กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (4)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 3055 ท่าน
ยอดนิยม
PV-จอร์แดน  7 วัน5คืน  RJ
#6238

PV-จอร์แดน 7 วัน5คืน RJ

อัมมาน–มาดาบา–เมาท์เนโบ–เครัค-อคาบา-เมืองอควาบา–ทะเลทรายวาดิรัม-นครเพตร้า-ป้อมปราการอัจลุน–เมืองกรีก-โรมันเจอราช-ทะเลเดดซี-ป้อมปราการกรุงอัมมาน-กลุ่มปราสาทในทะเลทราย

ราคา ฿ 49,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
18 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
3 ธ.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
6 ต.ค. 60 (เหลือ 12 ที่)
PV-Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี)  6 วัน  RJ
#6248

PV-Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี) 6 วัน RJ

เมืองกรีก – โรมันเจอราช – กรุงอัมมาน -ทะเลเดดซี – กรุงอัมมาน– ดินแดนศักดิ์สิทธิ เมาท์ เนโบ – เมืองเครัค – เมืองเพตร้า

ราคา ฿ 49,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
8 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
23 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
PV-Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี)  6 วัน  RJ
#4565

PV-Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี) 6 วัน RJ

อัมมาน–เพตร้า–ทะเลเดดซี-นครกรีกโรมัน–เจอราช-ทะเลทรายวาดิรัม–เมาท์เนโบ-มาดาบา–เมืองอควาบา-ปราสาทครูเสดเครัก

ราคา ฿ 55,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
12 ต.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)
20 ต.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
5 ธ.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)
22 ธ.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)
ยอดนิยม
PV- จอร์แดน  7 วัน5 คืน  RJ
#6243

PV- จอร์แดน 7 วัน5 คืน RJ

อัมมาน–มาดาบา–เมาท์เนโบ–เครัค-อคาบา-เมืองอควาบา–ทะเลทรายวาดิรัม-นครเพตร้า-ป้อมปราการอัจลุน–เมืองกรีก-โรมันเจอราช-ทะเลเดดซี-ป้อมปราการกรุงอัมมาน-กลุ่มปราสาทในทะเลทราย

ราคา ฿ 61,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
12 ต.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)
18 ต.ค. 60 (เหลือ 21 ที่)
20 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 22 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 23 ที่)
4 ธ.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)
5 ธ.ค. 60 (เหลือ 23 ที่)
22 ธ.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)