เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

Upated: 1/10/2019 5:42:02 PM
เปิดดู: 42  Rating:Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน  Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน สบายๆ

ทัวร์พม่า: Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

ทัวร์ไอดี: 13545
หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า  มาตราฐาน: Tour Code: BT-JT01_DEC18-MAR19

กำหนดออกเดินทาง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
29 ม.ค. 62-29 ม.ค. 62 30 ที่นั่ง (เหลือแค่ 6 ที่) 4,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
4,999
12 ก.พ. 62-12 ก.พ. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 4,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
4,999
26 ก.พ. 62-26 ก.พ. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 4,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
4,999
5 มี.ค. 62-5 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 4,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
4,999
12 มี.ค. 62-12 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 4,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
4,999
19 มี.ค. 62-19 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 4,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
4,999
26 มี.ค. 62-26 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 4,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
4,999 
กำหนดการ    กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ       (-/กลางวัน/-) 
04.00น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไลอ้อนแอร์  ประตู 6 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.45น.  ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน SL 200
07.35 น.
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
         (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
จากนั้น  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิษฐาน ซึ่งเป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลได้ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีส้ม,สีแดงเป็นต้น

**ร่วมทำพิธีนำสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู้ที่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า **
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร**
จากนั้น     พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
จากนั้น     สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

นำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

19.00 น.           ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL 207
20.55 น.           เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

            ......................................................................................................

แนะนำติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ Acrobat (*.pdf) ได้ที่นี่ ฟรี   หรือโปรแกรม 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

THE HOLY MYANMAR อิ่มบุญพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD

THE HOLY MYANMAR อิ่มบุญพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD

รหัสทัวร์: 9120
ราคาท่านละ 11,999 บาท
Rating:the-holy-myanmar-อิ่มบุญพม่า-ย่างกุ้ง-พระธาตุอินทร์แขวน-3วัน2คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1015
VINTAGE MYANMAR  ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน  3วัน2คืน  SL

VINTAGE MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน SL

รหัสทัวร์: 13522
ราคาท่านละ 11,500 บาท
Rating:vintage-myanmar-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-3วัน2คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 145
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  2วัน1คืน  FD

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน1คืน FD

รหัสทัวร์: 13497
ราคาท่านละ 7,888 บาท
Rating:พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-2วัน1คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 134