ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์โปรโมชั่น29 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 35904 ท่าน ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมล่าสุดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี (ชมเขามองบลังค์)  7 วัน EY
ทัวร์ไอดี: 13430

ยุโรปตะวันตก สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี (ชมเขามองบลังค์) 7 วัน EY

เจนีวำ – อำนซี – ชำโมนิกซ์ – อีวัวร์ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง มิลำน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหำวิหำรซำนตำมำเรียเดลฟิออเร – ปิซ่ำ – โรม นครรัฐวำติกัน – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – นำ
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
WC-EY0107F

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 31 (sold out) 35,900.00
2 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 42,900.00
16 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 42,900.00
6 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 42,900.00
20 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 42,900.00
12 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 31 มีที่ว่าง 42,900.00
26 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 31 มีที่ว่าง 42,900.00
10 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 31 มีที่ว่าง 42,900.00
ยุโรปตะวันตก สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี SWITZERLAND IN MY HEART 7วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 12087

ยุโรปตะวันตก สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี SWITZERLAND IN MY HEART 7วัน4คืน TG

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-สะพานไม้ชาเปล-นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม-มาร์กาสเซ-ปราสาทชิลยอง-รูปปั้นชาลี แชปลิน-ขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000-น้ำพุเจทโด-นาฬิกาดอกไม้
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
GO-GQ3ZRH-TG031

ราคาเริ่มต้น ฿ 52,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 32 (sold out) 52,900.00
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 32 มีที่ว่าง 55,900.00
13 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 32 มีที่ว่าง 55,900.00
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 32 มีที่ว่าง 55,900.00
27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 32 มีที่ว่าง 55,900.00
10 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 32 มีที่ว่าง 55,900.00
24 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 32 มีที่ว่าง 55,900.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา] 7วัน4คืน SQ
ทัวร์ไอดี: 8917

สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา] 7วัน4คืน SQ

นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชมเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปลอดมลพิษที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของ "ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น"
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG-ZZRH10

ราคาเริ่มต้น ฿ 52,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
17 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 52,999.00
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 53,999.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์ 7 วัน QR
ทัวร์ไอดี: 13894

สวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์ 7 วัน QR

ซูริค – น้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – ลูเซิร์น – ไมริงเกน – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา อินเทอลาเค่น – เบิร์น - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – แทช - เซอร์แมทซ์ – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น โคโม - ล่องเรือทะ
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
WC-WQR1107Z

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
29 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 31 (sold out) 53,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ BEAUTIFUL CHAMONIX – MONT BLANC 9วัน6คืน TG
ทัวร์ไอดี: 15059

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ BEAUTIFUL CHAMONIX – MONT BLANC 9วัน6คืน TG

ปารีส,หอไอเฟล,ล่องเรือบาโตมุช,ย่านมงมาร์ต,หอยเอสคาโก้,พระราชวังแวร์ซาย,เมืองลียง,ชาโมนิกซ์,โลซานน์,เวเว่ย์,มองเทรอซ์,ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง,แทซ,เซอร์แมต,มิลาน,มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
GO-GQ3CDG-TG018

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 25 (sold out) 69,900.00
30 เม.ย. 63 - 8 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 56,900.00
ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ THE MULTI-COLOR OF MANAROLA 9วัน6คืน TG
ทัวร์ไอดี: 12083

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ THE MULTI-COLOR OF MANAROLA 9วัน6คืน TG

ทัวร์ยุโรป,สวิตเซอร์แลนด์,อิตาลี,โรม,ปิซ่า, ฟลอเรนซ์,ชิงเกว แตร์เร,จุงฟราวด์, เซอร์แมท, ลูเซิร์น
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
GO-GQ3FCO-TG026

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 36 (sold out) 59,900.00
5 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 36 มีที่ว่าง 63,900.00
9 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 36 มีที่ว่าง 63,900.00
17 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 36 มีที่ว่าง 63,900.00
23 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 36 มีที่ว่าง 63,900.00
ยอดนิยม
สวิสเซอร์แลน์ด์ THE MATTERHORN REFLECTION 7วัน4 คืน TG
ทัวร์ไอดี: 12084

สวิสเซอร์แลน์ด์ THE MATTERHORN REFLECTION 7วัน4 คืน TG

ซูริค-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น-เขาจุงเฟรา-อินเทอลาเกน-เบิร์น-มองเทรอซ์-เซอร์แมท-เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น-เวเว่ย์-โลซานน์-เจนีวา-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ยอดเขาจุงเฟรา-นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม-ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
GO-GQ3ZRH-TG005

