กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (2)
 • (2)
 • (7)
 • (5)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 4598 ท่าน
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
#10043

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
16 ธ.ค. 60 (เหลือ 18 ที่)
13 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
3 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
10 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
#9344

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 4 พ.ย. 60 (เหลือ 8 ที่)
18 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
25 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
23 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
6 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
20 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
10 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
17 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
24 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
17 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
24 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
#10045

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 13,555

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
5 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
12 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
19 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
26 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
2 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
9 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
16 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
23 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
9 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
16 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
23 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
#9319

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 13,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 ต.ค. 60 (เหลือ 26 ที่)
3 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
17 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
2 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
15 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
22 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
#10044

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 14,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
9 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
30 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
31 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
1 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
2 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
ยอดนิยม
EXJ-Amazing In Bali 3วัน2คืน SL
#9320

EXJ-Amazing In Bali 3วัน2คืน SL

ชมระบำ BARONG DANCE เยี่ยมชมหมู่บ้านคินตามณี-ชมวิหารทานาล็อท ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิลิงค์-ชมหมู่บ้านมาส (MAS VILLAGE) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงการแกะสลักไม้

ราคา ฿ 16,600

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
11 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
18 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
25 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
1 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
8 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
15 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
22 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
1 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
8 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
15 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
22 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
EXJ-Fantastic In Bali 4วัน3คืน SL
#9300

EXJ-Fantastic In Bali 4วัน3คืน SL

ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดจิมบารัน ชมวิหารอูลูวาตู เยี่ยมชมหมู่บ้านคินตามณี ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน คูต้าเซ็นเตอร์ ชมวิหารทานาล็อท เยี่ยมชมวัดอุลันดานู ทะเลสาบบราตัน

ราคา ฿ 18,600

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
11 ม.ค. 61 (เหลือ 18 ที่)
18 ม.ค. 61 (เหลือ 19 ที่)
25 ม.ค. 61 (เหลือ 18 ที่)
1 ก.พ. 61 (เหลือ 20 ที่)
8 ก.พ. 61 (เหลือ 19 ที่)
15 ก.พ. 61 (เหลือ 17 ที่)
22 ก.พ. 61 (เหลือ 18 ที่)
1 มี.ค. 61 (เหลือ 19 ที่)
8 มี.ค. 61 (เหลือ 18 ที่)
15 มี.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
22 มี.ค. 61 (เหลือ 19 ที่)
ยอดนิยม
SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N FD
#9345

SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N FD

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตานะห์ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”

ราคา ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 29 ธ.ค. 60 (เหลือ 23 ที่)
31 ธ.ค. 60 (เหลือ 25 ที่)
SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N FD
#9343

SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N FD

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตานะห์ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”

ราคา ฿ 20,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 ต.ค. 60 (เหลือ 3 ที่)
30 ธ.ค. 60 (เหลือ 25 ที่)
SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N TG
#9624

SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N TG

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล

ราคา ฿ 24,555

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
23 พ.ย. 60 (เหลือ 15 ที่)