ทัวร์ไต้หวัน อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่น15 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 14627 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมล่าสุดทัวร์ไต้หวัน

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน2คืน  XW
ทัวร์ไอดี: 9393

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน2คืน XW

ทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,เย๋หลิ่ว , ตึกไทเป 101 ,| ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
GO-GQ1TPE-XW006

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 31 (sold out) 11,888.00
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 31 (sold out) 11,888.00
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,888.00
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 31 (sold out) 11,888.00
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 31 (sold out) 10,888.00
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 31 (sold out) 12,888.00
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,888.00
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 31 (sold out) 11,888.00
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 31 (sold out) 11,888.00
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,888.00
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 31 (sold out) 10,888.00
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 31 (sold out) 12,888.00
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 31 (sold out) 13,888.00
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 31 (sold out) 11,888.00
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 31 (sold out) 11,888.00
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 31 (sold out) 13,888.00
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 31 (sold out) 11,888.00
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 31 (sold out) 11,888.00
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 31 (sold out) 11,888.00
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 31 (sold out) 13,888.00
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 31 (sold out) 11,888.00
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 31 (sold out) 12,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9721

ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
VW-TPE-04

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 31 (sold out) 12,999.00
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,555.00
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,555.00
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,555.00
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 31 (sold out) 13,555.00
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 31 (sold out) 13,555.00
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 31 (sold out) 13,555.00
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 31 (sold out) 13,555.00
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 31 (sold out) 15,999.00
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 31 (sold out) 15,999.00
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 19,999.00
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 20,999.00
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 17,999.00
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 14,999.00
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 13,999.00
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 13,333.00
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 13,999.00
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 12,999.00
2 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 12,999.00
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 12,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9968

ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
GO-GQ1TPE-XW005

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,888.00
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13544

ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3 ตลาดด
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW-TPE-08N

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,333

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 30 (sold out) 13,333.00
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 30 (sold out) 13,999.00
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 30 (sold out) 15,900.00
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 16,333.00
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 21,111.00
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 16,333.00
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 15,900.00
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 30 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,333.00
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 14,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]-สุริยันจันทรา-เย่หลิว 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13506

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]-สุริยันจันทรา-เย่หลิว 5วัน3คืน XW

ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
ZG-ZTPE05

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,878

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,878.00
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,878.00
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31 (sold out) 15,878.00
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31 (sold out) 15,878.00
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 31 (sold out) 15,878.00
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 31 (sold out) 15,878.00
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 31 (sold out) 15,878.00
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,878.00
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,878.00
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,878.00
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,878.00
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,878.00
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,878.00
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,878.00
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,878.00
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,878.00
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,878.00
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,878.00
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,878.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13672

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5วัน3คืน SL

เที่ยวไต้หวันเยือนทุกไฮท์ไลท์สำคัญ ราคาถูก..คุณภาพเกินร้อย!! พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก แจกฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZTPE41

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,878

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 30 (sold out) 13,878.00
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 30 (sold out) 14,878.00
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 30 (sold out) 14,878.00
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 30 (sold out) 13,878.00
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 30 (sold out) 15,878.00
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 18,878.00
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 18,878.00
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 30 (เหลือแค่ 2 ที่) 18,878.00
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 30 (เหลือแค่ 1 ที่) 18,878.00
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 30 (เหลือแค่ 4 ที่) 18,878.00
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 18,878.00
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 18,878.00
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 30 เกือบเต็ม 14,878.00
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 13,878.00
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 30 เกือบเต็ม 14,878.00
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 30 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,878.00
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 30 (เหลือแค่ 3 ที่) 16,878.00
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 30 เกือบเต็ม 16,878.00
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 16,878.00
ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9236

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ทนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซานชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวันพิเศษ!! ชิมลอเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
GO-GQ1TPE-XW004

