กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (1)
 • (2)
 • (10)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 9200 ท่าน
ZG-EY04_EU SWISS ZRH-GVA 6D3N EY
#8799

ZG-EY04_EU SWISS ZRH-GVA 6D3N EY

ลูเซิร์น–สิงโตหินแกะสลัก–สะพานไม้ชาเปล–ยอดเขาจุงเฟราTOP OF EUROPE–อินเตอร์ลาเคน–ทาซ–เซอร์แมท-กรุงเบิร์น –มองเทรอซ์–โลซาน–ศาลาไทย–เจนีวา–น้ำพุเจ็ทโด้

ราคา ฿ 54,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
30 พ.ย. 60 (เหลือ 25 ที่)
5 ธ.ค. 60 (เหลือ 25 ที่)
ZG-SQ06_EU ROMANTIC SWITZERLAND 7D4N SQ
#9508

ZG-SQ06_EU ROMANTIC SWITZERLAND 7D4N SQ

ซูริค(สวิสเซอร์แลนด์)–เบิร์น–บ่อหมีสีน้ำตาล–มาร์กาสเซ–เจนีวา–น้ำพุเจ็ทโด้–โลซานน์–ศาลาไทย–เวเว่ย์–ทาซ–เซอร์แมท--ทาซ–กรินเดอวาลด์–ยอดเขาจุงเฟรา–ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้ชาเปล-ซูริค–โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

ราคา ฿ 59,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
4 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
8 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
22 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
ZG-SQ06_EU ROMANTIC SWITZERLAND 7D4N SQ
#8474

ZG-SQ06_EU ROMANTIC SWITZERLAND 7D4N SQ

ซูริค(สวิสเซอร์แลนด์)–เบิร์น–บ่อหมีสีน้ำตาล–มาร์กาสเซ–เจนีวา–น้ำพุเจ็ทโด้–โลซานน์–ศาลาไทย–เวเว่ย์–ทาซ–เซอร์แมท--ทาซ–กรินเดอวาลด์–ยอดเขาจุงเฟรา–ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้ชาเปล-ซูริค–โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

ราคา ฿ 61,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
18 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
MS-Pro TG German Austia Swiss France 9D TG
#9524

MS-Pro TG German Austia Swiss France 9D TG

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ทะเลสาบทิทิเซ่-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่นเมืองในถนนสายโรแมนติค-อินสบรุคเมืองสวยในหุบเขา-สวยๆสไตล์สวิสที่ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวท็อปออฟยุโรป-ลาเปอติดฟรองซ์ สตราสบรูก์-รถไฟด่วนทีจีวี-พระราชวังแวร์ซายน์-ชมและช้อปในกรุงปารีส

ราคา ฿ 76,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
3 ธ.ค. 60 (เหลือ 30 ที่)
ยอดนิยม
DS-Eur08 สวิตเซอร์แลนด์ Scenic Trails 8วัน5คืน TG
#9970

DS-Eur08 สวิตเซอร์แลนด์ Scenic Trails 8วัน5คืน TG

ซูริค-เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก-โลซานน์-มงเทรอซ์-ทาสซ์-แซร์มัท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์-รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-อันเดอร์แมท-ลูกาโน่-ทะเลสาบโคโม่-ซอนดริโอ-ทิราโน่-รถไฟ BERNINA EXPRESS-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค

ราคา ฿ 97,500

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 11 พ.ย. 60 (เหลือ 16 ที่)
ยอดนิยม
DS-Eur01 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน8คืน TG
#9971

DS-Eur01 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน8คืน TG

COOL PRICE เที่ยวยุโรป 3 ประเทศบินตรงการบินไทยเริ่มเที่ยวที่ อิตาลี กรุงโรมเจาะลึกแล้วขึ้นเหนือเที่ยวหอเอนปิซ่า ฟลอเรนซ์ เวนิส แล้วเข้าสู่สวิสเที่ยวเมืองลูเซิร์นขึ้นเขาทิตลิส แล้วนั่งรถไฟเข้ากรุงปารีส เที่ยวพระราชวังแวร์แวซายส์ เจาะลึกกรุงปารีส ช้อปปิ้งค์

ราคา ฿ 98,500

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
30 พ.ย. 60 (เหลือ 28 ที่)
ยอดนิยม
DS-Eur02 (New) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน TG
#9979

DS-Eur02 (New) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน TG

กรุงโรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ฟลอเร้นซ์-หอเอนปิซ่า-ดูโอโม่-จัตุรัสซินญอเรีย-เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูกาโน่-ลูเซิรน์-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-ยุงค์ฟราวยอค-โบน-ปารีส

ราคา ฿ 100,500

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 30 พ.ย. 60 (เหลือ 22 ที่)
ยอดนิยม
DS-Eur02 (New) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน TG
#10046

DS-Eur02 (New) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน TG

กรุงโรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ฟลอเร้นซ์-หอเอนปิซ่า-ดูโอโม่-จัตุรัสซินญอเรีย-เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูกาโน่-ลูเซิรน์-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-ยุงค์ฟราวยอค-โบน-ปารีส

ราคา ฿ 106,500

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
ยอดนิยม
DS-EUR-04 อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส TG 11D
#9506

DS-EUR-04 อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส TG 11D

กรุงโรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรรี่-บันไดสเปน-เชียน่า-จัตุรัสชินญอเรีย-หอเอนปิช่า-ล่องเรือกอนโดล่า-เวนิสเมสเตร้-ลูกาโน่-ลูเชิร์น-อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์-มหานครปารีส-หอไอเฟล-นั่งรถไฟสู่ยอกเขายูงเฟรา-สตราสบูรก์

ราคา ฿ 109,500

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 2 พ.ย. 60 (เหลือ 15 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 11 พ.ย. 60 (เหลือ 26 ที่)
ยอดนิยม
DS-EUR04 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน TG
#9058

DS-EUR04 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน TG

กรุงโรม-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-นครวาติกัน-ฟลอเร้นซ์-ฟลอเร้นซ์-ดูโอโม่-จัตุรัสซินญอเรีย-หอเอนปิซ่า-เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส-จตุรัสซานมาร์โค-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูเซิร์น-สวิตเซอร์แลนด์-แองเกลเบิร์ก-สู่ยอดเขาทิตลิส-เบอซงซอง-ดิจอง-ปารีส

ราคา ฿ 116,500

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ธ.ค. 60 (เหลือ 26 ที่)