กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (4)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 7913 ท่าน
ยอดนิยม
นิวซีเเลนด์ North Island (Kiwi01)  6วัน4คืน TG  (GL)
#9675

นิวซีเเลนด์ North Island (Kiwi01) 6วัน4คืน TG (GL)

ชมเมือง-แฮมิลตัน-โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง-อโกรโดม-เตาโป- หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) - ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี ● รับประทานอาหารพร้อมล่องเรือ LAKELAND QUEEN

ราคา ฿ 50,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 8 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
15 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
22 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
29 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
5 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
12 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
19 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
นิวซีแลนด์ Sorth Island TSS+AKA (Kiwi02) 6วัน4คืน TG (GL)
#9676

นิวซีแลนด์ Sorth Island TSS+AKA (Kiwi02) 6วัน4คืน TG (GL)

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ครอมเวลล์-ควีนส์ทาวน์ – ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว-เมนูกุ้งลอบเตอร์ -เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แดง-ล่องเรือชมปลาโลมา-ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู-วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดแกะ

ราคา ฿ 71,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
8 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 15 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
22 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
29 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
5 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
12 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
19 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
DS-WWV05_NEW ZEALAND เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน  TG
#9815

DS-WWV05_NEW ZEALAND เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน TG

โอ๊คแลนด์-โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม-เรนโบว์สปริง-หมู่บ้านเมารี-Hangi Dinner-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช-รถไฟสายทรานส์อัลไพน์-อาเธอร์พาสส์-ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์-อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์-ทะเลสาบวาคาติปู-ควีนส์ทาวน์

ราคา ฿ 124,000

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
5 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 12 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
19 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
26 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
2 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
23 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 7 ต.ค. 60 (เหลือ 23 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 14 ต.ค. 60 (เหลือ 25 ที่)
4 พ.ย. 60 (เหลือ 28 ที่)
18 พ.ย. 60 (เหลือ 27 ที่)
2 ธ.ค. 60 (เหลือ 26 ที่)
9 ธ.ค. 60 (เหลือ 27 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 15 ธ.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
DS-WWV05_NEW ZEALAND เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน  TG  ***วันปีใหม่***
#9674

DS-WWV05_NEW ZEALAND เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน TG ***วันปีใหม่***

โอ๊คแลนด์-โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม-เรนโบว์สปริง-หมู่บ้านเมารี-Hangi Dinner-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช-รถไฟสายทรานส์อัลไพน์-อาเธอร์พาสส์-ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์-อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์-ทะเลสาบวาคาติปู-ควีนส์ทาวน์

ราคา ฿ 135,000

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
25 ธ.ค. 60 (เหลือ 26 ที่)
30 ธ.ค. 60 (เหลือ 27 ที่)