เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

Upated: 1/23/2020 1:39:05 PM
เปิดดู: 424  Rating:ไต้หวัน (อาลีซาน+ทาโรโกะ+เย่หลิว) หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน  7วัน5คืน XW Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน

อาหารเด่น: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

ทัวร์ไอดี: 10028
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code: ZG-ZTPE03

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน: ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
5 ก.พ. 63-11 ก.พ. 63 31 ที่นั่ง เกือบเต็ม 20,878
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
28,877 20,878 20,878 20,878

เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน

วันแรก        กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

วันที่สาม    เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่    เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง

วันที่ห้า        ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน

วันที่หก    ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK

วันที่เจ็ด        สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

รหัสทัวร์: 9371
ราคาท่านละ 14,555 บาท
Rating:ไต้หวัน-มหัศจรรย์อาลีซาน-signature-taiwan-5วัน3คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1435
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]-สุริยันจันทรา-เย่หลิว  5วัน3คืน  XW

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]-สุริยันจันทรา-เย่หลิว 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 13506
ราคาท่านละ 13,878 บาท
Rating:ไต้หวัน-หนานโถว-ไทจง-ไทเป-[เลสโก-สละโสดตัวแม่]-สุริยันจันทรา-เย่หลิว-5วัน3คืน-xw Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 471
ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN (อาลีซาน) เที่ยวครบสูตร  6วัน4คืน SL

ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN (อาลีซาน) เที่ยวครบสูตร 6วัน4คืน SL

รหัสทัวร์: 13340
ราคาท่านละ 15,555 บาท
Rating:ไต้หวัน-professional-taiwan-อาลีซาน-เที่ยวครบสูตร-6วัน4คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 490