กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (4)
 • (1)
 • (4)
 • (4)
 • (2)
 • (18)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 6419 ท่าน
ยอดนิยม
WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT
#9372

WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT

ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เกาะไต้หวัน ด้วยสายการบิน TIGER AIR-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน-กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์-ชมตึกไทเป 101 สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน

ราคา ฿ 14,444

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 22 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ZG-TPE01 ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไทเป101 5วัน3คืน XW
#9393

ZG-TPE01 ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไทเป101 5วัน3คืน XW

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101-ซีเหมินติง

ราคา ฿ 16,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
SH-ไต้หวัน ไทเป (TPE8) Taiwan 5D3N XW
#10014

SH-ไต้หวัน ไทเป (TPE8) Taiwan 5D3N XW

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE -วัดหลงซาน-ชมตึกไทเป101)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ราคา ฿ 16,799

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
17 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
24 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT
#9819

WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101-ซีเหมินติง

ราคา ฿ 16,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 4 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
25 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
19 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
11 ม.ค. 61 (เหลือ 30 ที่)
13 ม.ค. 61 (เหลือ 19 ที่)
1 ก.พ. 61 (เหลือ 21 ที่)
ZG-TPE01 ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW
#9370

ZG-TPE01 ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

เที่ยวถนนจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินสไตร์โบราณตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ-ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง-ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น-ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคา ฿ 17,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
4 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
13 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
1 พ.ย. 60 (เหลือ 23 ที่)
2 พ.ย. 60 (เหลือ 22 ที่)
8 พ.ย. 60 (เหลือ 21 ที่)
9 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
15 พ.ย. 60 (เหลือ 21 ที่)
16 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
SH-ไต้หวัน ไทเป (TPE8) Taiwan 5D3N XW
#10016

SH-ไต้หวัน ไทเป (TPE8) Taiwan 5D3N XW

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE -วัดหลงซาน-ชมตึกไทเป101)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ราคา ฿ 17,799

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
16 ต.ค. 60 (เหลือ 30 ที่)
ยอดนิยม
WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT
#9374

WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT

เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ-ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง-เยือนเมืองริมทะเลของเกาะไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจย่านถนนเก่าตั้นสุ่ย

ราคา ฿ 17,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 13 ต.ค. 60 (เหลือ 14 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
21 ธ.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)
10 มี.ค. 61 (เหลือ 19 ที่)
ZG-TPE01 ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไทเป101 5วัน3คืน XW
#9672

ZG-TPE01 ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไทเป101 5วัน3คืน XW

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101-ซีเหมินติง

ราคา ฿ 18,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
5 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
6 ต.ค. 60 (เหลือ 24 ที่)
12 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
11 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
13 ธ.ค. 60 (เหลือ 25 ที่)
14 ธ.ค. 60 (เหลือ 23 ที่)
20 ธ.ค. 60 (เหลือ 25 ที่)
WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT
#9816

WS-ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน IT

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101-ซีเหมินติง

ราคา ฿ 18,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 9 ธ.ค. 60 (เหลือ 19 ที่)
SH-ไต้หวัน ไทเป101 (TPE06) 5D3N XW
#10009

SH-ไต้หวัน ไทเป101 (TPE06) 5D3N XW

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE-ตึกไทเป 101-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ราคา ฿ 18,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
20 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)