ทัวร์ไต้หวัน9 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 7555 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวที่ไหนดี เราคือบริษัท ที่ดูแลลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวสู่ประเทศไต้หวัน มาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่องการศึกษาดูงาน การพักผ่อนท่องเที่ยว การดูงานสัมมนา งานเอ็กซ์โปรต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (4)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ไต้หวัน FLOWER FESTIVAL สุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 10010

ไต้หวัน FLOWER FESTIVAL สุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน3คืน XW

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - มิตซุย เอาท์เล็ท-ตึกไทเป 101-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ราคา ฿ 15,777

ZG-TPE03

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
28 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61 (sold out) 19,777.00
29 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61 (sold out) 18,777.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน สะดุดรัก...ที่พักใจ 6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13340

ไต้หวัน สะดุดรัก...ที่พักใจ 6วัน4คืน XW

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น-วัดหลงซาน-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-วัดเหวินหวู-อุทยานฯ อาลีซาน-วัดซงซานฉือโย่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ราคา ฿ 15,987

ZG-TPE01

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
11 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61 มีที่ว่าง17,987.00
25 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61 มีที่ว่าง17,987.00
29 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง16,987.00
5 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง16,987.00
12 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง16,987.00
26 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61 มีที่ว่าง15,987.00
3 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61 มีที่ว่าง15,987.00
10 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61 มีที่ว่าง16,987.00
17 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 มีที่ว่าง16,987.00
24 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61 มีที่ว่าง18,987.00
27 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61 มีที่ว่าง18,987.00
7 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 มีที่ว่าง18,987.00
10 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61 มีที่ว่าง18,987.00
17 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61 มีที่ว่าง15,987.00
24 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61 มีที่ว่าง16,987.00
28 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 มีที่ว่าง16,987.00
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 มีที่ว่าง15,987.00
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 มีที่ว่าง16,987.00
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61 มีที่ว่าง16,987.00
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 มีที่ว่าง16,987.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน (DREAM DESTINATION) อุทยานอาลีซาน เย่หลิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา  6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9821

ไต้หวัน (DREAM DESTINATION) อุทยานอาลีซาน เย่หลิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน XW

วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน–ร้านชาอู่หลง–ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101

ราคา ฿ 18,777

ZG-TPE02

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
4 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61 มีที่ว่าง19,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 8 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 (เหลือแค่ 6 ที่)18,777.00
11 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61 มีที่ว่าง20,777.00
15 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61 มีที่ว่าง18,777.00
18 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61 มีที่ว่าง19,777.00
25 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61 มีที่ว่าง20,777.00
29 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง19,777.00
5 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง18,777.00
12 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง19,777.00
19 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง18,777.00
26 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61 มีที่ว่าง18,777.00
3 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61 มีที่ว่าง18,777.00
10 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61 มีที่ว่าง18,777.00
17 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 มีที่ว่าง18,777.00
24 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
27 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61 มีที่ว่าง20,777.00
7 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 มีที่ว่าง20,777.00
10 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
17 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61 มีที่ว่าง18,777.00
24 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61 มีที่ว่าง18,777.00
28 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 มีที่ว่าง18,777.00
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 มีที่ว่าง18,777.00
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 มีที่ว่าง18,777.00
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61 มีที่ว่าง19,777.00
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 มีที่ว่าง18,777.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน (EXCLUSIVE) 3 อุทยานอาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว 7วัน5คืน XW
ทัวร์ไอดี: 10032

ไต้หวัน (EXCLUSIVE) 3 อุทยานอาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว 7วัน5คืน XW

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคา ฿ 21,777

ZG-TPE06

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
28 เม.ย. 61 - 4 พ.ค. 61 (sold out) 23,777.00
5 พ.ค. 61 - 11 พ.ค. 61 เกือบเต็ม21,777.00
12 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61 มีที่ว่าง22,777.00
19 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
26 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง22,777.00
2 มิ.ย. 61 - 8 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง21,777.00
9 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง21,777.00
16 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง21,777.00
23 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง21,777.00
30 มิ.ย. 61 - 6 ก.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
7 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
14 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
21 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61 มีที่ว่าง23,777.00
4 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
11 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61 มีที่ว่าง23,777.00
18 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
25 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 มีที่ว่าง21,777.00
1 ก.ย. 61 - 7 ก.ย. 61 มีที่ว่าง21,777.00
8 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61 มีที่ว่าง21,777.00
15 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61 มีที่ว่าง21,777.00
22 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 มีที่ว่าง21,777.00
29 ก.ย. 61 - 5 ต.ค. 61 มีที่ว่าง22,777.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน พาราไดซ์ อุทยานอาลีซาน เย่หลิว  4วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13183

ไต้หวัน พาราไดซ์ อุทยานอาลีซาน เย่หลิว 4วัน3คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป-COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเยหลิว-MITSUI OUTLET PARK

ราคา ฿ 22,900

ZG-TPE09

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
3 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61 มีที่ว่าง22,900.00
4 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61 เกือบเต็ม22,900.00
26 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 มีที่ว่าง25,900.00
8 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง22,900.00
22 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง22,900.00
26 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61 มีที่ว่าง25,900.00
27 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 (เหลือแค่ 8 ที่)25,900.00
9 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 มีที่ว่าง25,900.00
10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 มีที่ว่าง25,900.00
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 มีที่ว่าง22,900.00
ยอดนิยม
TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6วัน4คืน BR
ทัวร์ไอดี: 10027

TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6วัน4คืน BR

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคา ฿ 23,911

SBT(G)-GT-TPEBR05

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 3 มิ.ย. 61 - 8 มิ.ย. 61 เกือบเต็ม23,911.00
23 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง23,911.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน Best สุริยันจันทรา อาลีซาน วัดฝอกวงซาน เย่หลิว 5วัน4คืน CI
ทัวร์ไอดี: 9825

ไต้หวัน Best สุริยันจันทรา อาลีซาน วัดฝอกวงซาน เย่หลิว 5วัน4คืน CI

หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light

ราคา ฿ 25,900

ZG-TPE21

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 2 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61 (sold out) 25,900.00
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 มีที่ว่าง26,900.00
16 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61 (เหลือแค่ 0 ที่)26,900.00
23 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61 มีที่ว่าง25,900.00
30 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง25,900.00
13 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง25,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน Best Vacation สุริยันจันทรา อาลีซาน ไทจง 6วัน5คืน CI
ทัวร์ไอดี: 9826

ไต้หวัน Best Vacation สุริยันจันทรา อาลีซาน ไทจง 6วัน5คืน CI

วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง-ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้าานสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป101

ราคา ฿ 25,900

ZG-TPE22

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
24 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 มีที่ว่าง27,900.00
13 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61 มีที่ว่าง25,900.00
25 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 มีที่ว่าง27,900.00
8 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 มีที่ว่าง27,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน AMAZING สุริยันจันทรา อาลีซาน เย่หลิว 6วัน5คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9722

ไต้หวัน AMAZING สุริยันจันทรา อาลีซาน เย่หลิว 6วัน5คืน TG

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ชมตึก101

ราคา ฿ 29,777

ZG-TPE11

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
25 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 มีที่ว่าง31,777.00
8 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 มีที่ว่าง29,777.00