ทัวร์อินโดนีเซีย อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์อินโดนีเซียโปรโมชั่น1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 7834 ท่าน ทัวร์อินโดนีเซีย

โปรแกรมล่าสุดทัวร์อินโดนีเซีย

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
บาหลี  เกาะสวรรค์บาหลี  3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 9344

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี 3วัน2คืน FD

เยือนดินแดน "อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" อัศจรรย์วิหารกลางทะเลทานาล็อท ชมประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ดินเนอร์ซีฟู๊ดบาหลี ณ หาดจิมบารัน พักดี 4 ดาว
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZDPS06

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 25 (sold out) 12,999.00
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
6 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
24 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00