ทัวร์ไต้หวัน16 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 8767 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวที่ไหนดี เราคือบริษัท ที่ดูแลลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวสู่ประเทศไต้หวัน มาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่องการศึกษาดูงาน การพักผ่อนท่องเที่ยว การดูงานสัมมนา งานเอ็กซ์โปรต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (5)
 • (6)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9721

ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ 5วัน3คืน XW

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ราคา ฿ 11,987

ZG-TPE05

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 (sold out) 13,999.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 10 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 (sold out) 13,999.00
15 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61 (sold out) 11,987.00
16 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61 (sold out) 11,987.00
17 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61 (sold out) 12,987.00
18 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61 (sold out) 12,987.00
21 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61 (sold out) 12,987.00
25 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61 (sold out) 12,987.00
1 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61 (sold out) 12,987.00
8 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61 (sold out) 12,987.00
11 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61 (sold out) 12,987.00
15 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61 (sold out) 12,987.00
18 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61 (sold out) 12,987.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 25 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61 (sold out) 12,987.00
ยอดนิยม
T-DED โดนใจ ไต้หวัน 4วัน3คืน CI
ทัวร์ไอดี: 10014

T-DED โดนใจ ไต้หวัน 4วัน3คืน CI

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ว - วัดเหวิ่นหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งแบบฟินเฟ่อร์!! ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ราคา ฿ 12,999

ZG-TPE24

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 3 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61 (sold out) 13,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 (sold out) 12,999.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 11 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 (sold out) 12,999.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 17 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61 (sold out) 13,777.00
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 (sold out) 13,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61 (sold out) 13,777.00
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61 (sold out) 13,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61 (sold out) 13,777.00
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 (sold out) 14,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61 (เหลือแค่ 4 ที่)13,777.00
ยอดนิยม
T-DED ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 10015

T-DED ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ 5วัน3คืน SL

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ตึกไทเป 101 - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - วัดหลงซาน

ราคา ฿ 13,900

ZG-TPE31

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 19 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61 (sold out) 13,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 26 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61 (sold out) 13,900.00
2 ก.ย. 61 - 6 ก.ย. 61 (sold out) 13,900.00
16 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61 (sold out) 13,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 23 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61 (sold out) 13,900.00
30 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61 มีที่ว่าง14,900.00
7 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61 มีที่ว่าง14,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 14 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 เกือบเต็ม14,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 มีที่ว่าง16,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61 เกือบเต็ม14,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน รัก...รสแซ่บ 4วัน3คืน BR
ทัวร์ไอดี: 13342

ไต้หวัน รัก...รสแซ่บ 4วัน3คืน BR

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-วัดซงซานฉือโย่ว-ตลาดกลางคืนเหราเหอ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง-มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ราคา ฿ 13,999

ZG-TPE17

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 4 ส.ค. 61 - 7 ส.ค. 61 (sold out) 13,999.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 8 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61 (sold out) 17,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 มีที่ว่าง19,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 มีที่ว่าง18,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 3 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61 มีที่ว่าง18,777.00
ยอดนิยม
T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN ไต้หวัน 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9821

T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN ไต้หวัน 5วัน3คืน XW

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ร้านชา-ร้านสร้ายสุขภาพ

ราคา ฿ 15,999

ZG-TPE02

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
1 ต.ค. 61 - 5 ต.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
2 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
6 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
9 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 มีที่ว่าง18,999.00
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 มีที่ว่าง18,999.00
14 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
15 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
16 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 มีที่ว่าง19,999.00
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 มีที่ว่าง18,999.00
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 มีที่ว่าง17,999.00
23 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61 มีที่ว่าง16,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน สะดุดรัก...ที่พักใจ 6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13340

ไต้หวัน สะดุดรัก...ที่พักใจ 6วัน4คืน XW

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น-วัดหลงซาน-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-วัดเหวินหวู-อุทยานฯ อาลีซาน-วัดซงซานฉือโย่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ราคา ฿ 15,999

ZG-TPE01

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 7 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 (sold out) 16,999.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 10 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61 (sold out) 15,999.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 17 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61 (sold out) 15,987.00
24 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61 (sold out) 16,987.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 (sold out) 16,987.00
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 (sold out) 15,987.00
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 (sold out) 16,987.00
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61 (sold out) 16,987.00
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 (sold out) 16,987.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5วัน3คืน BR
ทัวร์ไอดี: 13358

ไต้หวัน อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5วัน3คืน BR

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก-ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง

ราคา ฿ 17,555

FJL-(M04) BR

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 (sold out) 18,555.00
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61 (sold out) 17,555.00
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 (sold out) 19,555.00
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 (sold out) 19,555.00
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 (sold out) 19,555.00
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 มีที่ว่าง22,555.00
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 มีที่ว่าง22,555.00
30 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61 มีที่ว่าง21,555.00
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 มีที่ว่าง21,555.00
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง22,555.00
ยอดนิยม
T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน BR
ทัวร์ไอดี: 9672

T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน BR

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านปีศาจ-หมู่บ้านสายรุ้ง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ตั้นซุ่ย-สะพานแห่งความรัก-ถนนโบราณตั้นสุย-ตลาดปลาไทเป-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-ร้านใบชาไต้หวัน

ราคา ฿ 18,777

ZG-TPE51

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง27,999.00
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง22,999.00
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง23,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน (EXCLUSIVE) 3 อุทยานอาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว 7วัน5คืน XW
ทัวร์ไอดี: 10032

ไต้หวัน (EXCLUSIVE) 3 อุทยานอาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว 7วัน5คืน XW

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคา ฿ 19,777

ZG-TPE06

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ก.ค. 61 - 3 ส.ค. 61 (sold out) 19,999.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 4 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 61 (sold out) 19,777.00
11 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61 (sold out) 19,999.00
18 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61 (sold out) 21,777.00
25 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 (sold out) 21,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 1 ก.ย. 61 - 7 ก.ย. 61 (sold out) 21,777.00
8 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61 (sold out) 21,777.00
15 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61 (sold out) 21,777.00
22 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 (sold out) 21,777.00
29 ก.ย. 61 - 5 ต.ค. 61 มีที่ว่าง22,777.00
ยอดนิยม
T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION ไต้หวัน 6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 10010

T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION ไต้หวัน 6วัน4คืน XW

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว-วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง

ราคา ฿ 19,999

ZG-TPE03

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
2 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61 มีที่ว่าง19,999.00
5 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 มีที่ว่าง19,999.00
9 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 มีที่ว่าง20,999.00
12 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 มีที่ว่าง22,999.00
16 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 มีที่ว่าง19,999.00
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 มีที่ว่าง22,999.00