เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG

Upated: 8/15/2019 12:58:06 PM
เปิดดู: 505  Rating:ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : พระราชวังกาฐมัณฑุ....จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก พระราชวังปาทัน ....เมืองมรดกโลกและเมืองแห่งศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 16-18 เมืองที่พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองกาฐมัณฑุ พระราชวังกาฐมัณฑุ ยอดเขาซางรางก๊อต เมืองปัคตาปูร์ เมืองนากาก็อต ยอดเขานากาก๊อต

อาหารเด่น: เสริมอาหารไทย

ทัวร์เนปาล: ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG

ทัวร์ไอดี: 13391
หมวดหมู่ : ทัวร์เนปาล  มาตราฐาน: Tour Code: HH

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์เนปาล: ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังปาทัน(ลลิตปูร์) พระราชวังภัคตาปูร์ ยอดเขานากาก็อต เมืองโภคราเมืองกาฐมัณฑุ พระราชวังกาฐมัณฑุ ยอดเขาซางรางก๊อต เมืองปัคตาปูร์ เมืองนากาก็อต ยอดเขานากาก๊อต

วันแรก    กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ  (วัดสวยมภูนาถ – พระราชวังกาฐมัณฑุ – ชมโชว์ พื้นเมือง)    

วันที่สอง    กาฐมัณฑุ –   เมืองโภครา (ล่องเรือทะเลสาบเฟว่า-อิสระช้อปปิ้ง)

วันที่สาม    เมืองโภครา (ซารางก๊อต-วัดบินดาบาซินี-แม่น้ำเซติ-น้ำตกเดวิส-ศูนย์อพยพชาวทิเบต) –   กาฐมัณฑุ (พระราชวังภัคตาปูร์  - ยอดเขานากาก๊อต) 

วันที่สี่    ยอดเขานากาก๊อต – กาฐมัณฑุ  (วัดปศุปฏินาถ- พระราชวังเมืองปาทัน-วัดพุทธนาถ-อิสระช้อปปิ้งทาเมล)  

วันที่ห้า        กาฐมัณฑุ– กรุงเทพฯ                                                                                                

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG

รหัสทัวร์: 13391
ราคาท่านละ 39,999 บาท
Rating:ทัวร์เนปาล-กาฐมัณฑุ-ลลิตปูร์-ภัคตาปูร์-นากาก็อต-โภครา-5วัน4คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 505