ทัวร์ไต้หวัน อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่น26 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 12705 ท่าน ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมล่าสุดทัวร์ไต้หวัน

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน2คืน  XW
ทัวร์ไอดี: 9393

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 4วัน2คืน XW

ทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,เย๋หลิ่ว , ตึกไทเป 101 ,| ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
GO-GQ1TPE-XW006

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 31 (sold out) 9,999.00
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 9,999.00
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 31 เกือบเต็ม 9,999.00
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 5 ที่) 10,999.00
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 31 เกือบเต็ม 10,999.00
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 10,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13544

ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3 ตลาดด
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW-Lover Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,499

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 10,499.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,222.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9968

ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
GO-GQ1TPE-XW005

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,111

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 31 (sold out) 11,111.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 11,111.00
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,111.00
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 31 เกือบเต็ม 11,111.00
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 5 ที่) 11,111.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว  4วัน3คืน VZ
ทัวร์ไอดี: 13300

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย๋หลิว 4วัน3คืน VZ

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่าย
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-VZRMQ01

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 30 (เหลือแค่ 0 ที่) 11,888.00
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 14,888.00
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 14,888.00
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 14,888.00
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 14,888.00
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 14,888.00
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 30 เกือบเต็ม 14,888.00
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 15,888.00
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 15,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13480

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน ,ตึกไทเป101, วัดหลงซาน ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งซีหมินติง, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
GO-GQ1TPE-XW004

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 31 เกือบเต็ม 11,999.00
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 31 เกือบเต็ม 11,999.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 31 เกือบเต็ม 13,888.00
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 11,999.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9818

ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101, วัดหลงซาน, หมู่บ้านสายรุ้ง, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ช้อปปิ้งซีหมินติง,ซื่อหลิน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
IT-XW-T38

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 12,888.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 12,888.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,888.00
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 12,888.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 14,888.00
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,888.00
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,888.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,888.00
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 13,888.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 3 ที่) 13,888.00
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 13,888.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 16,888.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,888.00
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 4 ที่) 14,888.00
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 2 ที่) 14,888.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 31 เกือบเต็ม 15,888.00
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 31 (เหลือแค่ 2 ที่) 14,888.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,888.00
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,888.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,888.00
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 15,888.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 17,888.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 31 มีที่ว่าง 22,888.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 24,888.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 24,888.00
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 18,888.00
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 15,888.00
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 31 มีที่ว่าง 14,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป(สุริยันจันทรา เย่หลิว)  5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9852

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป(สุริยันจันทรา เย่หลิว) 5วัน3คืน XW

เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZTPE02

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 31 (sold out) 13,999.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 31 เกือบเต็ม 12,999.00
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 12,999.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,999.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,999.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 18,999.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 18,999.00
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 1 ที่) 16,999.00
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,999.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,999.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,999.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 15,999.00
ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9721

ไต้หวัน สุดยอด HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
VW-HIGHLIGHT

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,333.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,333.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,333.00
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,555.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 13,555.00
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,555.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,555.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,777.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,777.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 4 ที่) 13,777.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,777.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 20,555.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 20,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน VZ
ทัวร์ไอดี: 9379

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน VZ

ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวันเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
PB-PTW11-VZ

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 34 (sold out) 13,900.00
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 34 เกือบเต็ม 13,900.00
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 4 ที่) 13,900.00
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 4 ที่) 17,900.00
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 16,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 2 อุทยาน(เย๋หลิว อาลีซาน) 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13952

ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 2 อุทยาน(เย๋หลิว อาลีซาน) 5วัน3คืน SL

สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา-เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 ชิมชาอู่หลง-ชอปปิ้ง ฟ่งเ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
BT-TPE03_SL

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 14,900.00
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 14,900.00
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 14,900.00
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,900.00
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,900.00
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,900.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 25 (เหลือแค่ 5 ที่) 13,900.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 8 ที่) 15,900.00
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 0 ที่) 17,900.00
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,900.00
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,900.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4วัน3คืน VZ
ทัวร์ไอดี: 9236

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4วัน3คืน VZ

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ทนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซานชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวันพิเศษ!! ชิมลอเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
PB-PTW12-VZ

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 17,900.00
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 16,900.00
ไต้หวัน ทาโรโกะ OH MY GOD !!  5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13292

ไต้หวัน ทาโรโกะ OH MY GOD !! 5วัน3คืน SL

☛ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันงดงาม ธารน้ำ หุบเขาหินอ่อน ที่คุณต้องห้ามพลาด ณ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ☛อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ไหว้พระขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหลงซาน ☛ ดื่มด่ำวิวทิวทัศน์
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
VW-TAROKO

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,555.00
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 0 ที่) 16,555.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 14,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9371

ไต้หวัน มหัศจรรย์อาลีซาน (Signature Taiwan) 5วัน3คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
VW - Signature Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,555.00
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,999.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 14,555.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาเพลินตัวแม่] (สุริยันจันทรา อาลีซาน เย่หลิว) 4วัน3คืน CI
ทัวร์ไอดี: 9825

