ทัวร์ญี่ปุ่น อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น32 โปรแกรม

Upated: 7/22/2019 11:57:57 PM : 39412 ท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น

สุดยอดนิยมจุดหมายปลายทางในการเที่ยว ณ ปัจจุบัน คือ ทัวร์ญี่ปุ่น ที่ต้องขอบอกเลยว่ายอดจำนวนของคนไทยเดินทางสู่ประเทศแห่งนี้มีอัตราสูงที่สุด นับจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดนโยบายยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท้องเี่ยวชาวไทย อันเป็นเหตุให้การ เที่ยวญี่ปุ่น เป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้นการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นถือว่า เป็นเรื่องยากสุดๆ และเป็นเหตุให้ทัวร์ ญี่ปุนราคาถูก ได้ออกสู่ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศและมีการแข่งขันกันสูงมาก ยิ่งมีอัตราราคาถูกลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่จะมีการยกเลิกวีซ่าให้ชาวไทย ตลอดจนถึงสายการบินต้นทุนต่ำได้เข้ามาแย่งชิงตลาดกันอย่างได้ชัด ทำให้คนไทย ได้เฮ! เมื่อการเที่ยวญี่ปุ่นในราคาที่จับต้องได้ ไม่แพงมากเทียบกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง รวมถึงการเที่ยวภายในประเทศของเราเสียอีก ในเรื่องต่อจากนี้สิ่งที่ท่านจะได้รับความรู้ มีดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปสำหรับเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น
 2. ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปญี่ปุ่น
 3. ระเบียบศุลกากรญี่ปุ่น
 4. กรมการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
 5. ภูมิศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
 6. สกุลเงิน ญี่ปุ่น ใช้ สกุลเงิน เยน (Yen)
 7. เวลาในญีปุ่น
 8. การใช้ภาษาในการเที่ยวญี่ปุ่น
 9. ข้อมูลเตรียมตัวเดินทาง เที่ยวญี่ปุ่น
 10. โทรจากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น
 11. โทรกลับประเทศไทยโดยบัตรโทรศัพท์
 12. การให้ทิป ในประเทศญี่ปุ่น
 13. ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไปสำหรับเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น

ธงชาติ ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ?)  เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย
ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน  เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน
สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490
ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสองของโลก ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี และยังเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี เครื่องจักร และหุ่นยนต์

ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปญี่ปุ่น

ขั้นตอนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

หลังจากได้ทำการโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบินแล้ว และได้รับ boarding pass และ passport คืนจากเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ให้รอฟังคำชี้แจง และเข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย
แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง
 พยายามให้ไปถึง Gate ก่อนเวลานัดสัก 10-15 นาที เนื่องจากบาง Gate จะใช้เวลาเดินค่อนข้างนาน และปกติ gate จะปิดก่อนเครื่องออกประมาณ 30 นาที

ระเบียบศุลกากรญี่ปุ่น

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ศุลกากรห้ามนำเข้าผลไม้ และอาหารสดทุกชนิด อนุญาตให้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ขวด บุหรี่ไม่เกิน 1 ห่อ น้ำหอม 2 ออนซ์ และของขวัญมีราคา ไม่เกิน 100,000 เยนมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีตามระเบียบ

หมายเหตุ***ของใช้หากซื้อใน  Duty free  สามารถนำขึ้นเครื่องได้***

 1. อาหารเด็กและยาต่าง ๆ  ที่เป็นของเหลว  จะต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ตรวจสอบก่อนนำขึ้นเครื่อง
 2. โทรศัพท์มือถือสามารถนำขึ้นเครื่องได้ปกติ  แต่ท่านจะต้องปิดมือถือก่อนขึ้นเครื่อง

กรมการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ 
 2. พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูล

** ในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น และหากปฏิเสธการอ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้กลับประเทศ **

ยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ 

 1.  บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 3. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
 4. บุคคลที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการในประเทศญี่ปุ่น
 5. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ(3)และ(4) ตามกฎระเบียบ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

ภูมิศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะวางตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของทวีปเอเชีย เกาะที่สำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ได้แก่ฮกไกโด ฮนชู ชิโกกุ และคีวชู นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะริวกิวทางตอนใต้ของเกาะคีวชู ซึ่งเกาะทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่าหมู่เกาะญี่ปุ่น ญี่ปุ่นถูกล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้าน ได้แก่ทะเลโอค็อตสค์ทางเหนือ ทะเลญี่ปุ่นทางตะวันตก ทะเลจีนตะวันออกทางตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลฟิลิปปินส์ทางใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก พื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือทำการเพาะปลูกได้ เพราะมีลักษณะสูงชันและมีโอกาสที่จะเกิดดินถล่มจากแผ่นดินไหวหรือฝนที่ตกหนัก ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอย่างหนาแน่น และทำให้เมืองสำคัญในญี่ปุ่นมีประชากรหนาแน่นมาก ใน พ.ศ. 2548 ญี่ปุ่นมีป่าไม้ร้อยละ 66.4 พื้นที่ทางการเกษตรร้อยละ 12.6 อาคารร้อยละ 4.9 พื้นน้ำร้อยละ 3.5 ถนนร้อยละ 3.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 9
ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก 3 แผ่น ทำให้เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงต่ำบ่อย ๆ  และยังมีแผ่นดินไหวความรุนแรงสูงที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหลายครั้งในศตวรรษที่ผ่านมา เช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547 และ แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟ ยังทำให้ญี่ปุ่นมีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภูเขาฟูจิซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นก็เป็นภูเขาไฟ
หมู่เกาะญี่ปุ่นวางตัวยาวในแนวเหนือใต้ จึงทำให้มีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็น 6 เขต คือ

 • ฮกไกโด: พื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี แม้จะมีหยาดน้ำฟ้าไม่มาก แต่ในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมทั่วทั้งเกาะ
 • ทะเลญี่ปุ่น: ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผ่านในช่วงฤดูหนาวทำให้มีหิมะตกมาก ในช่วงฤดูร้อนอากาศมักจะเย็นกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก แม้ว่าบางครั้งจะเกิดปรากฏการณ์เฟห์นที่ทำให้อากาศร้อนมากผิดปกติ
 • ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวและระหว่างกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างมาก
 • ทะเลเซะโตะ: ภูเขาบริเวณชูโงะกุและชิโกะกุช่วยป้องกันบริเวณทะเลเซะโตะจากลมฤดูต่าง ๆ ทำให้บริเวณนี้มีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกน้อยตลอดทั้งปี
 • ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก: ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นแต่ไม่ค่อยมีหิมะตก ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนและชื้นเพราะลมตะวันออกเฉียงใต้
 • หมู่เกาะตะวันตกเฉียงใต้: หมู่เกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตร้อน คืออากาศอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อน มีฝนตกมากและมีไต้ฝุ่นผ่านมาในช่วงเปลี่ยนฤดู

ฤดูฝนหลักเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่โอะกินะวะ และจึงค่อย ๆ ไต่ขึ้นไปจนถึงฮกไกโดในปลายเดือนกรกฎาคม บนเกาะฮนชูฤดูฝนจะเริ่มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน มีระยะเวลาประมาณเดือนครึ่ง และในช่วงปลายฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงมักมีไต้ฝุ่นพัดผ่าน โดยเฉลี่ยจะมีไต้ฝุ่นพัดเข้าใกล้ญี่ปุ่นปีละ 11 ลูก

สภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่น

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

 1. ฤดูใบไม้ผลิ : (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส
 2. ฤดูร้อน : (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ 1 เดือน ในช่วงต้นฤดู อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส
 3. ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22-27 องศาเซลเซียส
 4. ฤดูหนาว : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 05-07 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิรอบปีของ ญี่ปุ่น

อุณหภูมิในญี่ปุ่น

ฝนตกรอบปีของ ญี่ปุ่น

ฝนตกรอบปีของญี่ปุ่น

สกุลเงิน ญี่ปุ่น ใช้ สกุลเงิน เยน (Yen)

สกุลเงินเยน ญี่ปุ่น

เวลาในญีปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

การใช้ภาษาในการเที่ยวญี่ปุ่น

ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษตามสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม, สนามบิน, สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ตาม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ข้อมูลเตรียมตัวเดินทาง เที่ยวญี่ปุ่น


การแต่งกาย 

เสื้อแขนยาว รองเท้าสวมใส่สบาย, ถุงเท้า. ครีมทาผิว ลิปมัน, หมวก, ร่ม (อุปกรณ์กันหนาว)

กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

ยารักษาโรค 

ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาน้ำยาติดตัวไปด้วย และกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบด้วย

ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้าน ในประเทศญี่ปุ่น

ร้านค้าโดยทั่วไปเปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 นาฬิกา 
ห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการในวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์  วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกันทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพสินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ราวๆ 19:00 นาฬิกา) 

สินค้าที่น่าซื้อ เครื่องใช่ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป,แว่นตา, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ เป็นต้น 

เครดิตการ์ด        สามารถใช้ได้ตามโรงแรม และห้างสรรพสินค้าในเมืองสำคัญ

น้ำประปา         น้ำประปาที่ประเทศญี่ปุ่นสะอาด สามารถดื่มได้ทุกแห่ง
กระแสไฟฟ้า     ญี่ปุ่นใช้กระแสไฟฟ้า 110 โวลต์ (ปลั๊กเสียบเป็น หัวแบน 2 ขา) 

ตัวอย่างปลั๊กไฟในประเทศญี่ปุ่น 

 ปลั๊กไฟ ใช้ในญี่ปุ่น
โทรศัพท์ หากต้องการนำโทรศัพท์ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น ตัวเครื่องโทรศัพท์จะต้องรองรับระบบ 3G ได้เท่านั้น และต้องเปิดบริการโรมมิ่ง (Roaming) ที่เครือข่ายที่ท่านสังกัด
ก่อนเดินทางและรหัสประเทศญี่ปุ่นคือ +81/รหัสประเทศไทยคือ +66

โทรจากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น 

โทรจากเครื่องโทรศัพท์ของ True กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากเครื่องขององค์การโทรศัพท์ กด 001-809-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากมือถือทุกระบบ กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์ 
   (อัตราค่าบริการนาทีละ 7 บาท)

โทรกลับประเทศไทยโดยบัตรโทรศัพท์

มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ท่องเที่ยว  ราคาเริ่ม 1,000 เยน 
กรุงเทพฯ  : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก
ต่างจังหวัด : 001-010-66 ตามด้วยรหัสเมืองโดยตัดศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก
โทรภายในญี่ปุ่น : รหัสเมือง / มือถือ - หมายเลขโทรศัพท์
 

การให้ทิป ในประเทศญี่ปุ่น

การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะได้รับค่าทิปเป็นการตอบแทน สำหรับหัวหน้าทัวร์ ถ้าหากเขาเหล่านั้นน่ารัก และบริการดีเป็นพิเศษท่านอาจจะให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

**โปรดเก็บรักษาพาสปอร์ตให้ดีที่สุด หากไปไหนทุกครั้งไม่ควรไปเพียงลำพังและควรนำนามบัตรโรงแรมติดตัว** 

การท่องเที่ยวเป็นกำไรชีวิต

หากท่านทำใจให้สนุกสนาน และปฏิบัติตามข้อแนะนำพิเศษนี้ ท่านจะเที่ยวอย่างสบายใจ สบายกาย และมีความสุข วัฒนธรรมบางอย่างอาจดูแปลกตาหรือตลก โปรดคิดเสียว่า  เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม บริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจไม่สุภาพอ่อนน้อมหรือบริการทุกอย่างเหมือนเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบ หรือ รสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่าท่านลองมาชิมและลิ้มลองอาหารที่แปลกและใหม่ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 

ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการเที่ยวญี่ปุ่น

おはようごさいます - ( o - ha - you - go - zai - masu อ่านว่า โอะ ฮา โยะ โก ไซ อิ มัส )  =  สวัสดีตอนเช้า
こんにちは - ( kon - ni - chi - wa อ่านว่า คอน นิ จิ วะ )  =  สวัสดีตอนบ่ายๆ
こんばんは - ( kom - ban - wa อ่านว่า  คอม บัง วะ )  =  สวัสดีตอนเย็น
さようなら - ( sa - you - na - ra อ่านว่า ซา โย นา ระ )  =  ลาก่อน
ありがとう ございます (a –ri-ga-tou-go-za-i-masu  อ่านว่า อะ ริ ง ะ โตะ โก ไซ อิ มัส)  = ขอบคุณมากครับ / ค่ะ
すみません (su-mi-ma-sen อ่านว่า ซุ มิ มะ เซน)  = ขอโทษครับ / ค่ะ
 

