เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

เที่ยวโตเกียว ฟูจิ เล่นหิมะ หุบเขาโอวาคุดานิ วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจุกุ

Upated: 1/14/2019 11:53:39 AM
เปิดดู: 868  Rating:HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ  5วัน3คืน XW Link has been Rated 4.5 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.5/5  (โหวตแล้ว 2 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู -ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ-วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น: HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ 5วัน3คืน XW

ทัวร์ไอดี: 10000
หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น  มาตราฐาน: Tour Code: HT-XW53-A01

กำหนดออกเดินทาง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
28 ม.ค. 62-1 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง (เหลือแค่ 4 ที่) 23,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
31,999 23,999 23,999 23,999
30 ม.ค. 62-3 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
1 ก.พ. 62-5 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
3 ก.พ. 62-7 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
4 ก.พ. 62-8 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
5 ก.พ. 62-9 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 27,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,999 27,999 27,999 27,999
7 ก.พ. 62-11 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
9 ก.พ. 62-13 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
10 ก.พ. 62-14 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
11 ก.พ. 62-15 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
12 ก.พ. 62-16 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
14 ก.พ. 62-18 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
16 ก.พ. 62-20 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง (เหลือแค่ 4 ที่) 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
17 ก.พ. 62-21 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
18 ก.พ. 62-22 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
19 ก.พ. 62-23 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
21 ก.พ. 62-25 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
23 ก.พ. 62-27 ก.พ. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 26,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
34,999 26,999 26,999 26,999
26 ก.พ. 62-2 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 27,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,999 27,999 27,999 27,999
28 ก.พ. 62-4 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 27,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,999 27,999 27,999 27,999
2 มี.ค. 62-6 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 27,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
35,999 27,999 27,999 27,999
3 มี.ค. 62-7 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
4 มี.ค. 62-8 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 25,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
33,999 25,999 25,999 25,999
5 มี.ค. 62-9 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 28,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
36,999 28,999 28,999 28,999
7 มี.ค. 62-11 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง (เหลือแค่ 0 ที่) 28,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
36,999 28,999 28,999 28,999
Sold Out
9 มี.ค. 62-13 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 28,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
36,999 28,999 28,999 28,999
10 มี.ค. 62-14 มี.ค. 62 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 28,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
36,999 28,999 28,999 28,999

เที่ยวโตเกียว ฟูจิ เล่นหิมะ หุบเขาโอวาคุดานิ วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจุกุ

?????

แนะนำติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ Acrobat (*.pdf) ได้ที่นี่ ฟรี   หรือโปรแกรม 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

TOKYO FUJI  ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน3คืน  XJ

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 13317
ราคาท่านละ 25,888 บาท
Rating:tokyo-fuji-ซุปตาร์-ซากุระ-ฟรุ้งฟริ้ง-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 46
TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู    5วัน3คืน XJ

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 13475
ราคาท่านละ 23,888 บาท
Rating:tokyo-fuji-ibaraki-ซุปตาร์-ซากุระ-บานชมพู-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 127
EASY NAGOYA TAKAYAMA   5วัน3คืน  XJ

EASY NAGOYA TAKAYAMA 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 13422
ราคาท่านละ 23,999 บาท
Rating:easy-nagoya-takayama-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 218