ทัวร์ไต้หวัน อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่น18 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 13318 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมล่าสุดทัวร์ไต้หวัน

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน2คืน  XW
ทัวร์ไอดี: 9393

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน2คืน XW

ทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,เย๋หลิ่ว , ตึกไทเป 101 ,| ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
GO-GQ1TPE-XW006

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 31 เกือบเต็ม 10,999.00
11 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 31 เกือบเต็ม 9,999.00
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 10,999.00
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 31 เกือบเต็ม 9,999.00
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,999.00
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,999.00
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,999.00
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,999.00
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 18,999.00
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 18,999.00
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 18,999.00
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 18,999.00
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 17,999.00
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 31 เกือบเต็ม 10,999.00
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 12,999.00
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 12,999.00
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 11,999.00
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 11,999.00
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 11,999.00
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 11,999.00
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 11,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว 4วัน3คืน VZ
ทัวร์ไอดี: 9379

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว 4วัน3คืน VZ

ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวันเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TTN-VZRMQ01

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 8 ที่) 13,888.00
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 12,888.00
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 15,888.00
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 13,888.00
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,888.00
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 13,888.00
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 16,888.00
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9968

ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
GO-GQ1TPE-XW005

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 31 เกือบเต็ม 12,888.00
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 12,888.00
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 12,888.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 12,888.00
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 12,888.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 21,888.00
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 21,888.00
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 12,888.00
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 12,888.00
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 16,888.00
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 16,888.00
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 16,888.00
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13544

ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3 ตลาดด
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW-Lover Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,333

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 13,333.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 13,333.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 13,333.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 19,999.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 22,222.00
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 20,999.00
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 30 มีที่ว่าง 13,333.00
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 30 มีที่ว่าง 13,777.00
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 30 มีที่ว่าง 13,999.00
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 15,900.00
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 16,333.00
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 21,111.00
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 16,333.00
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 15,900.00
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 30 มีที่ว่าง 13,333.00
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 30 มีที่ว่าง 14,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9721

ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
VW-HIGHLIGHT

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 (sold out) 13,999.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 (sold out) 13,999.00
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,555.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 13,555.00
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,555.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 13,555.00
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,555.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,777.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,777.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,777.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,777.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 20,555.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 20,999.00
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,333.00
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 22,222.00
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 22,222.00
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 19,111.00
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]-สุริยันจันทรา-เย่หลิว 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13506

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]-สุริยันจันทรา-เย่หลิว 5วัน3คืน XW

ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
ZG-ZTPE05

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,878

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 2 ที่) 14,878.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,878.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 7 ที่) 14,878.00
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 31 เกือบเต็ม 14,878.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 31 เกือบเต็ม 14,878.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,878.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 4 ที่) 14,878.00
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 2 ที่) 13,878.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 14,878.00
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 31 (เหลือแค่ 7 ที่) 14,878.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 14,878.00
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 13,878.00
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 13,878.00
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 17,878.00
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 17,878.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 17,878.00
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,878.00
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 14,878.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 15,878.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,878.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,878.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 15,878.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,878.00
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 14,878.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 16,878.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 22,878.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 25,878.00
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 31 เกือบเต็ม 25,878.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 31 เกือบเต็ม 25,878.00
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 31 เกือบเต็ม 25,878.00
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 19,878.00
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 31 เกือบเต็ม 13,878.00
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 31 เกือบเต็ม 14,878.00
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,878.00
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 16,878.00
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 15,878.00
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 13,878.00
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,878.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9371

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW - Signature Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,555.00
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,555.00
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 22,222.00
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 17,777.00
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 16,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9818

ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101, วัดหลงซาน, หมู่บ้านสายรุ้ง, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ช้อปปิ้งซีหมินติง,ซื่อหลิน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
IT-XW-T38

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 3 ที่) 14,888.00
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 4 ที่) 14,888.00
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 17,888.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,888.00
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 15,888.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,888.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 24,888.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 24,888.00
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 18,888.00
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 31 (เหลือแค่ 6 ที่) 15,888.00
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN (อาลีซาน) เที่ยวครบสูตร 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13340

ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN (อาลีซาน) เที่ยวครบสูตร 6วัน4คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
VW-Professional Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25 (sold out) 15,555.00
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 25 (sold out) 15,555.00
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,555.00
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 2 อุทยาน(เย๋หลิว อาลีซาน) 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13952

ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 2 อุทยาน(เย๋หลิว อาลีซาน) 5วัน3คืน SL

สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา-เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 ชิมชาอู่หลง-ชอปปิ้ง ฟ่งเ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
BT-TPE03_SL

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 4 ที่) 15,900.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,900.00
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 15,900.00
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13514

ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6วัน4คืน XW

เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป่า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG-ZTPE01

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,879

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 2 ที่) 16,878.00
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 26,878.00
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 17,878.00
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 17,878.00
5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 17,878.00
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 17,878.00
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 17,878.00
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 17,878.00
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 17,878.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม(เย่หลิว-อาลีซาน+ออนเซ็นส่วนตัว) 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13953

ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม(เย่หลิว-อาลีซาน+ออนเซ็นส่วนตัว) 6วัน4คืน SL

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋งวัดเสวียนกวง เทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
BT-TPE04_SL

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 17,900.00
27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 17,900.00
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 17,900.00
3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 18,900.00
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,900.00
9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 18,900.00
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 18,900.00
11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 6 ที่) 17,900.00
16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 16,900.00
17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 16,900.00
18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 16,900.00
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,900.00
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 1 ที่) 17,900.00
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 19,900.00
8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 17,900.00
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 16,900.00
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 17,900.00
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 17,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน AROUND TAIWAN 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 10006

ไต้หวัน AROUND TAIWAN 6วัน4คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
VW-AROUND

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 16,999.00
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 18,888.00
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 25,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน (อาลีซาน+ทาโรโกะ+เย่หลิว) หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน5คืน XW
ทัวร์ไอดี: 10028

ไต้หวัน (อาลีซาน+ทาโรโกะ+เย่หลิว) หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน5คืน XW

เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
ZG-ZTPE03

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,878

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 31 (เหลือแค่ 4 ที่) 29,878.00
14 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 20,878.00
5 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 31 มีที่ว่าง 20,878.00
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 31 มีที่ว่าง 20,878.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน โอ้โห.. ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 14016

ไต้หวัน โอ้โห.. ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน3คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ไทเป,ขอพรความรักวัดหลงซาน,ช็อปปิ้งซีเหมินติง,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,ตึกไทเป 101,ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,แช่น้ำแร่สไตล
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
GO-GQ1TPE-TG003

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 19,999.00
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 19,999.00
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 19,999.00
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 31 เกือบเต็ม 19,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน (อาลีซาน+เย่หลิว) หนานโถว,เจียอี้,ไทจง,ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นสุด 4วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 14018

ไต้หวัน (อาลีซาน+เย่หลิว) หนานโถว,เจียอี้,ไทจง,ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นสุด 4วัน3คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ไทเป,ตลาดปลาไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,COSMETIC SHOP,ตึกไทเป 101,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZTPE20

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 (sold out) 21,999.00
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25 (sold out) 20,999.00
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 7 ที่) 19,999.00
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 19,999.00
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 22,999.00
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 7 ที่) 20,999.00
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 28,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 14017

ไต้หวัน Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5วัน4คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน,ชมป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน,ช็อปปิ้งซีเหมินติง,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
GO-GQ1TPE-TG002

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 6 ที่) 22,999.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 2 ที่) 22,999.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 20,999.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 22,999.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 22,999.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 31 (เหลือแค่ 1 ที่) 22,999.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 22,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง(อาลีซัน+เย่หลิว) ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นเทพ 5วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 14019

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง(อาลีซัน+เย่หลิว) ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นเทพ 5วัน4คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟาร์มแกะชิงจิ้ง,CINGJING SKYWALK ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZTPE21

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 25 (sold out) 24,999.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 24,999.00
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 24,999.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 24,999.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 24,999.00
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 24,999.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 6 ที่) 24,999.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 7 ที่) 24,999.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 5 ที่) 26,999.00
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 26,999.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 24,999.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 8 ที่) 24,999.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 2 ที่) 24,999.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 31,999.00
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 31,999.00