เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส

Upated: 10/22/2019 7:58:39 PM
เปิดดู: 515  Rating:ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์(จูงเฟรา)-ฝรั่งเศส  8วัน QR Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ปารีส  หอไอเฟล โรม City Tour โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า หอเอนเมืองปิซ่า

อาหารเด่น: อิสระอาหาร

ทัวร์ฝรั่งเศส: ทัวร์อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส

ทัวร์ไอดี: 13533
หมวดหมู่ : ทัวร์ฝรั่งเศส  มาตราฐาน: Tour Code: WC-WQR0108J

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ฝรั่งเศส: ทัวร์อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
5 พ.ย. 62-12 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง (เหลือแค่ 2 ที่) 59,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
76,800 59,900 59,900 59,900
8 พ.ย. 62-15 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 59,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
76,800 59,900 59,900 59,900
15 พ.ย. 62-22 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 59,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
76,800 59,900 59,900 59,900
22 พ.ย. 62-29 พ.ย. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 59,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
76,800 59,900 59,900 59,900
25 พ.ย. 62-2 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 59,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
76,800 59,900 59,900 59,900
4 ธ.ค. 62-11 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 63,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
80,800 63,900 63,900 63,900
7 ธ.ค. 62-14 ธ.ค. 62 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 63,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
80,800 63,900 63,900 63,900
27 ธ.ค. 62-3 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
28 ธ.ค. 62-4 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง เกือบเต็ม 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
29 ธ.ค. 62-5 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
30 ธ.ค. 62-6 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
13 ม.ค. 63-20 ม.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
10 ก.พ. 63-17 ก.พ. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
9 มี.ค. 63-16 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
23 มี.ค. 63-30 มี.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
20 เม.ย. 63-27 เม.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
4 พ.ค. 63-11 พ.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
18 พ.ค. 63-25 พ.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
1 มิ.ย. 63-8 มิ.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900
15 มิ.ย. 63-22 มิ.ย. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 69,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
86,800 69,900 69,900 69,900

โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน หอเอนเมืองปิซ่า เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค อินเทอร์ลาเก้น นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง1 000 ปี ปารีส  พระราชวังแวร์ซายย์ปารีส  หอไอเฟล โรม City Tour โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า หอเอนเมืองปิซ่า

วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง  โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้ 

วันที่สาม  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า

วันที่สี     เวนิส – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง

วันที่ห้า   อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง

วันที่หก   ดีจอง - ปารีส - City Tour -  พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์

วันที่เจ็ด   ปารีส – ชมเมือง - แกลลารี-ลาฟาแยตต์ -  กรุงเทพฯ 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิต(จูงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV  9 วัน  QR

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิต(จูงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9 วัน QR

รหัสทัวร์: 13903
ราคาท่านละ 75,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-อิตาลี-สวิต-จูงเฟรา-ฝรั่งเศส-tgv-9-วัน-qr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 237
ยุโรปตะวันตก เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม    7วัน5คืน  BR

ยุโรปตะวันตก เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7วัน5คืน BR

รหัสทัวร์: 12075
ราคาท่านละ 42,999 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม-7วัน5คืน-br Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 424
ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม    9วัน6คืน  TG

ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9วัน6คืน TG

รหัสทัวร์: 13486
ราคาท่านละ 53,900 บาท
Rating:ยุโรป-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-9วัน6คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 344