ทัวร์อินโดนีเซีย16 โปรแกรม

Upated: 2/9/2560 11:15:33 : 4859 ท่าน ทัวร์อินโดนีเซีย

ทัวร์อินโดนีเซีย ท่องเที่ยวบ้านพี่เมืองน้องของไทย ที่มีพื้นที่เป็นเกาะมากมาย ที่อารยธรรมที่ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น เกาะบาหลี สวรรค์บนดินที่คุณสัมผัสได้ สัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีชาวบาหลี ชมบุโรพุทโธ พุทธสถานอันเก่าแก่ของโลก

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (2)
 • (2)
 • (7)
 • (5)
รูปแบบการแสดง
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
รหัสทัวร์: 10043

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
16 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
13 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
3 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
10 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
รหัสทัวร์: 9344

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 4 พ.ย. 60 (sold out)
18 พ.ย. 60 (sold out)
25 พ.ย. 60 (sold out)
23 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
6 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
20 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
10 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
17 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
24 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
17 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
24 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
รหัสทัวร์: 10045

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 13,555

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
5 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
12 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
19 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
26 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
2 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
9 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
16 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
23 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
9 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
16 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
23 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
รหัสทัวร์: 9319

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 13,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 ต.ค. 60 (sold out)
3 พ.ย. 60 (sold out)
10 พ.ย. 60 (sold out)
17 พ.ย. 60 (sold out)
24 พ.ย. 60 (sold out)
2 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
15 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
22 ธ.ค. 60 เกือบเต็ม
SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL
รหัสทัวร์: 10044

SPB-Charming Bali 3วัน2คืน SL

ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ

ราคา ฿ 14,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
9 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
1 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
2 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
EXJ-Amazing In Bali 3วัน2คืน SL
รหัสทัวร์: 9320

EXJ-Amazing In Bali 3วัน2คืน SL

ชมระบำ BARONG DANCE เยี่ยมชมหมู่บ้านคินตามณี-ชมวิหารทานาล็อท ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิลิงค์-ชมหมู่บ้านมาส (MAS VILLAGE) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงการแกะสลักไม้

ราคา ฿ 16,600

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
11 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
18 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
25 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
1 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
8 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
15 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
1 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
8 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
EXJ-Fantastic In Bali 4วัน3คืน SL
รหัสทัวร์: 9300

EXJ-Fantastic In Bali 4วัน3คืน SL

ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดจิมบารัน ชมวิหารอูลูวาตู เยี่ยมชมหมู่บ้านคินตามณี ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน คูต้าเซ็นเตอร์ ชมวิหารทานาล็อท เยี่ยมชมวัดอุลันดานู ทะเลสาบบราตัน

ราคา ฿ 18,600

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
11 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
18 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
25 ม.ค. 61 มีที่ว่าง
1 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
8 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
15 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 61 มีที่ว่าง
1 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
8 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 61 มีที่ว่าง
ยอดนิยม
SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N FD
รหัสทัวร์: 9345

SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N FD

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตานะห์ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”

ราคา ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 29 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N FD
รหัสทัวร์: 9343

SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N FD

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตานะห์ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”

ราคา ฿ 20,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 ต.ค. 60 (sold out)
30 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N TG
รหัสทัวร์: 9624

SPH-Bali-Kintamani-Besakih 4D3N TG

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล

ราคา ฿ 24,555

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
23 พ.ย. 60 (sold out)