ทัวร์ไต้หวัน8 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 9438 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวที่ไหนดี เราคือบริษัท ที่ดูแลลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวสู่ประเทศไต้หวัน มาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่องการศึกษาดูงาน การพักผ่อนท่องเที่ยว การดูงานสัมมนา งานเอ็กซ์โปรต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (3)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
T-DED ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9721

T-DED ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ 5วัน3คืน XW

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-AZTPE05

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
27 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 (sold out) 12,999.00
31 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61 (sold out) 12,999.00
3 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 (sold out) 12,999.00
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 (sold out) 12,999.00
10 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61 (sold out) 12,999.00
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 (sold out) 12,999.00
17 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61 (sold out) 12,999.00
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 (sold out) 12,999.00
24 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 มีที่ว่าง12,999.00
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง13,999.00
8 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม14,999.00
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง13,999.00
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง14,999.00
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง14,999.00
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 เกือบเต็ม20,999.00
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 มีที่ว่าง20,999.00
ยอดนิยม
T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ  6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 8421

T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6วัน4คืน XW

วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน–ร้านชาอู่หลง–ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-AZTPE01

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
2 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 (sold out) 14,999.00
9 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61 (sold out) 14,999.00
16 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61 (sold out) 14,999.00
23 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 (เหลือแค่ 0 ที่)14,999.00
30 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง17,999.00
8 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง16,999.00
14 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
16 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง15,999.00
28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 1 ที่)22,999.00
30 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 มีที่ว่าง22,999.00
ยอดนิยม
T-DED TAIWAN ไต้หวัน ดี๊ดี 5วัน3คืน BR
ทัวร์ไอดี: 9370

T-DED TAIWAN ไต้หวัน ดี๊ดี 5วัน3คืน BR

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อชมดอกไม้นานาชนิด-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-นมัสการพระอัฐิที่ วัดพระถังซัมจั๋ง-สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดเหวิ่นหวู่-อุทยานอาลีซาน-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-TPE52

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 (sold out) 17,999.00
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61 (sold out) 20,999.00
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 (sold out) 20,999.00
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 มีที่ว่าง20,999.00
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61 มีที่ว่าง20,999.00
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง20,999.00
2 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 6 ที่)22,999.00
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง22,999.00
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม19,999.00
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม20,999.00
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 1 ที่)21,999.00
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 3 ที่)27,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5วัน3คืน BR
ทัวร์ไอดี: 13358

ไต้หวัน อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5วัน3คืน BR

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก-ศูนย์
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
FJL-(M04) BR

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,555

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 (sold out) 21,555.00
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง22,555.00
ยอดนิยม
T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน BR
ทัวร์ไอดี: 9672

T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน BR

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านปีศาจ-หมู่บ้านสายรุ้ง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ตั้นซุ่ย-สะพานแห่งความรัก-ถนนโบราณตั้นสุย-ตลาดปลาไทเป-ตึกไทเป101-
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-TPE51

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
22 พ.ย. 61 - 26 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 8 ที่)22,999.00
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม27,999.00
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง21,999.00
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม22,999.00
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง23,999.00
ยอดนิยม
TAIWAN ที่เด็ดสุดยอด ไต้หวัน 4วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13480

TAIWAN ที่เด็ดสุดยอด ไต้หวัน 4วัน3คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง-วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันมื้อสุดพิเศษตึกไทเป101 ชั้น86-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-TPE41

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
2 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 (sold out) 23,999.00
9 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 (sold out) 23,999.00
15 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 (sold out) 22,999.00
22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 (เหลือแค่ 8 ที่)22,999.00
29 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม22,999.00
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม27,999.00
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง23,999.00
14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง23,999.00
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง23,999.00
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 0 ที่)23,999.00
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 1 ที่)28,999.00
ยอดนิยม
TAIWAN ไต้หวัน เก๋กู้ด  5วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13479

TAIWAN ไต้หวัน เก๋กู้ด 5วัน4คืน TG

ล่องทะเลสาบสุริยัน,จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-ชมวิวไร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป101-แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นไต้หวัน ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อุทยานธรรมชาติ ทา
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-TPE42

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
27 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 (sold out) 23,999.00
3 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 (sold out) 25,999.00
15 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 (sold out) 26,999.00
17 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61 (sold out) 25,999.00
24 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61 (เหลือแค่ 2 ที่)25,999.00
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 2 ที่)25,999.00
29 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 3 ที่)26,999.00
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม30,999.00
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม30,999.00
8 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม29,999.00
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม26,999.00
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง26,999.00
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 0 ที่)26,999.00
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง26,999.00
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 2 ที่)31,999.00
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)34,999.00
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 1 ที่)33,999.00
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 มีที่ว่าง32,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน Best สุริยันจันทรา อาลีซาน วัดฝอกวงซาน เย่หลิว 5วัน4คืน CI
ทัวร์ไอดี: 9825

ไต้หวัน Best สุริยันจันทรา อาลีซาน วัดฝอกวงซาน เย่หลิว 5วัน4คืน CI

หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tow
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG-TPE21

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง25,900.00
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง25,900.00