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
23 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 36 เกือบเต็ม 59,900.00
สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWISS ALPS  7วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13286

สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWISS ALPS 7วัน4คืน TG

ซูริค-น้ำตกไรน์-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-ทาซ-เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
GO-GQ3ZRH-EK001

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
2 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 31 (sold out) 62,900.00
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 59,900.00
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 59,900.00
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 59,900.00
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 31 มีที่ว่าง 59,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์(จูงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8วัน QR
ทัวร์ไอดี: 13533

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์(จูงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8วัน QR

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิห
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
WC-WQR0108J

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
9 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 31 (sold out) 69,900.00
23 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 31 (sold out) 69,900.00
20 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 69,900.00
4 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 69,900.00
18 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 69,900.00
1 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 69,900.00
15 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 69,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Europe Classic Romance ) 9 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 9971

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Europe Classic Romance ) 9 วัน TG

เที่ยวเมืองหลัก กรุงโรม เข้าชมมหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์ ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า ผ่านเส้นทางอุทยานโดโลไมท์ ล่องเรือเกาะเวนิส เที่ยวอินน์สบรูค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองลูเซิร์น ขึ้นเขาทิตลิส ด้วยกระเช้า Ro
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
VG-9D-TG

ราคาเริ่มต้น ฿ 62,500

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
2 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 62,500.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ Winter 8 วัน QR
ทัวร์ไอดี: 13911

สวิตเซอร์แลนด์ Winter 8 วัน QR

มิลาน ทะเลสาบโคโม ลูกาโน่ เบลลินโซนา ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท เบลลินโซนา เซอร์แมทซ์ แทช มองเทรอซ์ เวเว่ย์ โลซานน์ เบิร์น นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา อินเทอลาเค่น แองเกิลเบิร์กลูเซิร์น ชมเม
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
WC-WQR1108W

ราคาเริ่มต้น ฿ 62,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 31 (sold out) 62,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND SWITZERLAND  8วัน5คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13797

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND SWITZERLAND 8วัน5คืน TG

อิตาลี กรุงโรมโคลอสเซี่ยมน้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน เมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า ฟลอเรนซ์ เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาโค สวิตเซอร์แลนด์ เมืองลูเซิร์น สิงโตหินผาแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล เมืองแองเกลเบิร์กนั่งกระเช้าหมุน
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
GO-GQ3MXP-TG004

ราคาเริ่มต้น ฿ 63,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
31 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63 35 (sold out) 63,900.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์(4 ภูเขางาม)  8 วัน QR
ทัวร์ไอดี: 13912

สวิตเซอร์แลนด์(4 ภูเขางาม) 8 วัน QR

เจนีวา – อานซี่– ชาโมนิค– นั่งรถไฟมอนเทนเวอร์ – ธารน้ำแข็งเมอร์ เดอ กลาส – อีวัวร์ – โลซานน์ คัว เดอ บูลอง – ยอดเขากลาเซียร์ 3,000 – แทรช – เซอร์แมท – ยอดเขาซูเนกก้า– ทะเลสาบเบราซ์ซี อินเทอร์ลาเค่น–
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
WC-WQR1108G

ราคาเริ่มต้น ฿ 64,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
29 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63 31 (sold out) 64,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (มหัศจรรย์... EUROPE) 9วัน6คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13799

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (มหัศจรรย์... EUROPE) 9วัน6คืน TG

โรม (อิตาลี) • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ปิซ่า, เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • สะพานรีอาลโต้
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
BT-EUR03_TG

ราคาเริ่มต้น ฿ 67,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 31 (sold out) 69,900.00
1 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 67,900.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ (แกรนด์ทัวร์) 8 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 13916

สวิตเซอร์แลนด์ (แกรนด์ทัวร์) 8 วัน TG

ลูกาโน่ Fox Town Outlet หุบเขาเวอร์ซาสก้า Unseen เบลิโวน่า อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ แทช เซอร์แมท นั่งรถไฟกรอเนอแกรต เขาแมทเธอร์ฮอร์น ทะเลสาบริฟเฟลซี อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถไฟสู่ย
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
WC-WTG1108M

ราคาเริ่มต้น ฿ 67,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 31 (sold out) 67,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9วัน6คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9925

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9วัน6คืน TG

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน-บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
WC-WTG0109J

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
14 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 31 (sold out) 69,900.00
19 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 31 (sold out) 69,900.00
21 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 31 (sold out) 69,900.00
26 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 31 (sold out) 69,900.00
4 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 31 (sold out) 74,900.00
18 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 71,900.00
21 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 71,900.00
2 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 31 เกือบเต็ม 71,900.00
7 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 71,900.00
14 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 71,900.00
21 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 71,900.00
30 พ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 71,900.00
20 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 71,900.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ไฮไลท์ กับ 3 ขุนเขา(Hilight Swiss with 3 Mounts ) 8 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 13449

สวิตเซอร์แลนด์ไฮไลท์ กับ 3 ขุนเขา(Hilight Swiss with 3 Mounts ) 8 วัน TG

บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ เที่ยวลูเซิร์น ขึ้นเขา Glacier 3000 ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์ Rochers de Naye ขึ้นเขาพิลาทุส Pilatus ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์และเมืองเบิร์น เมืองหลวงของสวิต
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
VG-Swiss8D-TG

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
11 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 69,900.00
ยุโรปตะวันตก อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส EUROPE CLASSIC 10วัน7คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13716

ยุโรปตะวันตก อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส EUROPE CLASSIC 10วัน7คืน TG

โรม | ฟลอเรนซ์ | เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงฟราวด์ |พระราชวังแวร์ซายส์ | ปารีส
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
GO-GQ3FCO-TG004

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 36 (sold out) 83,900.00
5 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 36 (sold out) 83,900.00
7 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 36 มีที่ว่าง 83,900.00
9 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 36 มีที่ว่าง 89,900.00
11 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 36 มีที่ว่าง 89,900.00
12 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 36 มีที่ว่าง 89,900.00
30 เม.ย. 63 - 9 พ.ค. 63 36 มีที่ว่าง 69,900.00
2 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 36 มีที่ว่าง 69,900.00
12 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 36 มีที่ว่าง 69,900.00
2 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 36 มีที่ว่าง 69,900.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ THE MAGIC OF SWITZERLAND 9วัน6คืน EK
ทัวร์ไอดี: 15060

สวิตเซอร์แลนด์ THE MAGIC OF SWITZERLAND 9วัน6คืน EK

ซูริค,น้ำตกไรน์,ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์,จัตุรัสปาราเดพลาทซ์,โลซานน์,ยอดเขาจุงเฟรา,ลานสฟิงซ์ ,เมืองซุก,ยอดเขาริกิ,อินเทอร์ลาเคน,ลูเซิร์น,ชมสะพานไม้ชาเปล,กลาเซียร์ 3000,เซอร์แมท,เจนีวา,กรุงเบิร์น,
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
GO-GQ3ZRH-EK004

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 78,900.00
25 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 72,900.00
11 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 69,900.00
16 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 69,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก Europe Classic Reroute (ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี) 9วัน TG
ทัวร์ไอดี: 13419

ยุโรปตะวันตก Europe Classic Reroute (ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี) 9วัน TG

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล-เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี-ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe-เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์-อินเทอร์ลาเก้น-ม
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
VG-FCHI-TG

ราคาเริ่มต้น ฿ 71,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 71,900.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8วัน5คืน  TG
ทัวร์ไอดี: 15064

สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8วัน5คืน TG

ซูริค,เบิร์น, เจนีวา,โลซานน์,กลาเซียร์ 3000,มองเทรอซ์,แทซ,เซอร์แมท,เวเว่ย์,อินเทอร์ลาเกน,ยอดเขาจุงฟราวด์,ลูเซิร์น,ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น,ยอดเขาริกิ
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
GO-GQ3ZRH-TG009

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
8 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 75,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 10 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 13903

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 10 วัน TG

นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปน ปราโต้ หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้ เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่าาอินเทอร์ลา
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
WC-WTG0110J

ราคาเริ่มต้น ฿ 77,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
18 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 79,900.00
30 เม.ย. 63 - 9 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 79,900.00
7 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 77,900.00
22 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 31 เกือบเต็ม 77,900.00
5 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 79,900.00
18 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 79,900.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ THE BEST OF ZERMATT 9วัน6คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9508

