เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง 6วัน4คืน SL

Upated: 4/24/2019 9:18:23 AM
เปิดดู: 182  Rating:ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง  6วัน4คืน SL Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

อาหารเด่น: พายสับปะรด ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน: ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง 6วัน4คืน SL

ทัวร์ไอดี: 13313
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: VW-3

กำหนดออกเดินทาง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
8 ต.ค. 62-13 ต.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 17,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
23,055 17,555 17,555 17,555
15 ต.ค. 62-20 ต.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 17,555
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
23,055 17,555 17,555 17,555
18 ต.ค. 62-23 ต.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 17,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
23,499 17,999 17,999 17,999
20 ต.ค. 62-25 ต.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 17,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
23,499 17,999 17,999 17,999

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ อุทยานเหย๋หลิว ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเปฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

วันแรก        กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก

 วันที่สอง           เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้

วันที่สาม    เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่    เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป

วันที่ห้า    ไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน   

วันที่หก    สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

LOVER TAIWAN 5วัน3คืน SL

LOVER TAIWAN 5วัน3คืน SL

รหัสทัวร์: 13544
ราคาท่านละ 12,222 บาท
Rating:lover-taiwan-5วัน3คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 108
ไต้หวัน ปังเวอร์  ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101  4วัน3คืน CI

ไต้หวัน ปังเวอร์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 4วัน3คืน CI

รหัสทัวร์: 4933
ราคาท่านละ 16,555 บาท
Rating:ไต้หวัน-ปังเวอร์-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป-101-4วัน3คืน-ci Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 111
ไต้หวัน ไทเป ไถจง หนานโถว ตั้นสุ่ย 5วัน4คืน BR

ไต้หวัน ไทเป ไถจง หนานโถว ตั้นสุ่ย 5วัน4คืน BR

รหัสทัวร์: 9821
ราคาท่านละ 19,999 บาท
Rating:ไต้หวัน-ไทเป-ไถจง-หนานโถว-ตั้นสุ่ย-5วัน4คืน-br Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 522