ทัวร์โปแลนด์1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 3342 ท่าน ทัวร์โปแลนด์

ทัวร์โปแลนด์ เที่ยว กรุงวอร์ซอว์ เมืองหลวงของโปแลนด์ซึ่งองค์การยูเนสโกตั้งให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางสถาปัตยกรรม ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 13 และบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลงโปแลนด์ได้เข้าสู่สหภาพยุโรป ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมาย

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ทัวร์โปแลนด์SuperB POLAND 7วัน4คืน QR
ทัวร์ไอดี: 13290

ทัวร์โปแลนด์SuperB POLAND 7วัน4คืน QR

นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โ
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
VG-SuperB

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
14 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 39,900.00
12 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 20 มีที่ว่าง 39,900.00
23 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 20 มีที่ว่าง 39,900.00
9 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 49,900.00
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 41,900.00