ทัวร์นิวซีแลนด์6 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 9672 ท่าน ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ ท่องเที่ยวประเทศที่เป็นเกาะตั้งอยู่ล่างสุดของขั้วโลกใต้ มีเกาะหลักๆ 2 เกาะ คือเกาะเหนือ มีเมืองอ๊อคแลนด์ โรโตรัว และเวลลิงตัน และเกาะใต้ มีเมืองไครส์เชิร์ช เทคาโป ควีนทาวน์ เทอานาวจัดได้ว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
  • (1)
  • (7)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
The Hobbit Tour เกาะเหนือ  6 วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9220

The Hobbit Tour เกาะเหนือ 6 วัน4คืน TG

อ็อคแลนด์–สะพานฮาร์เบอร์–ย่านควีนส์สตรีทช้อปปิ้ง-นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต-หมู่บ้านชาวฮอบบิตและฟาร์ม-โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-เรนโบว์สปริงส์–อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป-ชมน้ำตกฮูก้า–ชมการกระโดดบันจี้-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่

ราคา ฿ 69,900

BW

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
6 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61 มีที่ว่าง69,900.00
20 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 มีที่ว่าง69,900.00
17 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61 มีที่ว่าง72,900.00
1 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง72,900.00
ยอดนิยม
Beautiful นิวซีแลนด์ 6วัน4คืน  QF
ทัวร์ไอดี: 8699

Beautiful นิวซีแลนด์ 6วัน4คืน QF

ควีนส์ทาวน์–นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค - ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว -ไคร้สท์เชิร์ช

ราคา ฿ 79,900

BW

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
9 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 (sold out) 79,900.00
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 (sold out) 79,900.00
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61 (sold out) 79,900.00
20 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61 (sold out) 79,900.00
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 มีที่ว่าง83,900.00
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 มีที่ว่าง83,900.00
8 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61 มีที่ว่าง83,900.00
22 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61 มีที่ว่าง83,900.00
ยอดนิยม
Amazing ทัวร์ นิวซีแลนด์  7วัน5คืน  SQ
ทัวร์ไอดี: 8697

Amazing ทัวร์ นิวซีแลนด์ 7วัน5คืน SQ

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค-ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า -ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

ราคา ฿ 97,900

BW

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
9 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 61 (sold out) 97,900.00
13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61 (sold out) 97,900.00
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 มีที่ว่าง98,900.00
15 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61 มีที่ว่าง98,900.00
ยอดนิยม
Highlight นิวซีแลนด์เกาะเหนือ-เกาะใต้ 7วัน5คืน TG
ทัวร์ไอดี: 9857

Highlight นิวซีแลนด์เกาะเหนือ-เกาะใต้ 7วัน5คืน TG

เกาะเหนือ:อ๊อคแลนด์-หอคอยสกาย ทาวเวอร์ -โรโตรัว–ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-หมู่บ้านฮอบบิตัน–บริการอาหารค่ำด้วยเมนูฮังงิปรุงแบบชาวเมารี เกาะใต้:ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ไคร้สท์เชิร์ช

ราคา ฿ 104,900

BW

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
6 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61 มีที่ว่าง104,900.00
20 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 มีที่ว่าง104,900.00
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61 มีที่ว่าง108,900.00
1 ธ.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง108,900.00
ยอดนิยม
New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9D TG
ทัวร์ไอดี: 13461

New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9D TG

โอ๊คแลนด์-โรโตรัว-เรนโบว์สปริง-หมู่บ้านเมารี-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช-รถไฟสายทรานส์อัลไพน์-อาเธอร์พาสส์-ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์-อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์-ทะเลสาบวาคาติปู-ควีนส์ทาวน์-มิลเลอร์เลค-ช่องแคปมิลฟอร์ด-ล่องเรือชมฟยอร์ด

ราคา ฿ 117,000

DS-WWV05

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
27 ก.ค. 61 - 4 ส.ค. 61 (sold out) 117,000.00
11 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61 (sold out) 117,000.00
25 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 (sold out) 117,000.00
13 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 มีที่ว่าง124,000.00
20 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 มีที่ว่าง124,000.00
ยอดนิยม
Grand tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13458

Grand tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน TG

อ็อคแลนด์-หอคอยสกาย ทาวเวอร์-หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์-โรโตรัว-อะโกรโดม-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-เมืองไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-ควีนส์ทาวน์-พร้อมทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี

ราคา ฿ 121,900

BW

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
6 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 มีที่ว่าง121,900.00
20 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 มีที่ว่าง121,900.00
17 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 มีที่ว่าง124,900.00
1 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง124,900.00