ทัวร์บัลแกเรีย อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์บัลแกเรียโปรโมชั่น1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 2904 ท่าน ทัวร์บัลแกเรีย

โปรแกรมล่าสุดทัวร์บัลแกเรีย

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ยุโรป บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน QR
ทัวร์ไอดี: 13928

ยุโรป บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน QR

นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่-ชมความงามของศิลปะของวัดวาอารม สถานที่สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์-ชมเมืองเก่าจักรวรรดิออตโตมัน-เข้าชมปราส
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
WC-WQR0708S

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 59,900.00
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 59,900.00
14 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 49,900.00
11 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 30 มีที่ว่าง 49,900.00
25 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 30 มีที่ว่าง 49,900.00
17 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 30 มีที่ว่าง 49,900.00