กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 1369 ท่าน
ยอดนิยม
EXJ-SUPER VALUE Shirakawako-Takayama-Kyoto 5D3N  JL
#9940

EXJ-SUPER VALUE Shirakawako-Takayama-Kyoto 5D3N JL

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น

ราคา ฿ 36,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
16 ม.ค. 61 (เหลือ 34 ที่)
30 ม.ค. 61 (เหลือ 27 ที่)
13 ก.พ. 61 (เหลือ 28 ที่)
20 ก.พ. 61 (เหลือ 29 ที่)