ทัวร์ไต้หวัน6 โปรแกรม

Upated: 2/9/2560 11:15:33 : 7159 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวที่ไหนดี เราคือบริษัท ที่ดูแลลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวสู่ประเทศไต้หวัน มาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่องการศึกษาดูงาน การพักผ่อนท่องเที่ยว การดูงานสัมมนา งานเอ็กซ์โปรต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (1)
 • (3)
 • (2)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT
ทัวร์ไอดี: 9374

ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT

เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ-ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง-เยือนเมืองริมทะเลของเกาะไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจย่านถนนเก่าตั้นสุ่ย

ราคา ฿ 13,999

WS-TPE1-IT

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
11 ม.ค. 61 - 14 ม.ค. 61 (sold out) 13,999.00
13 ม.ค. 61 - 16 ม.ค. 61 (sold out) 13,999.00
19 ม.ค. 61 - 22 ม.ค. 61 (sold out) 13,999.00
10 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61 มีที่ว่าง17,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน อาลีซาน (DREAM DESTINATION) 6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9821

ไต้หวัน อาลีซาน (DREAM DESTINATION) 6วัน4คืน XW

วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน–ร้านชาอู่หลง–ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101

ราคา ฿ 18,777

ZG-TPE02

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 15 ม.ค. 61 - 20 ม.ค. 61 (sold out) 18,777.00
18 ม.ค. 61 - 23 ม.ค. 61 (sold out) 19,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 22 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61 (sold out) 18,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 24 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61 (sold out) 20,777.00
25 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61 (sold out) 19,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 31 ม.ค. 61 - 5 ก.พ. 61 เกือบเต็ม20,777.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน Famous ตึกไทเป 101(รวมมื้อกลางวัน ชั้น86)  5วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13184

ไต้หวัน Famous ตึกไทเป 101(รวมมื้อกลางวัน ชั้น86) 5วัน4คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-CINGJING SKYWALK-COSMETIC SHOP-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวันชั้น 86) -อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค-ย่านซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณ

ราคา ฿ 19,900

ZG-TPE12

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 10 ม.ค. 61 - 14 ม.ค. 61 (sold out) 19,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 13 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 61 (sold out) 23,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 17 ม.ค. 61 - 21 ม.ค. 61 (sold out) 25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61 (sold out) 25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 24 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61 (sold out) 25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 27 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61 (sold out) 25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 4 ก.พ. 61 - 8 ก.พ. 61 เกือบเต็ม25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 8 ก.พ. 61 - 12 ก.พ. 61 เกือบเต็ม25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 25 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61 เกือบเต็ม26,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61 เกือบเต็ม26,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 8 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61 เกือบเต็ม25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 10 มี.ค. 61 - 14 มี.ค. 61 เกือบเต็ม25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 11 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61 เกือบเต็ม25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 17 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61 เกือบเต็ม25,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 24 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61 เกือบเต็ม25,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน พาราไดซ์  4วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13183

ไต้หวัน พาราไดซ์ 4วัน3คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป-COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเยหลิว-MITSUI OUTLET PARK

ราคา ฿ 20,900

ZG-TPE09

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 13 ม.ค. 61 - 16 ม.ค. 61 (sold out) 20,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 18 ม.ค. 61 - 21 ม.ค. 61 (sold out) 21,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 ม.ค. 61 - 23 ม.ค. 61 (sold out) 21,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 25 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61 (sold out) 21,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 27 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61 (sold out) 21,900.00
2 ก.พ. 61 - 5 ก.พ. 61 เกือบเต็ม22,900.00
3 ก.พ. 61 - 6 ก.พ. 61 เกือบเต็ม22,900.00
4 ก.พ. 61 - 7 ก.พ. 61 เกือบเต็ม22,900.00
22 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61 เกือบเต็ม22,900.00
23 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61 เกือบเต็ม22,900.00
24 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61 เกือบเต็ม22,900.00
3 มี.ค. 61 - 6 มี.ค. 61 เกือบเต็ม22,900.00
29 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61 เกือบเต็ม22,900.00
1 เม.ย. 61 - 4 เม.ย. 61 เกือบเต็ม22,900.00
5 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61 เกือบเต็ม25,900.00
19 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61 เกือบเต็ม22,900.00
21 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61 เกือบเต็ม22,900.00
1 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61 เกือบเต็ม23,900.00
3 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61 เกือบเต็ม22,900.00
4 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61 เกือบเต็ม22,900.00
26 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 เกือบเต็ม25,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน (EXCLUSIVE) 3 อุทยาน 7วัน5คืน XW
ทัวร์ไอดี: 10032

ไต้หวัน (EXCLUSIVE) 3 อุทยาน 7วัน5คืน XW

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคา ฿ 22,777

ZG-TPE 06

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 2 ก.พ. 61 - 8 ก.พ. 61 (เหลือแค่ 2 ที่)22,777.00
3 ก.พ. 61 - 9 ก.พ. 61 มีที่ว่าง22,777.00
23 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61 มีที่ว่าง24,777.00
24 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61 มีที่ว่าง24,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 2 มี.ค. 61 - 8 มี.ค. 61 เกือบเต็ม23,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 3 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61 เกือบเต็ม22,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 9 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61 เกือบเต็ม22,777.00
10 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61 มีที่ว่าง22,777.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 17 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61 เกือบเต็ม22,777.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หรรษา ไทเป สุริยันจันทรา 4วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9893

ไต้หวัน หรรษา ไทเป สุริยันจันทรา 4วัน3คืน TG

ไฮไลท์... วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET เมนูพิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน

ราคา ฿ 27,900

VG

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
21 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61 (sold out) 27,900.00
24 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61 (sold out) 27,900.00
30 ม.ค. 61 - 2 ก.พ. 61 เกือบเต็ม27,900.00
27 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61 เกือบเต็ม27,900.00
6 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61 เกือบเต็ม27,900.00
13 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61 เกือบเต็ม27,900.00
18 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61 เกือบเต็ม27,900.00
27 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61 เกือบเต็ม27,900.00