เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง

Upated: 1/9/2020 8:12:25 PM
เปิดดู: 458  Rating:ไต้หวัน LOVER TAIWAN  เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง  5วัน3คืน SL Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมิน

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง

อาหารเด่น: อิสระอาหาร

ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง

ทัวร์ไอดี: 13544
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: VW-TPE-08N

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
18 มี.ค. 63-22 มี.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 13,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
18,499 13,999 13,999 13,999
2 เม.ย. 63-6 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 15,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,400 15,900 15,900 15,900
10 เม.ย. 63-14 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,333
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,833 16,333 16,333 16,333
11 เม.ย. 63-15 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 21,111
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
27,611 21,111 21,111 21,111
13 เม.ย. 63-17 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,333
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,833 16,333 16,333 16,333
15 เม.ย. 63-19 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 15,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21,400 15,900 15,900 15,900
22 เม.ย. 63-26 เม.ย. 63 30 ที่นั่ง (เหลือแค่ 0 ที่) 13,333
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
17,833 13,333 13,333 13,333
Sold Out
2 พ.ค. 63-6 พ.ค. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 14,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
19,499 14,999 14,999 14,999

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว ไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง

วันแรก        กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก

วันที่สอง    เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม        ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่        ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน

วันที่ห้า     สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2](อาลีซัน+โทโรโกะ+เย่หลิว)   6วัน4คืน  BR

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2](อาลีซัน+โทโรโกะ+เย่หลิว) 6วัน4คืน BR

รหัสทัวร์: 14019
ราคาท่านละ 19,999 บาท
Rating:ไต้หวัน-หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ไทเป-ฮัวเหลียน-[เลทส์โก-ครบสูตรตัวพ่อ-ep-2]-อาลีซัน-โทโรโกะ-เย่หลิว-6วัน4คืน-br Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 137
ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์ สามแซ่บ (บินเช้า-กลับค่ำ)  6วั53คืน  TG

ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์ สามแซ่บ (บินเช้า-กลับค่ำ) 6วั53คืน TG

รหัสทัวร์: 13300
ราคาท่านละ 33,888 บาท
Rating:ไต้หวัน-เหย่หลิ่ว-อาลีซาน-ทาโระโกะ-ซุปตาร์-สามแซ่บ-บินเช้า-กลับค่ำ-6วั53คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 451
ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว  4วัน2คืน   XW

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน2คืน XW

รหัสทัวร์: 9393
ราคาท่านละ 10,888 บาท
Rating:ไต้หวัน-เซลฟี่-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เย๋หลิว-4วัน2คืน-xw Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 967