ทัวร์สโลวาเกีย9 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 6627 ท่าน ทัวร์สโลวาเกีย

ทัวร์สโลวาเกีย เที่ยวประเทศสโลวาเกีย หลังจากแยกเป็นประเทศจาก สาธารณรัฐเชค ก็พัฒนาท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ที่เป็นเอกลักษณ์ เที่ยวกรุงบราติสลาวา เมืองหลวง ที่เป็นศูนย์รวมศิลปะวัตนธรรม รอคอยการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
รูปแบบการแสดง
ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชก 7วัน 4คืน
ทัวร์ไอดี: 13892

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชก 7วัน 4คืน

บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง ฮีโร่สแควร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ SHOPPING PARNDOF OUTLET เวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุน ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เชสกี้คลุมลอฟ ปราก ปราสาทแห่งกรุงปราก
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
VCEURO 10 5 EK Cz Austria Hungary 7D

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 33,999.00
6 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 33,999.00
20 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 33,999.00
ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน
ทัวร์ไอดี: 13848

ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

แฟรงก์เฟริต์ ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา ฮังการี บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดาน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
IT QR205 EAST EUROPE 5

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
29 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 25 (sold out) 45,900.00
4 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 25 มีที่ว่าง 53,900.00
24 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
2 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
11 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
15 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
29 พ.ค. 62 - 5 มิ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
1 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 52,900.00
ทัวร์ ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 13914

ทัวร์ ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน TG

เยือนดินแดนยุโรปตะวันออก ชมความงดงามของ ปราสาทงามดัง ปราสาทปร๊าก ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสา
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
WC WTG0207P ยุโรปตะวันออก 7 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
8 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
11 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
18 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
22 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
26 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
29 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
1 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
8 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
12 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
15 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
19 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
22 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 48,900.00
VG-Charming East Europe เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 8วัน5คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9373

VG-Charming East Europe เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 8วัน5คืน TG

ชมบรรยากาศเมืองเก่านูเรมเบิร์ก เข้าชมหมู่ปราสาทปราก และชมทัศนียภาพที่งดงามในบราติสลาวา เที่ยวบูดาเปสต์พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน พร้อมช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์และ McArthurGle
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
VG Charming 17-24 MAY

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
17 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 49,900.00
ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 8 วัน
ทัวร์ไอดี: 13895

ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 8 วัน

มิวนิค โฮเฮนชวานเกา ชิมขาหมูเยอรมัน ปราสาทนอยชวานชไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลส์บวร์ก อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ เชสกี้ บูเดอโจวิช เชสกี้คลุมลอฟ ปราสาทคลุมลอฟ ปราสาทปร๊าก เขตเมือง
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
WC WOS0208M ยุโรปตะวันออก 8 วัน LH OS FRA MUC VIE

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
17 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 49,900.00
12 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 49,900.00
10 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 31 มีที่ว่าง 49,900.00
14 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 49,900.00
ทัวร์ เชค ออสเตรีย เยอรมัน ฮังการี สโลวาเกีย 8วัน5คืน
ทัวร์ไอดี: 13786

ทัวร์ เชค ออสเตรีย เยอรมัน ฮังการี สโลวาเกีย 8วัน5คืน

พิลเซ่น มหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว อาคารศาลากลาง ปร๊าก ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส์ เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ฮัลส์สตัท สโลวัค ปราสาทบราติสลาว่า
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
KRV HAHSTAG EAST EUROPE WONDER 8D 5N

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
17 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 54,999.00
14 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 54,999.00
ยอดนิยม
ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ SILKY EAST EUROPE  10วัน7คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13520

ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ SILKY EAST EUROPE 10วัน7คืน TG

บินตรงสู่กรุงเวียนนา-ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก-เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ-ชมความงามขอ
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
GO-3VIE-TG012

ราคาเริ่มต้น ฿ 66,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
2 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 30 (เหลือแค่ 1 ที่) 66,999.00
24 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 66,999.00
7 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 66,999.00
21 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 66,999.00
Charming East Europe เยอรมัน-เช็ค-สโลวาเกีย-ออสเตรีย 10 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 9870

Charming East Europe เยอรมัน-เช็ค-สโลวาเกีย-ออสเตรีย 10 วัน TG

ชมบรรยากาศเมืองเก่านูเรมเบิร์ก เที่ยวเมืองน้ำแร่ร้อนคาร์โลวีวารี่ เข้าชมหมู่ปราสาทปราก เดินเล่นเมืองคุทนาโฮราและเชสกี้ครุมลอฟ ชมวิวสวยแบบพาโนรามาที่ฮอลสตัท สนุกสนานกับเหมืองเกลือซอลท์วัลเท่น เข้าชมพระ
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
VG Charming

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
11 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 30 เกือบเต็ม 79,900.00
ยอดนิยม
Grand ยุโรปตะวันออก(ออสเตรีย,ฮังการี,สโลวัค,เชค,เยอรมนี)  10วัน7คืน TG
ทัวร์ไอดี: 10048

Grand ยุโรปตะวันออก(ออสเตรีย,ฮังการี,สโลวัค,เชค,เยอรมนี) 10วัน7คืน TG

นครมิวนิก-พัสเซา-เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก-เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี-กรุงปร๊าก-ปราสาทปร๊าก-เที่ยวชมเขตเมืองเก่า-สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์-บราติสลาวา-สโลวัค-บูดาเปสต์-ฮังการี-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เว
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
DS-EUR12

ราคาเริ่มต้น ฿ 94,000

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
5 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 30 มีที่ว่าง 94,000.00
11 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 30 เกือบเต็ม 94,000.00