โปรแกรมล่าสุดทัวร์ญี่ปุ่น

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โตเกียว FUJI ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้1 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13317

ญี่ปุ่น โตเกียว FUJI ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้1 5วัน3คืน XJ

นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ–โตเกียวสกายทรี- สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ-เอ้าท์เลท-แช่น้ำแร่ธรรมชาติ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว-วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ129

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 28 (sold out) 14,888.00
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 28 (sold out) 14,888.00
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 28 (เหลือแค่ 2 ที่) 14,888.00
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 28 มีที่ว่าง 14,888.00
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 28 (เหลือแค่ 0 ที่) 14,888.00
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 28 (เหลือแค่ 0 ที่) 14,888.00
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 28 (เหลือแค่ 0 ที่) 14,888.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 28 (เหลือแค่ 0 ที่) 14,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โตเกียว Fuji ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2 ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13322

ญี่ปุ่น โตเกียว Fuji ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2 ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน3คืน XJ

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเช็นธรรมชาติ-ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ130

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 32 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 32 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 32 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โอซาก้า MIYAMA KYOTO ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13974

ญี่ปุ่น โอซาก้า MIYAMA KYOTO ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 5วัน3คืน XJ

เมืองมิยาม่า,สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท,หมู่บ้านคายาบูกิ,ช้อปปิ้งจุใจExpo City ,Duty Free,ชินไซบาชิ,ชื่นชมธรรมชาติ,น้ำตกมิโนะ,อลังการกับปราสาทโอซาก้า,ใส่ชุดกิโมโน,ชมศาลเจ้าเฮอัน,ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ131

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 31 (sold out) 14,888.00
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 31 (sold out) 14,888.00
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 2 ที่) 14,888.00
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 7 ที่) 14,888.00
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 7 ที่) 14,888.00
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 4 ที่) 14,888.00
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 3 ที่) 14,888.00
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 2 ที่) 14,888.00
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โอซาก้า KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ราคาไฟไหม้ 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13975

ญี่ปุ่น โอซาก้า KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ราคาไฟไหม้ 5วัน3คืน XJ

เมืองมิยาม่า,สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท,หมู่บ้านคายาบูกิ,สัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า,เมืองหลวงเก่าเกียวโต,ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ,สักการะศาลเจ้าเฮอัน,ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น,ชื่นชมธรรมชาติน้ำตกมิ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ132

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 5 ที่) 14,888.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 2 ที่) 14,888.00
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 4 ที่) 14,888.00
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 14,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โอซาก้า อะไรว่ะ-Osaka Nara Kyoto Kobe 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13981

ญี่ปุ่น โอซาก้า อะไรว่ะ-Osaka Nara Kyoto Kobe 5วัน3คืน XJ

นารา,วัดโทไดจิ,สวนกวาง,โอซาก้า,ปราสาทโอซาก้า,ห้าง Donton Plaza,ชินไซบาชิ,โอซาก้า,เกียวโต,อาราชิยาม่า,ป่าไผ่,ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว,ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชา,ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ,โกเบ,ย่านโกเบฮาร์เบอร์แ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
IT-JXJ887

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,888.00
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 30 เกือบเต็ม 15,888.00
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 30 เกือบเต็ม 15,888.00
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,888.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,888.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น นาโกย่า TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์เมืองเก่ากับดอกไม้งาม 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13973

ญี่ปุ่น นาโกย่า TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์เมืองเก่ากับดอกไม้งาม 5วัน3คืน XJ

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ,ชิราคาวาโกะ,อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ,เมืองมัตสึโมโต้,เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ,สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ,สัญลักษณ์ของประเทศญ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ118

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 19,888.00
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 25 (เหลือแค่ 3 ที่) 19,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์) 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 10015

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์) 5วัน3คืน SL

นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูก
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZNRT17

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,799

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 35 (sold out) 19,999.00
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 19,999.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 19,999.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 19,999.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 19,999.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 35 (เหลือแค่ 8 ที่) 18,999.00
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 19,999.00
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 35 มีที่ว่าง 19,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น Sugoi Osaka_Osaka Nara Kyoto Kobe 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13982

