เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ไต้หวัน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไถจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ หนานโถว ไทเป ตึกไทเป 101 ขนมพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินเติง

Upated: 9/29/2020 10:14:14 AM
เปิดดู: 1566  Rating:ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา เย่หลิว ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ (บินเช้า-กลับค่ำ)  4วัน3คืน CI Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-ซีเหมินเติง

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: อุทยานเหย่หลิ่ว ตลาดกลางคืนซื่อหลิน นั่งกระเช้าเมาคง ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง ร้านเครื่องสำอางค์ MITSUI OUTLET MALL

อาหารเด่น: เสี่ยวหลงเปา สุกี้ TAKAO

ทัวร์ไต้หวัน: ไต้หวัน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไถจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ หนานโถว ไทเป ตึกไทเป 101 ขนมพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินเติง

ทัวร์ไอดี: 13229
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: TTN-CITPE01

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน: ไต้หวัน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไถจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ หนานโถว ไทเป ตึกไทเป 101 ขนมพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินเติง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ไต้หวัน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไถจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ ไทเป ตึกไทเป 101 ขนมพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินเติงอุทยานเหย่หลิ่ว ตลาดกลางคืนซื่อหลิน นั่งกระเช้าเมาคง ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง ร้านเครื่องสำอางค์ MITSUI OUTLET MALL

?????

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