ทัวร์ไต้หวัน5 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 10274 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวที่ไหนดี เราคือบริษัท ที่ดูแลลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวสู่ประเทศไต้หวัน มาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่องการศึกษาดูงาน การพักผ่อนท่องเที่ยว การดูงานสัมมนา งานเอ็กซ์โปรต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (2)
  • (1)
  • (2)
รูปแบบการแสดง
ZG AZTPE34 T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5D3N
ทัวร์ไอดี: 13672

ZG AZTPE34 T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5D3N

ทัวร์ถูก... คุณภาพเกินร้อย!! แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน เสี่ยงหลงเปา FREE!! โคมชงหมิง 1 โคม/2 ท่าน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG AZTPE34

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 มีที่ว่าง14,999.00
11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 6 ที่)14,999.00
12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 เกือบเต็ม14,999.00
13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 เกือบเต็ม14,999.00
5 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 มีที่ว่าง17,999.00
10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 มีที่ว่าง18,999.00
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 มีที่ว่าง24,999.00
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 มีที่ว่าง24,999.00
27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 มีที่ว่าง17,999.00
30 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62 มีที่ว่าง16,999.00
7 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 มีที่ว่าง15,999.00
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 มีที่ว่าง16,999.00
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 มีที่ว่าง15,999.00
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 มีที่ว่าง16,999.00
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 มีที่ว่าง13,999.00
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 มีที่ว่าง13,999.00
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 มีที่ว่าง16,999.00
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 มีที่ว่าง16,999.00
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 มีที่ว่าง16,999.00
ยอดนิยม
ROMANTIC IN TAIWAN  5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13506

ROMANTIC IN TAIWAN 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสิริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ตลาดปลาไทเป วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น -
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
ZG-AZTPE35

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 6 ที่)14,999.00
17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 เกือบเต็ม14,999.00
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 เกือบเต็ม15,999.00
19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 เกือบเต็ม14,999.00
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 2 ที่)14,999.00
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 เกือบเต็ม15,999.00
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 มีที่ว่าง14,999.00
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 เกือบเต็ม14,999.00
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 เกือบเต็ม15,999.00
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 มีที่ว่าง15,999.00
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 มีที่ว่าง15,999.00
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 มีที่ว่าง15,999.00
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 มีที่ว่าง15,999.00
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 4 ที่)14,999.00
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 เกือบเต็ม14,999.00
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 เกือบเต็ม14,999.00
10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 เกือบเต็ม14,999.00
11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 มีที่ว่าง15,999.00
16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 มีที่ว่าง14,999.00
23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 8 ที่)14,999.00
24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 เกือบเต็ม14,999.00
25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 เกือบเต็ม14,999.00
26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 7 ที่)14,999.00
TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N Airline : XW182
ทัวร์ไอดี: 13544

TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N Airline : XW182

TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N (XW) สัมผัสธรรมชาติ กับไฮไลท์เด็ดๆของไต้หวัน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 มีที่ว่าง16,900.00
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 เกือบเต็ม16,900.00
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 เกือบเต็ม16,900.00
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 3 ที่)16,900.00
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,900.00
ZG AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N
ทัวร์ไอดี: 13671

ZG AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N

เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป๋า พิเศษ!! ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG AZTPE01

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
23 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 มีที่ว่าง16,999.00
ยอดนิยม
PARADISE IN TAIWAN อาลีซาน  4วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13480

PARADISE IN TAIWAN อาลีซาน 4วัน3คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว Mitsui Outlet Park - ตลาดปลาไทเป
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-AZTPE46

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 (sold out) 21,999.00
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 (sold out) 21,999.00
28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 เกือบเต็ม21,999.00
1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 6 ที่)21,999.00
7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 เกือบเต็ม20,999.00
8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 เกือบเต็ม21,999.00
15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 เกือบเต็ม21,999.00
22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 เกือบเต็ม21,999.00
29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 มีที่ว่าง21,999.00
19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 เกือบเต็ม21,999.00
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 มีที่ว่าง21,999.00
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 มีที่ว่าง20,999.00
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 มีที่ว่าง20,999.00
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 มีที่ว่าง19,999.00
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 มีที่ว่าง19,999.00
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 มีที่ว่าง19,999.00