เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง 6วัน4คืน SL

Upated: 10/12/2019 3:32:59 PM
เปิดดู: 383  Rating:ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง  6วัน4คืน SL Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

อาหารเด่น: พายสับปะรด ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง 6วัน4คืน SL

ทัวร์ไอดี: 13313
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: VW-6D4N-SL

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง 6วัน4คืน SL

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
20 ต.ค. 62-25 ต.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 17,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
23,499 17,999 17,999 17,999

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ อุทยานเหย๋หลิว ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเปฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

วันแรก        กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก

 วันที่สอง           เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้

วันที่สาม    เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่    เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป

วันที่ห้า    ไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน   

วันที่หก    สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN  5วัน3คืน SL

ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน SL

รหัสทัวร์: 9721
ราคาท่านละ 13,555 บาท
Rating:ไต้หวัน-สุดยอด-highlight-taiwan-5วัน3คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1006
ไต้หวัน โอ้โห.. ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว  4วัน3คืน  TG

ไต้หวัน โอ้โห.. ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน3คืน TG

รหัสทัวร์: 14016
ราคาท่านละ 19,999 บาท
Rating:ไต้หวัน-โอ้โห-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เย๋หลิว-4วัน3คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 53
ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน3คืน  XW

ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 9968
ราคาท่านละ 12,888 บาท
Rating:ไต้หวัน-taiwan-say-hi-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-5วัน3คืน-xw Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 438