 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 10,600
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
15,500 10,600 10,600 10,600
25 ธ.ค. 62-28 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 10,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
15,800 10,900 10,900 10,900
26 ธ.ค. 62-29 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 13,400
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,300 13,400 13,400 13,400
27 ธ.ค. 62-30 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 15,400
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
20,300 15,400 15,400 15,400
28 ธ.ค. 62-31 ธ.ค. 62 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 17,400
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,300 17,400 17,400 17,400
29 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 18,400
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
23,300 18,400 18,400 18,400
30 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 16,400
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,300 16,400 16,400 16,400
31 ธ.ค. 62-3 ม.ค. 63 10 ที่นั่ง (เหลือแค่ 8 ที่) 13,400
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,300 13,400 13,400 13,400

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ดภูเขาซองอัค วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่สอง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด -ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา

วันที่สาม  ร้านน้ำมันสน  - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ

วันที่สี่   ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ 


 


 

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

เกาหลี สกี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่   5วัน4คืนน   XJ

เกาหลี สกี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่ 5วัน4คืนน XJ

รหัสทัวร์: 9837
ราคาท่านละ 14,888 บาท
Rating:เกาหลี-สกี-เอเวอร์แลนด์-ซุปตาร์-บิงซู-สโนว์เบอร์รี่-5วัน4คืนน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 974
เกาหลี Hot Super Sale   6วัน3คืน  XJ

เกาหลี Hot Super Sale 6วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 13812
ราคาท่านละ 10,888 บาท
Rating:เกาหลี-hot-super-sale-6วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 207
เกาหลี WONDERFUL IN BUSAN 5วัน3คืน  LJ

เกาหลี WONDERFUL IN BUSAN 5วัน3คืน LJ

รหัสทัวร์: 13971
ราคาท่านละ 14,888 บาท
Rating:เกาหลี-wonderful-in-busan-5วัน3คืน-lj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 433