ทัวร์โรมาเนีย1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 2277 ท่าน ทัวร์โรมาเนีย

ทัวร์โรมาเนีย เที่ยวประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรร มีโบราณสถาน ปราสาทอันเก่าแก่ ตำนานแดร็กคูล่า แถบยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆหัวเมืองนักท่องเที่ยวจึงไม่ควรพลาดในงานเทศกาลต่างๆ

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ยุโรป บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน QR
ทัวร์ไอดี: 13928

ยุโรป บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน QR

นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่-ชมความงามของศิลปะของวัดวาอารม สถานที่สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์-ชมเมืองเก่าจักรวรรดิออตโตมัน-เข้าชมปราส
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
WC-WQR0708S

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
17 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
24 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
1 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
8 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
16 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
22 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
30 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
5 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
12 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
19 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
26 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
5 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
10 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 59,900.00
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 59,900.00