ทัวร์จอร์แดน6 โปรแกรม

Upated: 2/9/2560 11:15:33 : 3174 ท่าน ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน ประเทศศูนย์กลางแห่งมิตรภาพแห่งตะวันออกกลาง ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่โมเสสเสียชีวิต ตื่นเต้นกับการลอยตัวที่ทะเลตายเดดซี ขี่ม้าท่องมรดกโลกมหานครศิลาสีชมพูอันสวยงาม สัมผัสกลิ่นไออารยะธรรมอดีตหัวเมืองเอกของอาณาจักโรมันอันยิ่งใหญ่

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (6)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
PV-จอร์แดน  7 วัน5คืน  RJ
รหัสทัวร์: 6238

PV-จอร์แดน 7 วัน5คืน RJ

อัมมาน–มาดาบา–เมาท์เนโบ–เครัค-อคาบา-เมืองอควาบา–ทะเลทรายวาดิรัม-นครเพตร้า-ป้อมปราการอัจลุน–เมืองกรีก-โรมันเจอราช-ทะเลเดดซี-ป้อมปราการกรุงอัมมาน-กลุ่มปราสาทในทะเลทราย

ราคา ฿ 49,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
18 ต.ค. 60 (sold out)
3 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
6 ต.ค. 60 (sold out)
PV-Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี)  6 วัน  RJ
รหัสทัวร์: 6248

PV-Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี) 6 วัน RJ

เมืองกรีก – โรมันเจอราช – กรุงอัมมาน -ทะเลเดดซี – กรุงอัมมาน– ดินแดนศักดิ์สิทธิ เมาท์ เนโบ – เมืองเครัค – เมืองเพตร้า

ราคา ฿ 49,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
8 ก.ย. 60 (sold out)
23 ก.ย. 60 (sold out)
ยอดนิยม
PV-Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี)  6 วัน  RJ
รหัสทัวร์: 4565

PV-Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี) 6 วัน RJ

อัมมาน–เพตร้า–ทะเลเดดซี-นครกรีกโรมัน–เจอราช-ทะเลทรายวาดิรัม–เมาท์เนโบ-มาดาบา–เมืองอควาบา-ปราสาทครูเสดเครัก

ราคา ฿ 55,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
12 ต.ค. 60 (sold out)
20 ต.ค. 60 (sold out)
10 พ.ย. 60 (sold out)
24 พ.ย. 60 (sold out)
5 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
22 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
ยอดนิยม
PV-HABIBI JORDAN 7 DAYS RJ
รหัสทัวร์: 12100

PV-HABIBI JORDAN 7 DAYS RJ

โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ-ปราสาทเครัคแห่งครูเสด-ทะเลทรายวาดิรัม-น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์-เมืองเพตร้า-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท์-โรงละครโรมัน-ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน-นครเจอราช-ทะเลเดดซี-พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง

ราคา ฿ 59,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
26 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
16 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
28 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
16 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
23 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
PV- จอร์แดน  7 วัน5 คืน  RJ
รหัสทัวร์: 6243

PV- จอร์แดน 7 วัน5 คืน RJ

อัมมาน–มาดาบา–เมาท์เนโบ–เครัค-อคาบา-เมืองอควาบา–ทะเลทรายวาดิรัม-นครเพตร้า-ป้อมปราการอัจลุน–เมืองกรีก-โรมันเจอราช-ทะเลเดดซี-ป้อมปราการกรุงอัมมาน-กลุ่มปราสาทในทะเลทราย

ราคา ฿ 61,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
12 ต.ค. 60 (sold out)
18 ต.ค. 60 (sold out)
20 ต.ค. 60 (sold out)
10 พ.ย. 60 (sold out)
24 พ.ย. 60 (sold out)
4 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
5 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
22 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
PV-HABIBI JORDAN 7 DAYS RJ
รหัสทัวร์: 12101

PV-HABIBI JORDAN 7 DAYS RJ

โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ-ปราสาทเครัคแห่งครูเสด-ทะเลทรายวาดิรัม-น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์-เมืองเพตร้า-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท์-โรงละครโรมัน-ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน-นครเจอราช-ทะเลเดดซี-พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง

ราคา ฿ 62,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
27 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
29 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม