เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ออสโล โกล สต๊าฟเชิร์ท ฟลัม รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม จุดชมวิวStegastein เบอร์เกน นั่งรถรางฟลอยบาเนน จุดชมวิว สไกย

Upated: 9/10/2020 8:53:34 AM
เปิดดู: 1247  Rating:ยุโรป  นอร์เวย์(แกรนด์ทัวร์)    12 วัน TG Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ออสโล – โกล – สต๊าฟเชิร์ท – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติก - ฟลัม – จุดชมวิวStegastein – เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยบาเนน - จุดชมวิว – สไกย

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ถนนสตรอยก์ เส้นทางแอตแลนติค ชมเมือง สโวลเวอร์ นาร์วิค ชมเกาะโลโฟเทน แฮมนอย เอกัม หมู่บ้านเรเนย์  หมู่บ้านโอ

อาหารเด่น: อาหารพื้นเมือง

ทัวร์นอร์เวย์: ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ออสโล โกล สต๊าฟเชิร์ท ฟลัม รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม จุดชมวิวStegastein เบอร์เกน นั่งรถรางฟลอยบาเนน จุดชมวิว สไกย

ทัวร์ไอดี: 13310
หมวดหมู่ : ทัวร์นอร์เวย์  มาตราฐาน: Tour Code: WC-WPTG0612O

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์นอร์เวย์: ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ออสโล โกล สต๊าฟเชิร์ท ฟลัม รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม จุดชมวิวStegastein เบอร์เกน นั่งรถรางฟลอยบาเนน จุดชมวิว สไกย

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


รถไฟสายโรแมนติก เบอร์เกน นั่งรถรางฟลอยบาเนน บริคดาลบรี นั่งรถโทลล์ เฮลล์สลี ไกแรนเกอร์ โมลเด ชมเกาะโลโฟเทนถนนสตรอยก์ เส้นทางแอตแลนติค ชมเมือง สโวลเวอร์ นาร์วิค ชมเกาะโลโฟเทน แฮมนอย เอกัม หมู่บ้านเรเนย์  หมู่บ้านโอ

วันที่แรก    กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ออสโล 

วันที่สอง     ออสโล – โกล – สต๊าฟเชิร์ท – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติก

วันที่สาม    ฟลัม – จุดชมวิวStegastein – เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยบาเนน - จุดชมวิว – สไกย

วันที่สี่    สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์ – ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว

วันที่ห้า    โลเอน – เฮลล์สลี – ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ - ไกแรนเกอร์ 

วันที่หก    ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์ - โมลเด – เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน

วันที่เจ็ด    คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง – วิหารนีดารอส

วันที่แปด    นาร์วิค – สโวลเวอร์ – ชมเมือง – หมู่เกาะโลโฟเทน - แฮมนอย – เอกัม

วันที่เก้า    สโวลเวอร์ – ชมเกาะโลโฟเทน – แฮมนอย – เอกัม หมู่บ้านเรเนย์  หมู่บ้านโอ – ชมเมือง

วันทีสิบ    สโวลเวอร์ – นาร์วิค – ออสโล – ช้อปปิ้ง 

วันที่สิบเอ็ด    ออสโล – สวนฟรอกเนอร์ – สนามบิน

วันที่สิบสอง    กรุงเทพฯ 

 

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