ทัวร์อินโดนีเซีย3 โปรแกรม

Upated: 2/9/2560 11:15:33 : 5071 ท่าน ทัวร์อินโดนีเซีย

ทัวร์อินโดนีเซีย ท่องเที่ยวบ้านพี่เมืองน้องของไทย ที่มีพื้นที่เป็นเกาะมากมาย ที่อารยธรรมที่ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น เกาะบาหลี สวรรค์บนดินที่คุณสัมผัสได้ สัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีชาวบาหลี ชมบุโรพุทโธ พุทธสถานอันเก่าแก่ของโลก

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
  • (2)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
บาหลี Paradise  4วัน3คืน  FD
ทัวร์ไอดี: 9345

บาหลี Paradise 4วัน3คืน FD

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตานะห์ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”

ราคา ฿ 14,888

ZG-DPS01

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
22 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61 เกือบเต็ม15,888.00
8 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61 เกือบเต็ม15,888.00
15 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61 เกือบเต็ม14,888.00
29 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61 เกือบเต็ม14,888.00
12 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61 เกือบเต็ม19,888.00
14 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 เกือบเต็ม19,888.00
10 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 เกือบเต็ม14,888.00
17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61 เกือบเต็ม14,888.00
7 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 เกือบเต็ม15,888.00
14 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 เกือบเต็ม15,888.00
21 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 เกือบเต็ม15,888.00
12 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61 เกือบเต็ม16,888.00
19 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 เกือบเต็ม16,888.00
9 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 เกือบเต็ม16,888.00
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61 เกือบเต็ม16,888.00
ยอดนิยม
บาหลี Amazing   3วัน2คืน  SL
ทัวร์ไอดี: 9320

บาหลี Amazing 3วัน2คืน SL

ชมระบำ BARONG DANCE เยี่ยมชมหมู่บ้านคินตามณี-ชมวิหารทานาล็อท ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิลิงค์-ชมหมู่บ้านมาส (MAS VILLAGE) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงการแกะสลักไม้

ราคา ฿ 16,600

EXJ

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
25 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61 (sold out) 16,600.00
1 ก.พ. 61 - 3 ก.พ. 61 มีที่ว่าง16,600.00
8 ก.พ. 61 - 10 ก.พ. 61 มีที่ว่าง16,600.00
15 ก.พ. 61 - 17 ก.พ. 61 มีที่ว่าง16,600.00
22 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61 มีที่ว่าง16,600.00
1 มี.ค. 61 - 3 มี.ค. 61 มีที่ว่าง16,600.00
1 มี.ค. 61 - 3 มี.ค. 61 มีที่ว่าง16,600.00
8 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61 มีที่ว่าง16,600.00
15 มี.ค. 61 - 17 มี.ค. 61 มีที่ว่าง16,600.00
22 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61 มีที่ว่าง16,600.00
ยอดนิยม
บาหลี  Fantastic  4วัน3คืน  SL
ทัวร์ไอดี: 9300

บาหลี Fantastic 4วัน3คืน SL

ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดจิมบารัน ชมวิหารอูลูวาตู เยี่ยมชมหมู่บ้านคินตามณี ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน คูต้าเซ็นเตอร์ ชมวิหารทานาล็อท เยี่ยมชมวัดอุลันดานู ทะเลสาบบราตัน

ราคา ฿ 18,600

EXJ

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
25 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61 (sold out) 18,600.00
1 ก.พ. 61 - 4 ก.พ. 61 เกือบเต็ม18,600.00
8 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61 เกือบเต็ม18,600.00
15 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61 เกือบเต็ม18,600.00
22 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61 เกือบเต็ม18,600.00
1 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 61 เกือบเต็ม18,600.00
8 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61 เกือบเต็ม18,600.00
15 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61 เกือบเต็ม18,600.00
22 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61 เกือบเต็ม18,600.00