ทัวร์จอร์แดน อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์จอร์แดนโปรโมชั่น2 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 5668 ท่าน ทัวร์จอร์แดน

โปรแกรมล่าสุดทัวร์จอร์แดน

รูปแบบการแสดง
จอร์แดน  WONDERFUL JORDAN  7วัน5คืน  WY
ทัวร์ไอดี: 3874

จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7วัน5คืน WY

สัมผัสหนึ่งในประเทศศูนย์กลางแห่งมิตรภาพแห่งตะวันออกกลางราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่โมเสสที่เสียชีวิตและแหล่งอารยธรรมหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่กว่า 2,000 ปี เพตรา ทะเ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
PV-JOR-WF7D5N-WY

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
5 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 24 (sold out) 49,555.00
21 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 20 (sold out) 49,555.00
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 (sold out) 52,888.00
31 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 25 (sold out) 52,888.00
25 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 25 (sold out) 49,888.00
8 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 49,888.00
7 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 49,888.00
28 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 49,888.00
4 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 49,888.00
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 53,888.00
11 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 53,888.00
ยอดนิยม
จอร์แดน LUXURY JORDAN(พัก 5 ดาว + นอนแค้มป์ 1 คืน)  7วัน4คืน  RJ
ทัวร์ไอดี: 12101

จอร์แดน LUXURY JORDAN(พัก 5 ดาว + นอนแค้มป์ 1 คืน) 7วัน4คืน RJ

อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา-อควาบา- BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA-อัมมาน – อัจลุน –เจอราช - ทะเล DEAD SAE – อัมมาน
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
PV-JOR-LJ7D5S-RJ

ราคาเริ่มต้น ฿ 65,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
7 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 30 มีที่ว่าง 65,888.00
6 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 30 มีที่ว่าง 65,888.00
27 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 65,888.00