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาเพลินตัวแม่] (สุริยันจันทรา อาลีซาน เย่หลิว) 4วัน3คืน CI

หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tow
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG-ZTPE31

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 30 (sold out) 14,999.00
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 30 (sold out) 14,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว,ไทจง,ไทเป - เลสโก..กินเก่งตัวพ่อ  4วัน3คืน CI
ทัวร์ไอดี: 14020

ไต้หวัน หนานโถว,ไทจง,ไทเป - เลสโก..กินเก่งตัวพ่อ 4วัน3คืน CI

เมืองไทจง,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ไทเป,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,หมู่บ้านโบราณ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZTPE32

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 25 (sold out) 15,999.00
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 15,999.00
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 16,999.00
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 17,999.00
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 16,999.00
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 16,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13340

ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน4คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
VW-Professional Taiwan

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,555.00
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,555.00
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,555.00
22 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 16,555.00
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 15,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาลีซาน ไทเป 5วัน4คืน VZ
ทัวร์ไอดี: 9823

ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาลีซาน ไทเป 5วัน4คืน VZ

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายานชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติงพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู ฟรี WIFI
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
TTN-VZRMQ02

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 30 (เหลือแค่ 5 ที่) 15,888.00
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 17,888.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 30 เกือบเต็ม 18,888.00
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 30 เกือบเต็ม 17,888.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13514

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6วัน4คืน XW

เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป่า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG-ZTPE01

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 16,999.00
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 15,999.00
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 4 ที่) 15,999.00
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 8 ที่) 19,999.00
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 31 (เหลือแค่ 4 ที่) 17,999.00
22 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 18,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน AROUND TAIWAN 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 10006

ไต้หวัน AROUND TAIWAN 6วัน4คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
VW-AROUND

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,555.00
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 17,555.00
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 16,999.00
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 18,888.00
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 25,555.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13953

ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน4คืน SL

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋งวัดเสวียนกวง เทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
BT-TPE04_SL

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 16,900.00
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 17,900.00
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 25 เกือบเต็ม 16,900.00
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 25 (เหลือแค่ 4 ที่) 17,900.00
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 (เหลือแค่ 0 ที่) 17,900.00
30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 1 ที่) 17,900.00
6 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 1 ที่) 17,900.00
25 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 17,900.00
27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,900.00
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,900.00
3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,900.00
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,900.00
9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,900.00
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,900.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง 6วัน4คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13313

ไต้หวัน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3เด้ง 6วัน4คืน SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยา
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
VW-6D4N-SL

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,555

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
8 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,555.00
15 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,555.00
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,999.00
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,999.00
ยอดนิยม
โอ้โห.. ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N TG
ทัวร์ไอดี: 14016

โอ้โห.. ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ไทเป,ขอพรความรักวัดหลงซาน,ช็อปปิ้งซีเหมินติง,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,ตึกไทเป 101,ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,แช่น้ำแร่สไตล
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
GO-GQ1TPE-TG003

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 18,999.00
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน5คืน XW
ทัวร์ไอดี: 10028

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน5คืน XW

เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
ZG-ZTPE03

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,899

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 21,999.00
24 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 31 มีที่ว่าง 19,999.00
8 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 31 เกือบเต็ม 22,999.00
10 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 22,999.00
17 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 31 มีที่ว่าง 22,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว,เจียอี้,ไทจง,ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นสุด 4วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 14018

ไต้หวัน หนานโถว,เจียอี้,ไทจง,ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นสุด 4วัน3คืน TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ไทเป,ตลาดปลาไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,COSMETIC SHOP,ตึกไทเป 101,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZTPE20

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 25 เกือบเต็ม 19,999.00
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 23,999.00
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 20,999.00
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 20,999.00
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 20,999.00
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 19,999.00
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 19,999.00
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,999.00
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 20,999.00
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 20,999.00
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25 เกือบเต็ม 28,999.00
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 28,999.00
ยอดนิยม
Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5D4N TG
ทัวร์ไอดี: 14017

Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5D4N TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน,ชมป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน,ช็อปปิ้งซีเหมินติง,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
GO-GQ1TPE-TG002

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 21,999.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,999.00
ยอดนิยม
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นเทพ 5D4N TG
ทัวร์ไอดี: 14019

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นเทพ 5D4N TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟาร์มแกะชิงจิ้ง,CINGJING SKYWALK ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG- ZTPE21

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 25 (sold out) 23,999.00
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 25,999.00
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 25,999.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 26,999.00
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 26,999.00
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 25,999.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 26,999.00
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25 (เหลือแค่ 4 ที่) 24,999.00
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 24,999.00
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 7 ที่) 24,999.00
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 25 เกือบเต็ม 25,999.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 26,999.00
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 26,999.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 24,999.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 31,999.00
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 31,999.00