ทัวร์ไต้หวัน31 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 11713 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวที่ไหนดี เราคือบริษัท ที่ดูแลลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวสู่ประเทศไต้หวัน มาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่องการศึกษาดูงาน การพักผ่อนท่องเที่ยว การดูงานสัมมนา งานเอ็กซ์โปรต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (9)
 • (6)
 • (4)
 • (4)
รูปแบบการแสดง
ทัวร์ไต้หวัน เลิฟเวอร์ ไต้หวัน 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9672

ทัวร์ไต้หวัน เลิฟเวอร์ ไต้หวัน 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW-Lover Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,222

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 25 (sold out) 13,999.00
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,777.00
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
ยอดนิยม
LOVER TAIWAN 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13544

LOVER TAIWAN 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3 ตลาดด
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW-Lover Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,222

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 25 (sold out) 13,999.00
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,777.00
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
ทัวร์ไต้หวัน สุดยอดไฮไลท์ 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9721

ทัวร์ไต้หวัน สุดยอดไฮไลท์ 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
VW-HIGHLIGHT

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,777.00
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,555.00
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,777.00
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,555.00
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,555.00
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9371

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW - Signature Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,555.00
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,999.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,555.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน IT
ทัวร์ไอดี: 9822

ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน IT

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาดชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
FJL-S04

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 30 (sold out) 12,555.00
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 30 (sold out) 13,999.00
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 30 (sold out) 12,555.00
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 12,555.00
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 27 มีที่ว่าง 13,999.00
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 27 มีที่ว่าง 13,999.00
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 26 มีที่ว่าง 12,555.00
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 13,555.00
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 26 มีที่ว่าง 13,555.00
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 27 มีที่ว่าง 14,999.00
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 27 มีที่ว่าง 14,999.00
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 13,555.00
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 13,555.00
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 13,555.00
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 26 มีที่ว่าง 13,555.00
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน VZ
ทัวร์ไอดี: 9379

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน VZ

ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวันเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
PB-PTW11-VZ

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 16,900.00
17 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 16,900.00
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 17,900.00
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 16,900.00
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9852

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน3คืน XW

เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZTPE02

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,999.00
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,999.00
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,999.00
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,999.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,999.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,999.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 18,999.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 18,999.00
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 16,999.00
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,999.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,999.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,999.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,999.00
ไต้หวัน T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5วัน3คืน
ทัวร์ไอดี: 13672

ไต้หวัน T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5วัน3คืน

เที่ยวไต้หวันเยือนทุกไฮท์ไลท์สำคัญ ราคาถูก..คุณภาพเกินร้อย!! พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก แจกฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-AZTPE34

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 31 (sold out) 15,999.00
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 31 (sold out) 16,999.00
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 2 ที่) 13,999.00
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 31 มีที่ว่าง 16,999.00
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 31 มีที่ว่าง 16,999.00
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 31 มีที่ว่าง 16,999.00
ทัวร์ไต้หวันAROUND TAIWAN 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 10006

ทัวร์ไต้หวันAROUND TAIWAN 6วัน4คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
VW-AROUND

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 25 (sold out) 15,555.00
10 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
24 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,555.00
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,555.00
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,555.00
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,555.00
16 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,999.00
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,555.00
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,555.00
ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน IT
ทัวร์ไอดี: 9374

ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน IT

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว-ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101-นั่งกระเช้าเมาคง.. ใครไม่มาถือว่าพลาด -ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TTN-TPE01-IT

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 26 มีที่ว่าง 15,888.00
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 26 มีที่ว่าง 15,888.00
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 26 มีที่ว่าง 16,888.00