กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (1)
 • (2)
 • (4)
 • (1)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 5285 ท่าน
PV-POPULAR TURKEY 9 DAYS W5
#8778

PV-POPULAR TURKEY 9 DAYS W5

นำทุกท่านชม พระราชวัง Topkapi ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ(22 พย 29,888)

ราคา ฿ 27,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
27 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
29 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
PV-Hot Hot Turkey 8 Days KC
#8578

PV-Hot Hot Turkey 8 Days KC

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

ราคา ฿ 28,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
13 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
20 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
3 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
17 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
PV-Surprise ตุรกี 8 วัน TK
#9267

PV-Surprise ตุรกี 8 วัน TK

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

ราคา ฿ 29,998

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 13 ต.ค. 60 (เหลือ 7 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 14 ต.ค. 60 (เหลือ 12 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 15 ต.ค. 60 (เหลือ 3 ที่)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
17 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
PV-Surprise ตุรกี 8 วัน TK
#10037

PV-Surprise ตุรกี 8 วัน TK

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

ราคา ฿ 30,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 7 ต.ค. 60 (เหลือ 2 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 12 ต.ค. 60 (เหลือ 3 ที่)
16 ต.ค. 60 (เหลือ 0 ที่)
PV-Surprise ตุรกี 8 วัน TK
#10038

PV-Surprise ตุรกี 8 วัน TK

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

ราคา ฿ 32,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 19 ต.ค. 60 (เหลือ 7 ที่)
20 ต.ค. 60 (เหลือ 17 ที่)
2 ธ.ค. 60 (เหลือ 17 ที่)
3 ธ.ค. 60 (เหลือ 19 ที่)
22 ธ.ค. 60 (เหลือ 18 ที่)
ยอดนิยม
PV-Luxury Turkey 9 Days EY
#8580

PV-Luxury Turkey 9 Days EY

ชม พระราชวัง Topkapi จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส House of Virgin Mary บ้านพระแม่มารี

ราคา ฿ 34,555

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 16 ต.ค. 60 (เหลือ 3 ที่)
PV-Surprise ตุรกี 8 วัน TK
#10039

PV-Surprise ตุรกี 8 วัน TK

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

ราคา ฿ 35,555

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
26 ธ.ค. 60 (เหลือ 18 ที่)
25 ธ.ค. 60 (เหลือ 19 ที่)
27 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
PV-ฺSUPER SHOCK TURKEY+KAZAKHSTAN 10 DAYS BY KC
#8575

PV-ฺSUPER SHOCK TURKEY+KAZAKHSTAN 10 DAYS BY KC

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง พิเศษ!!!พักโรงแรมถ้ำที่เมืองคัปปาโดเกีย Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง Free Wifi On Bus(20ตค 37,555)

ราคา ฿ 36,555

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
17 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
3 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
20 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)