ญี่ปุ่น Sugoi Osaka_Osaka Nara Kyoto Kobe 5วัน3คืน XW

นารา,วัดโทไดจิ,สวนกวาง,ปราสาทโอซาก้า,ห้าง Doton Plaza,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ล่องเรือ Tombori River Cruise,เกียวโต,ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น,อาราชิยาม่า,ป่าไผ่,สะพานโทเง็ตสึเคียว,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
IT-JXW30

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 4 ที่) 25,888.00
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 6 ที่) 24,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ BEPPU-KUMAMOTO ซุปตาร์วันหวานหวาน 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13991

ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ BEPPU-KUMAMOTO ซุปตาร์วันหวานหวาน 5วัน3คืน XJ

เยือนคิวชู,แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น,อิสระช้อปปิ้งเต็มวันเมืองฟุกุโอกะ,ชมภูเขาไฟอะโสะ,ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น,ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ,ชมบ่อน้ำพุร้อน,บ่อนรก,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าดาไซฟุ,เพลิดเพลินกับความน่
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-SL02

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 19,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น เปปปุ-ซากะ-ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5D3N
ทัวร์ไอดี: 13990

ญี่ปุ่น เปปปุ-ซากะ-ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5D3N

ฟุกุโอกะ,ศาลเจ้าดาไซฟุ,เบปปุ,หมู่บ้านยูฟูอิน,บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ,แช่ออนเซ็น,ยูเมะ ทาวน์,วัดนาริตะซังคุรุเมะ,ซากะ,ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ,ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZFUK04

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,999.00
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,999.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,999.00
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,999.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,999.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,999.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 19,999.00
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 19,999.00
ยอดนิยม
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์ 4วัน2คืน MM
ทัวร์ไอดี: 6656

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์ 4วัน2คืน MM

โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน-ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ-หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
CU-EASY SUNSHINE OKINAWA

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 30 (sold out) 20,900.00
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 20,900.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม พักโตเกียว ช้อปจุใจ 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9663

ญี่ปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม พักโตเกียว ช้อปจุใจ 5วัน3คืน XW

เทศกาลFUJI SHIBAZAKURA,โอชิโนะ ฮัคไค,ภูเขาไฟฟูจิ,ล่องเรือหงส์,ฟูจิคิว ไฮแลนด์,วัดอาซากุสะ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
HT HJT-XW53-V03

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ONCE IN FUKUOKA 5 วัน 3 คืน SL
ทัวร์ไอดี: 5661

ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ONCE IN FUKUOKA 5 วัน 3 คืน SL

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมหมู่บ้านยูฟูอิน ต้นแบบ OTOP เยือนบ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกแห่งเบปปุ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZFUK03

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 35 (sold out) 22,999.00
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 21,999.00
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น หนาวจังเลย โอซาก้า Nara Kyoto Kobe Ski Winter 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13979

ญี่ปุ่น หนาวจังเลย โอซาก้า Nara Kyoto Kobe Ski Winter 5วัน3คืน XW

นารา,วัดโทไดจิ,สวนกวาง,เกียวโต,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น,โกเบ,ลานสกี Rokko Snow Park,โอซาก้า,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ปราสาทโอซาก้า,JTC,ดิวตี้ฟรี ริงกุ,พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท,พิเศษ บุฟ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
IT- JXW33

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 33,888.00
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 33,888.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 33,888.00
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 32,888.00
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 32,888.00
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 32,888.00
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 25,888.00
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 24,888.00
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 24,888.00
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 25,888.00
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 24,888.00
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 23,888.00
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 23,888.00
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 23,888.00
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 22,888.00
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 34 มีที่ว่าง 23,888.00
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 34 มีที่ว่าง 23,888.00
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 34 มีที่ว่าง 23,888.00
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 34 มีที่ว่าง 24,888.00
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 34 มีที่ว่าง 24,888.00
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 34 มีที่ว่าง 23,888.00
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 34 มีที่ว่าง 24,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ไปซิคะ โอซาก้า Nara Kyoto Kobe Sakano Train 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13980

ญี่ปุ่น ไปซิคะ โอซาก้า Nara Kyoto Kobe Sakano Train 5วัน3คืน XW

นารา,วัดโทไดจิ,สวนกวาง,ปราสาทโอซาก้า,ย่านโกเบ,ฮาร์เบอร์แลนด์,เกียวโต,นั่งรถไฟสายโรแมนติก,อาราชิยาม่า,ป่าไผ่,สะพานโทเง็ตสึเคียว,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,โอซาก้า,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ชินเซไก,บุฟเฟ่ต์BBQ YAKINIK
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
IT-JXW32

