ทัวร์ไต้หวัน22 โปรแกรม

Upated: 2/9/2560 11:15:33 : 6900 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวที่ไหนดี เราคือบริษัท ที่ดูแลลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวสู่ประเทศไต้หวัน มาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่องการศึกษาดูงาน การพักผ่อนท่องเที่ยว การดูงานสัมมนา งานเอ็กซ์โปรต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (3)
 • (1)
 • (3)
 • (2)
 • (13)
รูปแบบการแสดง
WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT
รหัสทัวร์: 9819

WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101-ซีเหมินติง

ราคา ฿ 16,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
19 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
11 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
13 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT
รหัสทัวร์: 9374

WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT

เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ-ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง-เยือนเมืองริมทะเลของเกาะไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจย่านถนนเก่าตั้นสุ่ย

ราคา ฿ 17,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
21 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
10 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
ZG-TPE01 ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไทเป101 5วัน3คืน XW
รหัสทัวร์: 9672

ZG-TPE01 ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไทเป101 5วัน3คืน XW

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101-ซีเหมินติง

ราคา ฿ 18,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT
รหัสทัวร์: 9816

WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101-ซีเหมินติง

ราคา ฿ 18,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 9 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
ยอดนิยม
ZG-TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน4คืน XW
รหัสทัวร์: 9825

ZG-TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน4คืน XW

วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง-ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้าานสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป101

ราคา ฿ 19,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
22 พ.ย. 60 (sold out)
ยอดนิยม
ZG-TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน4คืน XW
รหัสทัวร์: 8421

ZG-TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน4คืน XW

วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน–ร้านชาอู่หลง–ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101

ราคา ฿ 20,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
13 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
14 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
ZG-TPE01 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5วัน3คืน XW
รหัสทัวร์: 8904

ZG-TPE01 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5วัน3คืน XW

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต- ตึกไทเป 101-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ราคา ฿ 20,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
6 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
ZG-TPE02 ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ไทจง 6วัน4คืน XW
รหัสทัวร์: 9826

ZG-TPE02 ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ไทจง 6วัน4คืน XW

วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง-ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้าานสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป101

ราคา ฿ 21,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 29 พ.ย. 60 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
ZG-TPE13 ไต้หวัน มิราเคิล 5วัน3คืน BR
รหัสทัวร์: 9371

ZG-TPE13 ไต้หวัน มิราเคิล 5วัน3คืน BR

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมความสวยงามของดอกไม้กว่า 1,000 สายพันธุ์

ราคา ฿ 22,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 13 ธ.ค. 60 (เหลือแค่ 5 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 17 ธ.ค. 60 (เหลือแค่ 1 ที่)
ยอดนิยม
ZG-TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน4คืน XW
รหัสทัวร์: 9821

ZG-TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน4คืน XW

วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน–ร้านชาอู่หลง–ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101

ราคา ฿ 22,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 30 พ.ย. 60 มีที่ว่าง
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 6 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
21 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง