ทัวร์จอร์แดน2 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 3302 ท่าน ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน ประเทศศูนย์กลางแห่งมิตรภาพแห่งตะวันออกกลาง ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่โมเสสเสียชีวิต ตื่นเต้นกับการลอยตัวที่ทะเลตายเดดซี ขี่ม้าท่องมรดกโลกมหานครศิลาสีชมพูอันสวยงาม สัมผัสกลิ่นไออารยะธรรมอดีตหัวเมืองเอกของอาณาจักโรมันอันยิ่งใหญ่

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (2)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี)   6วัน3คืน  RJ
ทัวร์ไอดี: 4565

Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี) 6วัน3คืน RJ

อัมมาน–เพตร้า–ทะเลเดดซี-นครกรีกโรมัน–เจอราช-ทะเลทรายวาดิรัม–เมาท์เนโบ-มาดาบา–เมืองอควาบา-ปราสาทครูเสดเครัก

ราคา ฿ 54,888

PV

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
16 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61 (sold out) 54,888.00
28 ก.พ. 61 - 5 มี.ค. 61 เกือบเต็ม54,888.00
16 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61 เกือบเต็ม54,888.00
23 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61 เกือบเต็ม54,888.00
ยอดนิยม
Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี ทะเลทรายวาติรัม)  7วัน4คืน  RJ
ทัวร์ไอดี: 12101

Habibi Jordan(อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี ทะเลทรายวาติรัม) 7วัน4คืน RJ

โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ-ปราสาทเครัคแห่งครูเสด-ทะเลทรายวาดิรัม-น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์-เมืองเพตร้า-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท์-โรงละครโรมัน-ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน-นครเจอราช-ทะเลเดดซี-พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง

ราคา ฿ 59,888

PV

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 29 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61 (sold out) 62,888.00
26 ม.ค. 61 - 1 ก.พ. 61 (sold out) 59,888.00
16 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61 (sold out) 59,888.00
28 ก.พ. 61 - 6 มี.ค. 61 เกือบเต็ม59,888.00
16 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61 เกือบเต็ม59,888.00
23 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61 เกือบเต็ม59,888.00