ทัวร์จอร์แดน อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์จอร์แดนโปรโมชั่น1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 6372 ท่าน ทัวร์จอร์แดน

โปรแกรมล่าสุดทัวร์จอร์แดน

รูปแบบการแสดง
จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]   6วัน3คืน  EY
ทัวร์ไอดี: 13496

จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู] 6วัน3คืน EY

ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเคร
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
ZG-ZAMM01

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
18 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 31 มีที่ว่าง 39,999.00
9 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 31 มีที่ว่าง 41,999.00
20 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 31 มีที่ว่าง 41,999.00
22 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 31 มีที่ว่าง 41,999.00
6 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 40,999.00
20 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 40,999.00
4 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 47,999.00
9 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 47,999.00