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 22,888.00
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 22,888.00
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 22,888.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 22,888.00
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 22,888.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น นาโกย่า TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์สายบันเทิง 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13976

ญี่ปุ่น นาโกย่า TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์สายบันเทิง 5วัน3คืน XJ

เที่ยวญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี,หมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ,ความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ,เมืองมัตสึโมโต้,เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ,สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5,ช้อปปิ้งจ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ137

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Autumn) ซุปตาร์ใบไม้เปลี่ยนสีหวานเย็น 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13977

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Autumn) ซุปตาร์ใบไม้เปลี่ยนสีหวานเย็น 5วัน3คืน XJ

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้ง1วันเต็ม,นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ,ชมวิวอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง,ลิ้มรสความอร่อยราเมนต้นตำรับที่,หมู่บ้านราเมน,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนินพระพุทธเจ้า,สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนต
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ119

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 26,888.00
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 7 ที่) 25,888.00
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 23,888.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Hokkaido Ski Freeday ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13978

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Hokkaido Ski Freeday ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ 5วัน3คืน XJ

ฮอกไกโดฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม,อิสระเล่นสกี ,ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร, เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ,ชมหมีภูเขาไฟโชวะ, สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ,เมืองโอตารุ,ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ,มิตซ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ120

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 4 ที่) 28,888.00
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 36,888.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 36,888.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 39,888.00
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 39,888.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 39,888.00
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 35,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ (เลสโก การะบุหนิง) 5D3N
ทัวร์ไอดี: 13989

ญี่ปุ่น เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ (เลสโก การะบุหนิง) 5D3N

ฟุกุโอกะ,ศาลเจ้าดาไซฟุ,เบปปุ,หมู่บ้านยูฟูอิน,บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ,โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต,ศาลเจ้ายูโทคุ,ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ,ซากะ,นางาซากิ,สวนสันติภาพนางาซากิ,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งย่านเทนจิน,บุฟเฟ่ต์
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZFUK01

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,999.00
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,999.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,999.00
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,999.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Lavender ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9964

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Lavender ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ 5วัน3คืน XJ

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ ม
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ110

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,788

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 34 เกือบเต็ม 24,888.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 3 ที่) 22,888.00
ยอดนิยม
จีน โอซาก้าสละโสด-Osaka Kyoto Takayama Shirakawago 6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13983

จีน โอซาก้าสละโสด-Osaka Kyoto Takayama Shirakawago 6วัน4คืน XW

โอซาก้า,ปราสาทโอซาก้า,เกียวโต,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น,MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO,เมืองเซกิ,ร้านซันชู Hamonoyasan,หมู่บ้านชิราคาวาโกะ,ทาคายาม่า,ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
IT-JXW29

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 20,880.00
3 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 20,880.00
10 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 20,880.00
24 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 20,880.00
1 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
8 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
15 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ พาออกเดท 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9066

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ พาออกเดท 6วัน4คืน XJ

ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ชมหมู่บ้านเทพ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ122

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 29,888.00
27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 29,888.00
30 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 6 ที่) 30,888.00
1 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 3 ที่) 30,888.00
6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 30,888.00
7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
8 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 32,888.00
11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
12 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
15 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 30,888.00
19 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 30,888.00
20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 2 ที่) 30,888.00
23 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 33,888.00
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 33,888.00
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 35,888.00
30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 35,888.00
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 34 เกือบเต็ม 35,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ (เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี) 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13421

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ (เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี) 5วัน3คืน XJ

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน-โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZHOK06

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 35 (sold out) 25,999.00
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 26,999.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน 5 วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13926

ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน 5 วัน3คืน XJ

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า-เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน-ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ-เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ125

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 26,888.00
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 26,888.00
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 3 ที่) 26,888.00
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 5 ที่) 26,888.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 เกือบเต็ม 26,888.00
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 26,888.00
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โอซาก้า SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13472

ญี่ปุ่น โอซาก้า SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) 6วัน4คืน XJ

โอซาก้า ชิราคาวาโกะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ-นาโกย่า-ซาคาเอะ-เกียวโต–ศาลเจ้าเฮอัน -วัดคินคะคุจิ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-เมืองทตโทริ–เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย–พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TTN-XJ127

