เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส

Upated: 1/21/2020 9:32:43 PM
เปิดดู: 666  Rating:ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์(จูงเฟรา)-ฝรั่งเศส  8วัน QR Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ปารีส  หอไอเฟล โรม City Tour โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า หอเอนเมืองปิซ่า

อาหารเด่น: อิสระอาหาร

ทัวร์ฝรั่งเศส: ทัวร์อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส

ทัวร์ไอดี: 13533
หมวดหมู่ : ทัวร์ฝรั่งเศส  มาตราฐาน: Tour Code: WC-WQR0108J

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ฝรั่งเศส: ทัวร์อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
9 มี.ค. 63-16 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
23 มี.ค. 63-30 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
20 เม.ย. 63-27 เม.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
4 พ.ค. 63-11 พ.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
18 พ.ค. 63-25 พ.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
1 มิ.ย. 63-8 มิ.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
15 มิ.ย. 63-22 มิ.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900

โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน หอเอนเมืองปิซ่า เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค อินเทอร์ลาเก้น นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง1 000 ปี ปารีส  พระราชวังแวร์ซายย์ปารีส  หอไอเฟล โรม City Tour โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า หอเอนเมืองปิซ่า

วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง  โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้ 

วันที่สาม  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า

วันที่สี     เวนิส – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง

วันที่ห้า   อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง

วันที่หก   ดีจอง - ปารีส - City Tour -  พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์

วันที่เจ็ด   ปารีส – ชมเมือง - แกลลารี-ลาฟาแยตต์ -  กรุงเทพฯ 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส   7 วัน QR

เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน QR

รหัสทัวร์: 13225
ราคาท่านละ 40,900 บาท
Rating:เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-7-วัน-qr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 592
 อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน(ไอบีเรีย ริเวียร่า)  10 วัน  EK

อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน(ไอบีเรีย ริเวียร่า) 10 วัน EK

รหัสทัวร์: 9980
ราคาท่านละ 64,900 บาท
Rating:อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน-ไอบีเรีย-ริเวียร่า-10-วัน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1397
เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส  7 วัน QR

เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน QR

รหัสทัวร์: 13521
ราคาท่านละ 39,900 บาท
Rating:เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-7-วัน-qr Link has been Rated 4.5 stars Vote: 4.5/5 Views: 557