สวิตเซอร์แลนด์ THE BEST OF ZERMATT 9วัน6คืน TG

เที่ยวสวิต,ซูริค ,เซอร์แมท,เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น,ยอดเขาจุงฟราวด์ ,เข้าชมปราสาทชิลยอง,|ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
GO-GQ3ZRH-TG001

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
6 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 36 (เหลือแค่ 3 ที่) 79,900.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี Europe Super Classic (B) 10 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 13431

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี Europe Super Classic (B) 10 วัน TG

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล-เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี-ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe -เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์-อินเทอร์ลาเก้น-
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
VG-FCHI 10D-TG

ราคาเริ่มต้น ฿ 83,500

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 31 เกือบเต็ม 83,500.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ SCENIC TRAIL 8วัน5คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9970

สวิตเซอร์แลนด์ SCENIC TRAIL 8วัน5คืน TG

ซูริค-เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก-โลซานน์-มงเทรอซ์-ทาสซ์-แซร์มัท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์-รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-อันเดอร์แมท-ลูกาโน่-ทะเลสาบโคโม่-ซอนดริโอ-ทิราโน่-รถไฟ BERNINA EXPRESS-อินเทอล
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
DS-EUR08

ราคาเริ่มต้น ฿ 96,000

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
11 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 103,000.00
25 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 96,000.00
2 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 96,000.00
16 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 96,000.00
30 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 96,000.00
13 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 96,000.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน TG
ทัวร์ไอดี: 10046

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน TG

กรุงโรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-หอเอนปิซ่า-จัตุรัสซินญอเรีย-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูเซิรน์-อินเทอลาเก้น-Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค-น
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
DS-EUR02

ราคาเริ่มต้น ฿ 102,000

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 104,000.00
1 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 102,000.00
22 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 102,000.00
29 พ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 102,000.00
5 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 102,000.00
19 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 102,000.00
ยอดนิยม
ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(ขึ้นเขายูงเฟรา)  11 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 9506

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(ขึ้นเขายูงเฟรา) 11 วัน TG

กรุงโรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรรี่-บันไดสเปน-เชียน่า-จัตุรัสชินญอเรีย-หอเอนปิช่า-ล่องเรือกอนโดล่า-เวนิสเมสเตร้-ลูกาโน่-ลูเชิร์น-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-มหานครปารีส-หอไอเฟล-นั่งรถไฟสู่ยอกเขายูงเฟรา-สตราส
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
DS-EUR04

ราคาเริ่มต้น ฿ 109,000

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 30 (sold out) 109,000.00
10 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 112,000.00
18 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 110,000.00
2 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 110,000.00
16 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 110,000.00
30 พ.ค. 63 - 9 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 110,000.00
13 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 110,000.00
ยอดนิยม
สวิสเซอร์แลนด์ สวิส พาโนราม่า  9 วัน TG
ทัวร์ไอดี: 10035

สวิสเซอร์แลนด์ สวิส พาโนราม่า 9 วัน TG

นครซูริค-นครลูเซิรน์-ขึ้นยอดเขาริกิ-นั่งรถไฟ BERNINA EXPRESS-เมืองลูกาโน่-กรินเดอวาลด์-ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE-เลาเทรอบรุนเน่น-เมืองอินเทอลาเก้น-GOLDEN PANORAMA-มงเทรอซ์-เมืองลอยเคอร์บาด-ครานส์ มอ
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
DS-EUR08A

ราคาเริ่มต้น ฿ 114,000

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 30 (sold out) 114,000.00
12 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 119,000.00
18 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 114,000.00
2 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 114,000.00
16 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 114,000.00
6 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 114,000.00
20 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 114,000.00
27 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63 30 มีที่ว่าง 114,000.00
ยอดนิยม
สวิตเซอร์แลนด์ Romantic  10วัน7คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9973

สวิตเซอร์แลนด์ Romantic 10วัน7คืน TG

ซูริค-อันเดอร์แมท-รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์-เซอร์แมท-ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น-มงเทรอซ์-พิชิตยอดเขา Glacier 3000-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-ยอดเขายูงเฟรา-เลาเทรอบรุนเน่น-ซอนดร
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
DS-EUR08B

ราคาเริ่มต้น ฿ 121,000

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 30 (sold out) 121,000.00
8 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 126,000.00
17 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 121,000.00
1 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 121,000.00
15 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 121,000.00
29 พ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 121,000.00
12 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 30 มีที่ว่าง 121,000.00
26 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63 30 มีที่ว่าง 121,000.00