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,788

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
3 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
8 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
10 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 34 เกือบเต็ม 28,788.00
14 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
15 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
16 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
17 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 3 ที่) 28,788.00
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
24 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
29 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
31 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
1 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
5 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
6 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
7 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 28,788.00
8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
10 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
12 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
13 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 28,788.00
14 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 28,788.00
15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 28,788.00
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
21 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 34 เกือบเต็ม 28,788.00
24 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
25 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โอซาก้า TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ  5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13319

ญี่ปุ่น โอซาก้า TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ 5วัน3คืน XJ

ลานสกีเมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–หมู่บานชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-ซาคาเอะ-เกียวโต–แต่งชุดกิโมโน-ศาลเจ้าเฮอัน-วัดคินคะคุจิ- ปราสาทโอซาก้า-ชินไซบาชิ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่–สะพานโทเก็ตสึคียว
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ126

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 28,888.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 33,888.00
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 33,888.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 33,888.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 36,888.00
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 36,788.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 36,888.00
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 33,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9486

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน4คืน XJ

เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
TTN-XJ121

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 32,888.00
31 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 29,888.00
11 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
12 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 เกือบเต็ม 28,888.00
13 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
14 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
17 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
18 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
21 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
24 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Hokkaido Hakodate ซุปตาร์ รอบเกาะ ลาเวนเดอร์ฟีเว่อร์ 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9698

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Hokkaido Hakodate ซุปตาร์ รอบเกาะ ลาเวนเดอร์ฟีเว่อร์ 6วัน4คืน XJ

ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เม
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
TTN-XJ114

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,788

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
14 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 34 (sold out) 29,888.00
21 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 34 (sold out) 29,888.00
4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 29,888.00
18 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 29,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โอซาก้า Kanazawa Nara ซุปตาร์ สกีหิมะ 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9701

ญี่ปุ่น โอซาก้า Kanazawa Nara ซุปตาร์ สกีหิมะ 6วัน4คืน XJ

เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-วัดคินคะคุจิ-เมืองนาโกย่า-ซาคาเอะ-ลานสกีทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองคานาซาว่า-สวนเค็นโรคุเอ็น-ตลาดโอมิโซ-เมืองกุโจ ฮาจิมัน-โทคิ-นารา-วัดโทไดจิ-ไดบุทสึ-เอ็กซ์โปซิตี้-ปราสาทโ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ124

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
30 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 29,888.00
1 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 30,888.00
5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 30,888.00
6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
12 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
13 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
19 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 30,888.00
22 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 31,888.00
23 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 31,888.00
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 35,888.00
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 35,888.00
26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 35,888.00
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 38,888.00
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 38,888.00
29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 38,888.00
30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 38,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โอซาก้า OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13674

ญี่ปุ่น โอซาก้า OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6วัน4คืน XJ

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน เยือนครัวคานาซาว่า ตลาด
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
TTN-XJ123

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
30 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
1 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 เกือบเต็ม 29,888.00
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
6 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
7 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
8 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 เกือบเต็ม 29,888.00
10 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 29,888.00
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 29,888.00
12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 0 ที่) 29,888.00
13 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
14 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
15 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 3 ที่) 29,888.00
16 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
17 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 8 ที่) 29,888.00
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 29,888.00
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 5 ที่) 29,888.00
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 3 ที่) 29,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โตเกียว+โอซาก้า ลาเวนเดอร์ พรีเมี่ยม 6วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 8724

ญี่ปุ่น โตเกียว+โอซาก้า ลาเวนเดอร์ พรีเมี่ยม 6วัน4คืน TG

ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
TTN-TGNRT-KIX04

ราคาเริ่มต้น ฿ 38,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
30 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 30 (เหลือแค่ 0 ที่) 38,888.00
6 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 38,888.00
13 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 38,888.00
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 30 มีที่ว่าง 38,888.00
27 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 38,888.00
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 38,888.00
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ 5 วัน 3 คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9219

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ 5 วัน 3 คืน TG

ชมความงามสวนดอกไม้ ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ณ เมืองฟูราโน่ ขึ้นกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาไฟอุสุซาน ชมความน่ารักและแสนรู้ ของหมีสีน้ำตาล ณ สวนหมีโชวะชินซัง อิ่มอร่อยกับสุดยอดบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด สัมผัสการแ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZHOK07

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 31 (sold out) 39,999.00