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,888.00
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,888.00
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,888.00
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 31 (sold out) 15,888.00
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31 (sold out) 15,888.00
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 31 (sold out) 13,888.00
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,888.00
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 31 (sold out) 15,888.00
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,888.00
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 31 (sold out) 14,888.00
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,888.00
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,888.00
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,888.00
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,888.00
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,888.00
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9371

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW-TPE-09N

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,555.00
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 31 (sold out) 14,999.00
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 31 (sold out) 16,555.00
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 22,222.00
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 17,777.00
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 16,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 2 อุทยาน(เย๋หลิว อาลีซาน) 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13952

ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 2 อุทยาน(เย๋หลิว อาลีซาน) 5วัน3คืน SL

สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา-เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 ชิมชาอู่หลง-ชอปปิ้ง ฟ่งเ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
BT-TPE03_SL

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 25 (sold out) 15,900.00
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 25 (sold out) 15,900.00
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 25 (sold out) 17,900.00
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 25 (sold out) 15,900.00
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 17,900.00
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 17,900.00
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
8 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
15 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
22 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN (อาลีซาน) เที่ยวครบสูตร 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13340

ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN (อาลีซาน) เที่ยวครบสูตร 6วัน4คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
VW-TPE-10N

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,555.00
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 31 (sold out) 15,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน Hello..Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม(เย่หลิว-อาลีซาน+ออนเซ็นส่วนตัว) 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13953

ไต้หวัน Hello..Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม(เย่หลิว-อาลีซาน+ออนเซ็นส่วนตัว) 6วัน4คืน SL

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋งวัดเสวียนกวง เทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
BT-TPE04_SL

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 25 (sold out) 16,900.00
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 25 (sold out) 16,900.00
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 25 (sold out) 16,900.00
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 25 (sold out) 16,900.00
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 25 (sold out) 16,900.00
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63 25 (sold out) 17,900.00
1 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 25 (sold out) 17,900.00
7 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 25 เกือบเต็ม 16,900.00
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 25 (เหลือแค่ 1 ที่) 18,900.00
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 17,900.00
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 18,900.00
12 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
19 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
26 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
27 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 17,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่](สุริยันจันทรา +อาลีซาน + เย่หลิว) 5วัน3คืน BR
ทัวร์ไอดี: 9825

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่](สุริยันจันทรา +อาลีซาน + เย่หลิว) 5วัน3คืน BR

หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tow
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG-ZTPE59

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 31 (sold out) 20,999.00
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 19,999.00
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 31 มีที่ว่าง 19,999.00
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 19 มีที่ว่าง 19,999.00
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 19 มีที่ว่าง 19,999.00
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 18,999.00
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 18,999.00
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 17,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2](อาลีซัน+โทโรโกะ+เย่หลิว)  6วัน4คืน BR
ทัวร์ไอดี: 14019

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2](อาลีซัน+โทโรโกะ+เย่หลิว) 6วัน4คืน BR

เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZTPE52

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 19 (เหลือแค่ 2 ที่) 22,999.00
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 19,999.00
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 19,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่] สุริยันจันทรา-อาลีซาน  5วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9722

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่] สุริยันจันทรา-อาลีซาน 5วัน3คืน TG

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ชม
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZTPE22

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 25 (sold out) 24,999.00
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 25 (sold out) 24,999.00
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 25 (sold out) 24,999.00
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 25 (sold out) 24,999.00
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 25 (sold out) 24,999.00
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 25 (sold out) 25,999.00
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 26,999.00
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 24,999.00
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 26,999.00
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 26,999.00
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 24,999.00
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 24,999.00
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 22,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์ สามแซ่บ (บินเช้า-กลับค่ำ) 6วั53คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13300

ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์ สามแซ่บ (บินเช้า-กลับค่ำ) 6วั53คืน TG

อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ถจง-ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืน ย่านซีเหมิ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-TGTPE04

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 32 (เหลือแค่ 8 ที่) 33,888.00
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 32 มีที่ว่าง 33,888.00